Doplatek insolvence

Doplatek insolvence

Dobrý den, jsme osvč a mám insolvenci už 3 roky. Vše jsme platili bez problémů a na konci třetího roku soakceni mi z výdělku vypočetli doplatit 150 tisíc Kč ale já takovou částku nemám. Nemám možnost takovou částku zaplatit a proto se ptám co se může stát. Jestli je i na takové situace úřad připraven nebo jestli se mám připravit na vyškrtnutí z insolvence.
Je možné tuhle situaci nějak řešit.
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pokud Váš insolvenční správce po zúčtování zálohové a referenční splátky zjistil nedoplatek, musíte jej zaplatit v přiměřené době. Zároveň byste měl navýšit zálohové splátky, aby příští rok k takovému nedoplatku nedošlo. Nedojde-li k zaplacení celého nedoplatku, insolvenční správce podá po 60. splátce soudu zprávu o splnění oddlužení, v níž mj. uvede, že máte dluh na splátkách. Soud pak rozhodne, resp. Vás buď osvobodí od placení zbylých pohledávek, nebo neosvobodí. Neosvobodí-li Vás, můžete proti takovému rozhodnutí podat odvolání.