Dopis po ukončení insolvence

Dopis po ukončení insolvence

Dobrý den, v listopadu roku 2023 mi skončila insolvence. Měla jsem v ní dluh společný s bývalým přítelem, kdy jsme zároveň jeden druhému i ručili. Při zahájení insolvence mi řekli že po ukončení mojí insolvence, bude bývalý přítel tu částku stále dlužit ale já budu od toho osvobozená. Dnes mi ale přišel od věřitele dopis s výzvou abych celou částku uhradila a že mě navštíví exekutor. Můžou to po mě stále vyžadovat? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pro pohledávku, od jejíhož placení jste byla osvobozena v rámci insolvenčního řízení, nelze proti Vám vést exekuci (soud by v takovém případě exekuci proti Vám neměl vůbec zahájit/nařídit, resp. by měl zamítnout návrh na zahájení/nařízení exekuce ve vztahu k Vaší osobě). Pokud by přeci jen k zahájení/nařízení exekuce proti Vám došlo, měla byste podat u exekutora návrh na zastavení exekuce z důvodu, že jste byla osvobozena od placení předmětné pohledávky a že je nepřípustné vést proti Vám exekuci pro pohledávku, od jejíhož placení jste byla osvobozena. Exekutor (příp. soud) by pak exekuci proti Vám zastavil. Můžete také věřiteli napsat, že jste byla od placení předmětné pohledávky osvobozena v rámci insolvenčního řízení a že zákon nedovoluje, aby byla proti Vám pro předmětnou pohledávku nařízena exekuce.