Dokumenty potřebné k sepsání návrhu na povolení oddlužení

Dokumenty potřebné k sepsání návrhu na povolení oddlužení

Dobrý den. Které dokumenty je nutno doložit ke zpracování a podání insolvenčního návrhu ? Dluhové poradny se v seznamu dokumentů dost “rozcházejí”. Předem děkuji za odpověď

Odpověď

K sepsání návrhu na povolení oddlužení jsou zapotřebí následující dokumenty: 1)výpis z rejstříku trestů, 2) doklady o příjmech za posledních 12 měsíců (např. výplatní pásky), 3) pracovní smlouva, 4) seznam majetku s uvedením pořizovací ceny, 5) dokumenty min. ke dvěma závazkům (každý u jiného věřitele), které jsou po splatnosti déle než 3 měsíce (např. výpověď smlouvy, předžalobní upomínka, žaloba, platební rozkaz či rozsudek, exekuční příkaz), 6) rodné listy nezl. dětí, příp. rozsudek o výživném. Seznam akreditovaných osob, které mají oprávnění sepisovat a podávat za dlužníka insolvenční návrh, naleznete na https://insolvence.justice.cz/sepisovatele-navrhu/