Dodatek k předchozímu dotazu

Dodatek k předchozímu dotazu

Dobrý den, reaguji na Vámi udělenou odpověď pro můj předchozí dotaz. Chápu to tedy správně, pokud to vezmu z mého pohledu “po lopatě”, že tedy ten dluh ve výši 97000 Kč už není platný a nyní má nárok jen na těch zmíněných cca 6100 a nic víc? Je to opravdu tak a těch 97000 už nikde vymáhat nebude? Děkuji moc.

PŘIHLÁŠKY DO INSOLVENCE
7. 10. 2020, 12:08
Přihlášky do insolvence
Dobrý den, zajímá mě jedna věc. V současné době se mi do insolvence přihlašují věřitelé a nerozumím tomu, proč celková částka pohledávky v přihlášce je menší, než v návrhu, neboli než v dokumentech, které mi chodily jako exekuce. Např. jeden exekutor mi přes insolvenci neustále volal s tím, že můj dluh je 97000, několikrát tuto částku zmínil. V jeho přihlášce do insolvence uvádí celkovou výši pohledávky ve výši 6126 Kč. Tak se ptám, jak je to možné? U další přihlášky je to podobně, dříve byl dluh 10000 Kč a v přihlášce je 6600 Kč. Nerozumím tomu. Předem děkuji za případné objasnění.

Odpověď
Dobrý den,

jde o to, že exekutor v exekučním řízení vyčísluje dlužnou částku vč.nákladů exekuce, které představují jeho odměnu a náhradu hotových výdajů. Na odměnu má však exekutor nárok pouze z vymožené částky. V exekučním řízení tak exekutor vyčísluje odměnu, na kterou by měl nárok, pokud by vymohl celou dlužnou částku. Pokud exekutor nevymůže celou dlužnou částku, adekvátně se mu snižuje i jeho odměna. Do insolvenčního řízení si exekutor zpravidla přihlašuje pouze tzv. miminální náklady (tj. minimální odměna ve výši 3 000 Kč, resp. 2 000 Kč a paušální náhrada hotových výdajů ve výši 3 500 Kč plus DPH), a to proto, že nevymohl žádnou částku, a tudíž mu náleží náklady jen v minimální výši. Z tohoto důvodu jsou náklady vyčíslené exekutorem v exekučním řízení mnohdy mnohem vyšší než náklady přihlášené exekutorem do insolvečního řízení.

Odpověď

Ještě doplňuji, že při exekuci vymáhá exekutor pohledávku věřitele a dále své náklady exekuce. Do oddlužení si ale exekutor přihlašuje pouze svoji pohledávku z titulu svých minimálních nákladů (tj. minimální odměna a náhrada hotových výdajů v paušální výši) a věřitel si přihlašuje svoji pohledávku (tj. jistina, úroky z prodlení či smluvní pokuta a náklady právního zastoupení). Proto když Vám např. exekutor vyčíslil dluh částkou 97 000 Kč, tak tato částka zahrnuje jak pohledávku věřitele, tak i náklady exekutora. Do insolvenčního řízení si však exekutor přihlašuje jen své náklady (cca 6 – 8 000 Kč) a věřitel si přihlašuje jen svoji pohledávku (cca 90 000 Kč).