Dlužník nespolupracuje s insolvenčním správcem

Dlužník nespolupracuje s insolvenčním správcem

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je postupováno v případě, že dlužník nespolupracuje s insolvenčním správcem ani s insolvenčním soudem. Insolvenční soud ustanovil ins. správce a na návrh navrhovatele (banky), prohlásil na majetek dlužníka konkurz. Jediným majetkem dlužníka je jeho prázdný byt. Žádný příjem nemám. Dlužník však nepřebírá poštu, ani ji nevyzvedává uloženou na poště, ani nevybírá (záměrně) vlastní poštovní schránku, takže zřejmě ani netuší, že vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Přihlásilo se již 5 věřitelů a minimálně ještě jeden se přihlásí. Dluhy jsou statisícové. Jedná se o dlužníka, který nerespektuje žádné rozhodnutí orgánu veřejné moci, dopouští se setrvale dluhů a přestupků, ztrpčuje život sousedům a nežije řádným životem. Všichni máme zájem na tom, aby došlo v rámci konkurzu k prodeji jeho bytu a k jeho vystěhování. Co ale bude následovat, pokud dlužník nebude se soudem a s insolv. správcem nadále spolupracovat? Nyní má soudu zaslat seznam svých věřitelů a seznam majetku, následně se dostavit na schůzi věřitelů. Je jasné, že tak neučiní. Může se o to prodej jeho bytu zpozdit, či vůbec neuskutečnit? Jak je postupováno proti takovému dlužníkovi, který nijak nekomunikuje a nevyvíjí potřebnou (žádnou) součinnost a jak je postupováno v rámci insolvenčního řízení? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

pokud dlužník nebude spolupracovat, nebo dokonce záměrně bude řízení prodlužovat, samozřejmě může konkurzní řízení prodloužit, není to ale důvod pro zrušení nebo zastavení řízení. Protože smyslem konkurzu je zpeněžení majetku dlužníka, k prodeji bytu v průběhu konkurzu dojde.  Insolvenční soud ani správce však nezajišťují vystěhování dlužníka, to je potom na novém majiteli bytu.