dluhy na odvodech (ZP, SP) z podnikání a jejich zahrnutí do oddlužení

dluhy na odvodech (ZP, SP) z podnikání a jejich zahrnutí do oddlužení

Dobrý den.

Tímto bych chtěl poprosit o informaci jak mám postupovat, když mám dluhy na ZP a SP (z doby, kdy jsem podnikal jako OSVČ a nehradil zálohy), aby se mi všechny tyto dluhy zahrnuly do oddlužení?

Například – do května 2021 jsem povinné zálohy nehradil, ale od června 2021 už je hradit budu (popř. zruším podnikání a nastoupím do stálého zaměstnání, tudíž budou tyto odvody hrazeny automaticky) a zároveň v červnu budu chtít podat návrh na povolení oddlužení.

Jak ale docílím toho, aby se do rámce onoho oddlužení vešly VŠECHNY zmíněné dluhy na odvodech do května 2021 včetně? Lze to vůbec?

Protože pokud je mi známo, tak zúčtování ZP i SP obvykle probíhají se značným zpožděním (např. až po podání ročních přehledů), takže předpokládám, že dlužné odvody za poslední dobu já tím pádem pojišťovnám nyní vlastně ještě “nedlužím” tzn. těžko můžou být považovány za “dluh” použitelný do procesu zmíněného oddlužení a obávám se, že pojišťovny by jej tudíž ani nepřihlásily, ale “vzpomněly” by si na něj třeba až za rok či za dva a začaly by jej vymáhat extra, mimo rámec probíhajícího oddlužení.

Je to tak? Nebo se pletu? Jaká je v rámci této problematiky praxe?

Děkuji předem za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

dluhy na pojistném a penále na sociálním a zdravotním pojištění spadají do oddlužení. Věřitelé se se svými pohledávkami, které budou splatné k datu povolení oddlužení, musí  tak jako ostatní věřitelé do oddlužení přihlásit. Na podání přihlášky pohledávky mají lhůtu dva měsíce od povolení oddlužení. Pokud by tyto pohledávky nepřihlásili, nemohou je v průběhu oddlužení vymáhat a po úspěšném skončení oddlužení se na ně popř. jejich nesplacené části bude vztahovat osvobozující usnesení.