Dluhy manželky + zpronevěra

Dluhy manželky + zpronevěra

Když by na moji manželku bylo podáno trestní oznámení pro zpronevěru, jaké následky do budoucnu bude nést manžel.
Může mu být nařízena exekuce na plat a nebo je ohrožen jeho byt který nabyl před manželstvím.
Pomůže mi v něčem když se s manželkou rozvede ?
Může manželka jít do insolvence a je nějaká pravděpodobnost, že ji schválí? Trestní rejstřík má bez záznamu.
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

vznikne-li dluh pouze manželce, nemůže být exekucí postižen příjem manžela ani majetek, který získal manžel před uzavřením manželství. Exekucí může být v takovém případě postižen bankovní účet manžela a dále majetek, který tvoří společné jmění manželů (tj. majetek, který byl pořízen v době trvání manželství kterýmkoliv z manželů). Rozvedou-li se manželé, nemůže být po rozvodu postižen ani bankovní účet manžela ani věci, které si exmanžel pořídí po rozvodu. Postižen může být pouze majetek z nevypořádaného společného jmění manželů (tj. majetek, který byl pořízen v době trvání manželství kterýmkoliv z manželů, a nedošlo k jeho vypořádání po rozvodu manželství).

O oddlužení může požádat dlužník, který má závazky min. u dvou věřitelů po splatnosti déle než 3 měsíce. Případný trest za majetkový trestný čin může být překážkou pro povolení oddlužení, příp. důvodem pro zrušení schváleného oddlužení. Důvodem pro zrušení oddlužení je i nový dluh, tj. dluh, který vznikl dlužníkovi po rozhodnutí o úpadku, a pro který byla nařízena exekuce. I kdyby bylo oddlužení povoleno, nedošlo by k jeho zrušení a soud by dlužníka osvobodil od placení zbylých závazků, nevztahuje se takové osvobození na dluh z titulu náhrady škody uložené dlužníkovi v trestním řízení. Tuto pohledávku by mohl poškozený vymáhat i po skončení insolvenčního řízení.