dluhy

dluhy

Dobrý den, přišel mi rozsudek, jsem povinna zaplatit dluh s příslušenstvím a náhradu nákladů řízení. Mám nízký důchod, po smrti manžela mám nařízenou exekuci srážkami z důchodu (dluh cca 300 tisíc), ze kterého mi zůstává cca 8.000 a pobírám doplatek na bydlení. Nevím, jak situaci řešit, nemám příbuzné, kteří by mi finančně vypomohly. Bylo mi doporučeno odvolat se proti nákladům řízení a pokusit se sjednat splátkový kalendář s věřitelem. Nevím, jak dále postupovat, vím, že mě čeká exekuční řízení. Bydlím v nájemním bytě, nábytek je opotřebovaný, dluh nejsem schopna splácet. Můžete mi poradit? Moc děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud Váš důchod před exekuční srážkou dosahuje alespoň částky 11 500 Kč, mohla byste požádat o oddlužení. Oddlužení probíhá formou srážek z příjmu (mzda či důchod), obdobně jako v exekuci. Při oddlužení se zastavují exekuční srážky a provádí se insolvenční srážky (ty jsou zpravidla dvakrát vyšší než exekuční). Insolvenční srážky se u starobních důchodců a invalidních důchodců v 2. a 3. stupni provádějí jen po dobu 3 let (36 měsíců). Po uplynutí 36 měsíců splácení osvobozuje soud dlužníka od placení zbylých závazků, čímž je oddlužen a věřitelé zbytek pohledávek odepisují. Sepisovatele insolvenčního návrhu, resp. návrhu na povolení oddlužení naleznete na https://sako.justice.cz/. Nepožádáte-li z jakéhokoliv důvodu o oddlužení, dojde k nařízení exekuce, ale pohledávka se zařadí do pořadí a začne se uspokojovat až po zaplacení první exekuce.