Dluh v insolvenčním řízení

Dluh v insolvenčním řízení

Dobrý den,
manželovi zbývá do oddlužení 6 měsíců. Přiznal se mi, že rok po tom kdy vstoupil do insolvence mu odebrali řidičský průkaz a byla mu uložena pokuta ve výši 25.000 Kč. V tu dobu jsme spolu ještě nebyli. Není momentálně reálné tuto sumu uhradit během tak krátké doby. V případě sjednání splatkoveho kalendáře je možné oddlužení nebo musí být opravdu dluh uhrazen do oddlužení v plné výši, aby vůbec oddlužení soud schválil? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

důvodem pro zrušení oddlužení není pouhá existence nového dluhu (dluh vzniklý po rozhodnutí o úpadku), ale až skutečnost, že pro tento nový dluh byla zahájena exekuce. Pokud se tedy Váš manžel domluví s věřitelem na splátkovém kalendáři, přičemž tento splátkový kalendář může být rozložen do více než 6 splátek (to záleží na vůli věřitele), a věřitel se zároveň nebude domáhat zrušení oddlužení z důvodu nového dluhu, pak ke zrušení oddlužení Vašeho manžela nedojde a soud Vašeho manžela osvobodí od placení zbylých závazků (nikoliv však toho nového).