Dluh před insolvencí

Dluh před insolvencí

Dobrý den, jsem v insolvenci, ale dávno před tím,mi bratr půjčil peníze a když jsem měla dala jsem mu splátku.. Nyní bratr zemřel a já jsem to nepřihlásila do insolvence.Pūjčka je z banky.Prosim,jak mám postupovat?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

předpokládám, že ty peníze, které Vám bratr půjčil, pochází z úvěru, který si vzal Váš bratr. V takovém případě odpovídal za splacení úvěru Váš bratr a nikoliv Vy, takže tato pohledávka nemůže být zahrnuta do Vašeho insolvenčního řízení. Zemřel-li bratr, přihlásí si banka svoji pohledávku do dědického řízení, v rámci kterého se rozhodne, zda a kdo bude za jeho pohledávku nově odpovědný (na koho pohledávka přejde). Nezanechal-li Váš bratr žádný nebo jen nepatrný majetek, bude dědické řízení zastaveno pro nedostatek majetku a jeho dluhy na nikoho nepřejdou; byl-li však ženatý, mohou věřitelé požadovat polovinu pohledávky po jeho manželce, a to z titulu společného jmění manželů. Zanechal-li Váš bratr majetek, ale jeho závazky (dluhy) převyšují hodnotu majetku, měla byste to konzultovat se svým insolvenčním správcem. S jeho souhlasem můžete dědictví odmítnout, čímž na Vás nepřejde ani jeho majetek ani jeho dluhy. Zanechal-li Váš bratr majetek a neměl-li žádné dluhy, musíte nabýt dědictví (majetek), ledaže by Vám dal insolvenční správce souhlas k odmítnutí dědictví. Majetek získaný dědictvím musíte vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení.