Dluh před insolvenci, který není v insolvenci zapsán

Dluh před insolvenci, který není v insolvenci zapsán

Dobrý den, jsem v insolvenci již čtvrtým rokem.
Zjistil jsem, že mám ještě jeden závazek, který se stal před insolvenci, a tento závazek není přihlášen ani vedený v insolvenčním řízení, budu tento závazek po ukončení insolvence muset uhradit? Děkuji vám za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

účinky insolvenčního řízení se vztahují na všechny pohledávky, které vznikly před rozhodnutím o úpadku, včetně těch, které si věřitelé nepřihlásili do insolvenčního řízení, ačkoliv tak učinit měli. Věřitel, který si nepřihlásil svoji pohledávku za dlužníkem do insolvenčního řízení, nemůže takovou pohledávku uplatnit u soudu, resp. soud mu ji nemůže přiznat. Byla-li pohledávka přiznána věřiteli soudním či jiným rozhodnutím před rozhodnutím o úpadku, nemůže pro ni nechat nařídit exekuci ani během insolvenčního řízení ani po jeho skončení, osvobodí-li soud dlužníka od placení zbylých pohledávek. Toto osvobození se vztahuje i na pohledávky, které si věřitelé nepřihlásili do insolvenčního řízení. Dluh věřiteli, který si nepřihlásil svoji pohledávku do Vašeho insolvenčního řízení, tak nebudete muset po skončení insolvenčního řízení platit, osvobodí-li Vás soud od placení zbylých pohledávek.