Dluh po prohlášení úpadku

Dluh po prohlášení úpadku

Je povinnost splatit dluh vzniklý po prohlášení úpadku bez ohledu na probíhající insolvenční řízení? (

Odpověď

Dobrý den,

ano, na závazky vzniklé po prohlášení úpadku se nevztahuje osvobozující usnesení a  dlužníku nesmí vznikat v oddlužení žádné nové závazky, které by nemohl nebo nechtěl platit.