Dluh po insolvenci

Dluh po insolvenci

Dobrý den, v listopadu 2023 jsme řádně ukončili insolvenci. A dnes mi přišel dopis se zeleným pruhem od soudu kde po mě chtějí zaplatit dluh který byl hrazen i v insolvenci. Vyzývají mě, abych do 10 dnů doplnila tvrzení a důkazní návrhy k tomu, zda jsem dluh uhradila.
Nechápu jak tohle může přijít. A nevím co mám dělat.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

dříve, než jste podali insolvenční návrh, probíhalo proti Vám soudní (nalézací) řízení a do okamžiku zahájení Vašeho insolvenčního řízení nebylo pravomocně skončeno. V okamžiku, kdy bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno usnesení o Vašem úpadku, došlo k přerušení soudního (nalézacího) řízení. V tomto řízení se pokračuje po skončení Vašeho insolvenčního řízení. Měli byste (nalézacímu) soudu napsat, že jste byli osvobozeni od placení této pohledávky v rámci Vašeho insolvenčního řízení, neboť předmětná pohledávka vznikla před rozhodnutím o Vašem úpadku a tudíž se na ni vztahují účinky osvobození. Soud pak zpravidla řízení zastaví. I kdyby soud pohledávku věřiteli přiznal, neznamená to, že by ji mohl věřitel vymáhat exekučně, protože jeho pohledávka, byť přiznaná soudním rozhodnutím, by měla povahu tzv. naturální obligace (tj. nárok přiznaný soudem, který však nelze vymáhat exekučně). Pokud by věřitel přeci jen nechal nařídit exekuci, měli byste podat návrh na zastavení exekuce s tím, že jste byli od placení této pohledávky osvobozeni a že je tedy nepřípustné, aby byla taková pohledávka vymáhána exekučně.