Dluh na pojišťovně

Dluh na pojišťovně

Dobrý den, jsem v insolvenci již druhým rokem a až nyní mi napsala zdravotní pojišťovna že u nich jsem dlužný v různých obdobích do roku 16. Budu muset tuto částku zaplatit když už jsem dávno v insolvenci? Předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

účinky insolvenčního řízení, resp. účinky rozhodnutí o úpadku se vztahují na všechny dluhy vzniklé do rozhodnutí o úpadku. Pokud si tedy zdravotní pojišťovna své pohledávky vzniklé před rozhodnutím o úpadku nepřihlásila do insolvenčního řízení, nejste povinen tyto dluhy platit.

Pojišťovna ale pravděpodobně vydá výkaz nedoplatků a bude tvrdit, že dluh vznikl až právní mocí tohoto výkazu nedoplatků, tedy po rozhodnutí o úpadku, a že se na něj tedy nevztahují účinky rozhodnutí o úpadku. Proto je důležité, abyste v případě, že obdržíte výkaz nedoplatků, proti němu podal námitky (odvolání) a uvedl v nich, že se jedná o dluh, který vznikl před rozhodnutím o úpadku, že se na něj tudíž vztahují účinky rozhodnutí o úpadku, a proto Vám nelze uložit povinnost zaplatit takový dluh. I kdyby byly Vaše námitky zamítnuty, měl by výkaz nedoplatků povahu tzv. naturální obligace, což znamená, že by na základě takového výkazu nedoplatků neměla být nařízena exekuce. Pokud by se tak přeci jen stalo, pak je třeba podat návrh na zastavení exekuce s argumentem, že se jedná o dluh, který vznikl před rozhodnutím o Vašem úpadku, a pro takový dluh nelze nařídit exekuci.