Dlouhá prodleva na vyplacení nezabavitelné částky IS

Dlouhá prodleva na vyplacení nezabavitelné částky IS

Dobrý den,
mám schválenou insolvenci a již 5 měsíců jdou všechny mé příjmy insolvenčnímu správci. Rád bych se zeptal zda prodleva 8 až 15 dnů mezi připsání všech prostředků na účet IS a odeslání nezabavitelné částky na můj účet je normální a zda takto zdržovat může či nikoliv, když v rozhodnutí soudu bylo neprodleně. Popřípadě zda mohu požádat soud o změnu rozhodnutí, že bych to já posílal insolvenčnímu správci, jelikož kalkulačka pro výpočet je dostupná online a sám si hlídám zda insolvenční správce posílá to, co má.
Rád bych položil ještě jeden dotaz, před zahájením insolvence jsem byl odsouzen a měl jsem povinnost nahradit škodu, pojišťovna se přihlásila ale osoba které jsem způsobil ůjmu ne, otázka zní zda po skončení insolvence, mám výpočet že 100% budu mít za dva roky od zahájení,budu muset uhradit tu danou částku, nebo budu osvobozen i od ní. Jedná se pouze o 25 tisíc, což nebude problém zaplatit ale abych věděl zda mám.
Děkuji mnohokrát za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

o změnu způsobu provádění splátek můžete soud požádat. Lhůta 15 dnů při stanovení soudem bezodkladně mi připadá jako nepřiměřeně dlouhá. Soud může rozhodnout  tak, že správci uloží konkrétní lhůtu nebo vyhoví vašemu návrhu, abyste splátky hradil sám. 

Pokud se jedná o Váš druhý dotaz, bude rozhodné, zda pojišťovna uhradila škodu v celém rozsahu, jak Vám bylo uloženo. Pokud ano, potom poškozená osoba za Vámi již pohledávku nemá. Jestliže plnění pojišťovny pokrylo způsobenou škodu pouze částečně, potom se na zbývající část škody, kterou máte povinnost uhradit na základě trestního rozhodnutí,  nebude osvobozující usnesení vztahovat a Vaše povinnost uhradit ji poškozené osobě bude trvat i nadále.