Dedictvi a insolvence

Dedictvi a insolvence

Dobrý den,manžel zemřel rok před mou insolvenci,až teď bylo doreseno dedictvi. Bohužel z manzelova účtu po 2 roky odchazely trvale platby,celkem 141 tisíc,které teď po mně insolvenční správce požaduje,že sem je zdedila,ale ja jsem je nedostala. Řekla mi,ať výzvu ty banky,aby mi peníze vrátili. Dost z toho mám pomotanou hlavu a ani můj právník neví,co s tím. Dekuji za radu.

Odpověď

Dobrý den,

dědic nabývá dědictví ve stavu, v jakém se nacházelo ke dni úmrtí zůstavitele. Právní mocí usnesení o vypořádání dědictví jste mj. zpětně (ke dni úmrtí manžela) nabyla pohledávku za bankou, u níž měl Váš manžel účet (pohledávka z titulu výplaty zůstatku na účtu manžela). Pokud by z účtu manžela po jeho úmrtí neodcházely žádné peníze, bylo by vše jednodušší (peníze by na jeho účtu stále byly a mohla byste je poukázat na účet insolvenčního správce). Jelikož však peníze z účtu Vašeho manžela odcházely i po jeho úmrtí, docházelo ke zmenšování dědictví. To ovšem nemění nic na tom, že jste zdělila pohledávku za bankou (resp. peníze na účtu manžela) ve stavu, v jakém byla ke dni úmrtí Vašeho manžela, a je proto pochopitelné, že Váš insolvenční správce po Vás požaduje částku, která odpovídala zůstatku na jeho účtu ke dni úmrtí. Ideálně mělo dojít k zastavení plateb z účtu manžela (zastavení plateb však může zajistit jedině osoba s dispozičním oprávněním) a jeho věřitelé si měli přihlásit svoje pohledávky do jeho dědického řízení. Obávám se, že nelze po osobách, které obdržely peníze z účtu Vašeho manžela po jeho úmrtí, požadovat, aby Vám tyto částky vrátily, protože je neobdržely nelegálně. Pokud insolvenčnímu správci nebudete schopna zaplatit částku, kterou po Vás požaduje (tj. částka odpovídající zůstatku na účtu Vašeho manžela ke dni jeho úmrtí), může soudu navrhnout zrušení oddlužení z důvodu, že jste mu nevydala (celý) majetek, který jste zdědila. Soud by v takovém případě nařídil jednání, na kterém byste se mohla bránit zejm. tím, že jste nemohla zajistit zastavení plateb z účtu manžela a že nejste schopna zaplatit insolvenčnímu správci předmětnou částku. Soud poté zváží všechny okolnosti a rozhodne. V případě, že by Vám soud oddlužení skutečně zrušil, mohla byste po skončení stávajícího insolvenčního řízení podat nový insolvenční návrh.