Dědictví

Dědictví

Dobrý den, mám dotaz, je možné aby po měsíci ukončené insolvenci, kde bylo splaceno 60 % dlužné částky převzít finanční hotovost v rámci dědického řízení?
Za odpověď předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

jestliže došlo k úmrtí zůstavitele před skončením oddlužení, resp. před splatností poslední splátky, pak by se měl majetek, který dlužník zdědil (lhostejno, zda jej fakticky převezme až po splatnosti poslední splátky), vydat insolvenčnímu správci a tento majetek, resp. výtěžek z jeho prodeje by se měl rozdělit mezi věřitele jako mimořádná splátka. Dlužník je povinen informovat insolvenčního správce o dědickém řízení, jakmile je k němu povolán.