Dědeček

Dědeček

Dobrý den, píší jménem dědečka. Dědeček ještě v době kdy pracoval podal návrh na oddlužení které mu bylo 08.02.2019 schváleno. Dědeček řádně splácí. Šel později do důchodu byl mu vyměřen doplatek ve výši cca 336 000 Kč z toho si ČSSZ vzala cca 99 000 Kč dodnes nevíme proč a na co. Z toho důvodu měl dědeček pocit že si z doplatku Insolvenční správce vzal část peněz a neřešil to. Nyní 55 měsíc oddlužení chce insolvenční správce 136 000 Kč a že to má dědeček nějak splácet. Já jako lajk jsem toho názoru že když dědečkovi zbývá 5 měsíců do konce oddlužení a má nyní splaceno u všech věřitelů necelých 50% svých závazků tak to přeci po něm nemohou chtít nebo se mýlím. Prosím o radu děkuji Jabůrek

Odpověď

Dobrý den,

dlužník je povinen vydat do majetkové podstaty veškeré své mimořádné příjmy (kromě těch, které zákon vylučuje). Doplatek důchodu se považuje za mimořádný příjem, který je dlužník povinen vydat do majetkové podstaty. ČSSZ si z doplatku důchodu srazila s největší pravděpodobností dluh za předchozí roky (zápočet však mohla provést jen za období od rozhodnutí o úpadku; dlužné pojistné a penále za období před rozhodnutím o úpadku se uspokojuje poměrně s pohledávkami ostatních věřitelů). Po 60. splátce pošle insolvenční správce soudu zprávu o splnění oddlužení. V této zprávě se insolvenční správce zmíní o té částce 136 000 Kč, kterou měl dlužník podle jeho názoru vydat do majetkové podstaty. Zároveň vyčíslí částku, kterou dlužník z této částky skutečně zaplatil. Soud pak rozhodne, zda si dlužník zaslouží osvobození od placení zbylých pohledávek, i když nezaplatil těch 136 000 Kč. Dlužník se může k celé záležitosti vyjádřit poté, co se v insolvenčním rejstříku objeví zpráva o splnění oddlužení. Neosvobodí-li jej soud od placení zbylých pohledávek, může podat proti takovému rozhodnutí odvolání.