Darování auta v insolvenci

Darování auta v insolvenci

Dobrý den chtěla bych se zeptat zda je možný v insolvenci kde má osoba uvedený majetek auto, tak jestli je možný že osoba v insolvenci může darovat někomu v rodině auto. Děkuji Vejmelkova

Odpověď

Dobrý den,

pro odpověď na Vaši otázku bude rozhodné, jakou formou dané insolvenční řízení probíhá. Pokud jde o konkurzu nebo oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, dispoziční právo k majetku dlužníka má insolvenční správce. V takovém případě dlužník nemůže nic ze svého majetku darovat, leda by se jednalo o majetek vyloučený z majetkové podstaty. Další formou insolvence může být oddlužení plněním splátkového kalendáře. V tomto případě má dispoziční právo k majetku dlužník a automobil by mohl darovat. Jestliže insolvence probíhá plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, může dlužník automobil prodat pouze v případě, že soud v rozhodnutí o schválení oddlužení neuložil dlužníku povinnost vydat automobil insolvenčnímu správci ke zpeněžení.