Darovací smlouva

Darovací smlouva

V době schválení oddlužení jsem neměl práci na HPP a s doporučením mého insolvenčního správce jsem
uzavřel darovací smlouvu na 2 500 Kč/měsíčně s mojí matkou. Mezitím jsem se přestěhoval a našel si práci na HPP,
momentálně mi je každý měsíc z výplaty strháváno více než 7 tisíc Kč. Je nutné aby nadále bylo posíláno na insolvenci také 2 500Kč?
Výpočtem plnění oddlužení bych měl za 36 měsíců uspokojit 89% svých závazků při strhnutí částky 7 235 Kč.

Odpověď

Dobrý den,

Dárce může svůj dar odvolat ze dvou důvodů:

  1. Pokud se sám odstane do situace, že po zaplacení daru nemá dostatek peněžních prostředků na pokrytí vlastních potřeb, popř. potřeb osob, ke kterým má vyživovací povinnost
  2. V případě tzv. nevděku obdarovaného, to je pokud se obdarovaný chová tak, že hrubě porušuje dobré mravy vůči dárci

 

Toto odvolání musí dárce zaslat k insolvenčnímu soudu.

 

K Vašemu druhému dotazu sděluji, že uzavření manželství v průběhu oddlužení má za následek zvýšení nepostižitelné částky pro dlužníka a tím snížení splátek do oddlužení. Změnu výše splátky si můžete ověřit zde:

 

https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

 

Oddlužení se nedotkne majetku Vaší manželky, ani jejích příjmů. Společné jmění však může  vzniknout i za trvání oddlužení, ledaže máte jeho vznik vyloučený předmanželskou smlouvou.