Dar nemovitosti v insolvenci

Dar nemovitosti v insolvenci

Dobrý den,

soused je dlužník v insolvenci. Až po schválení insolvence na něj otec převedl byt v OV, ve kterém oba bydlí, nejspíš darem. Dozví se insolvenční správce tuto informaci automaticky z katastru? Mohl by správce na tuto situaci někdo upozornit, když není přímo věřitel? Musel by pak soused byt prodat nebo by mu zůstal jako chráněné obydlí? Obdobné byty se prodávaji za 8 milionů a sousedovy dluhy jsou asi 400 tisíc.

Odpověď

Dobrý den,

§ 412 IZ říká: 

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení

(1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen

b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy,

Insolvenční správce se automaticky informaci o daru nedozví, lze písemným podáním existenci daru ins. správci popř. soudu nahlásit. Jestliže dlužník darování bytu nenahlásil, soud s největší pravděpodobností zruší oddlužení pro nepoctivý záměr a na dlužníka prohlásí konkurz.