Dar ke splnění podmínek pro odlužení po 3 letech

Dar ke splnění podmínek pro odlužení po 3 letech

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda je možné, aby mi během probíhající insolvence, rodiče poskytli finanční dar na “doplacení” 60% z celkové dlužné částky a tím bylo možné ukončit insolvenční řízení již po 3 letech?

Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

ano, takový postup je možný. Dojde-li jakýmkoliv způsobem ke splacení alespoň 60% nezajištěných nepodřízených pohledávek za 3 roky (platí pro řízení, v nichž bylo usnesení o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku po 31.5.2019), podá insolvenční správce soudu bez zbytečného odkladu zprávu o splnění oddlužení a soud následně vydá usnesení, jímž vezme na vědomí splnění oddlužení, a osvobodí dlužníka od placení zbylých pohledávek. Právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení skončí.