Daňový bonus na dítě OSVČ

Daňový bonus na dítě OSVČ

Dobrý den,

jsem OSVČ a ptal jsem se svého insolvenčního správce, zda si mohu nechat daňový bonus na děti a tahle odpověď mi přišla. Dle odpovědí na dotazy zde na stránkách mi to přijde nepravdivé. Co si o tom prosím myslíte?

Moc děkuji.

“Pokud byste byl normálně zaměstnán, bonus by Vám zaměstnavatel uplatňoval měsíčně a odváděl by ho ins. správci v rámci zabavitelné částky. Jedná se totiž o mimořádný příjem, který náleží insolvenčnímu správci k uspokojování věřitelů. Vy jako OSVČ vykazujete bonus jednou ročně a měl byste ho zaslat nám. Nový zákon z dubna 2020 říká, že daňový bonus je vyňat z exekučních srážek. Insolvenční řízení je však něco jiného.”

Odpověď

Dobrý den,

daňový bonus byl zákonem (účinnost k 24.4.2020) vyloučen z exekuce, resp. ho exekutor nemůže již postihnout. I když insolvenční řízení je něco jiného než exekuční řízení, mají tato řízení přeci jen něco společného. V insolvenčním řízení nedochází např. k prodeji majetku, který nelze postihnout/prodat v exekučním řízení, insolvenční srážky se provádějí stejně jako exekuční srážky pro přednostní pohledávky (dá se říci, že insolvenční řízení v určitém ohledu kopíruje exekuční řízení). Obecně také platí, že to, co je možné postihnout exekučně, je dlužník povinen odevzdat insolvenčnímu správci (IS). A opačně platí, že to, co nelze postihnout exekučně, nemusí dlužník vydat IS. Vzhledem k těmto zásadám proto zastávám názor, že dlužník v insolvenčním řízení není od 24.4.2020 povinen odevzdat IS daňový bonus právě proto, že byl zákonem vyloučen z exekuce a v insolvenci se odevdává pouze ten majetek, který lze postihnout exekucí. Doporučuji tedy IS daňový bonus nevydávat. IS může podat soudu zprávu o tom, že jste mu neodevzdal daňový bonus, jsem ale přesvědčen, že mu soud vysvětlí, že dlužník není povinen vydat mu daňový bonus, protože je tento příjem vyloučen z exekuce a tudíž je vyloučen i z insolvence.