Daňový bonus

Daňový bonus

Musí účetní dostat pokyn od exekutora k zastavení exekuce na daňový bonus

Odpověď

Dobrý den, 

v souladu s přechodnými ustanoveními zák.č. 191/2020 Sb. se exekuce přikázáním pohledávky z daňového bonusu  ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ( účinnost ode dne 24.04.2020) neprovádí. To znamená, že účetní na rozhodnutí o zrušení exekučního přípazu čeakt nemusí. Exekuci přikázáním pohledávky z daňového bonusu pověřený exekutor i bez návrhu zastaví. Pokud by Vaše účetní provedla srážku i po tomto datu, požádejte pověřeného exekutora o navrácení neoprávněně sražené částky.