Daňový bonus

Daňový bonus

Daňové bonusy v oddlužení

Dobrý den, jak je to s daňovým bonusem v insolvenci? Když vznikne přeplatek za roční zúučtování daně, kdy si člověk platí daně a je mu to strháváno ze mzdy. Posílá se insolvečnímu správci nebo ne? Chtěla bych mít v tom jasno.
Přikládám text, který jsem našla na internetu.

Daňový bonus je od 24. 4. 2020 uveden mezi pohledávkami, vůči nimž nelze vést výkon rozhodnutí nebo exekuci.
Daňový bonus tak nelze zahrnout mezi příjmy dlužníka k provádění srážek ze mzdy pro splátky pro oddlužení splátkovým kalendářem.

Pokud je daňový bonus vyplácen jednorázově, například při daňovém zúčtování, pak tento taktéž zůstává k dispozici dlužníkovi.

Daňový bonus nepodléhá ani exekuci, nelze jej postihnout srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů ani přikázáním pohledávky v exekuci.

Odpověď

Dobrý den,

daňový bonus na dítě v exekuci postihnout nelze. Pro insolvenci není jednotný výklad, proto doporučuji, abyste se obrátila na váš insolvenční soud se žádostí o vynětí daňového bonusu ze splátkového kalendáře. 

Odlišná situace je u přeplatku na dani, který může vzniknout při ročním zúčtování daně, ten je předmětem exekuce a v případě oddlužení náleží do oddlužení jako mimořádná splátka.