Danovy bonus

Danovy bonus

Dobrý den včera mi přišel dopis od exekutora na prikazani pohledavky z jiných prijmu a jedna se o rocni bonud na deti z finančního úřadu kde se jim tímto přikazuje aby danovy bonus poslali na danou exekuci. Můžu se nějak bránit a na co mam právo. Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

daňový bonus bylo možné postihnout exekucí pouze do 23.4.2020, neboť dne 24.4.2020 nabyl účinnosti zákon č. 191/2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, kterým došlo ke změně § 317 odst. 2 zák.č. 99/1963, občanský soudní řád (o.s.ř.), tak, že exekuci nepodléhá také daňový bonus.

Doporučuji Vám, abyste Vašeho zaměstnavatele (mzdovou účtárnu) informovala, že podle § 317 odst. 2 o.s.ř. exekuci nepodléhá daňový bonus, a proto by mzdová účetní neměla daňový bonus exekutorovi vyplatit, nýbrž by ho měla vyrozumět, že mu daňový bonus nepošle, protože se jedná o pohledávku, která nepodléhá exekuci.

Vy byste měla okamžitě podat u exekutora písemný návrh na zastavení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky z titulu daňového bonusu, neboť daňový bonus dle § 317 odst. 2 o.s.ř. nepodléhá exekuci.