Daňový bonus

Daňový bonus

Jak je to s daňovým bonusem v mém případě?V loňském roce mi bylo v srpnu povoleno oddlužení, nyní mi podle vyúčtování daní ze závislé činnosti vznikl daňový bonus. Schválené oddlužení ještě nemám a nevím, zda bude schváleno během období, než by měl být bonus vyplacen. Zahrnuje se bonus do insolvence a záleží na tom, zda byl vyplacen před schválením oddlužení, nebo až po schválení? Děkuji za vysvětlení.

Odpověď

Dobrý den,

na to, zda je dlužník povinen odevzdat daňový bonus či nikoliv, existují protichůdné názory. Na jednu stranu v insolvenčním řízení platí, že dlužník je povinen odevzdat takový majetek, který lze postihnout exekucí (zejm. postižitelnou část příjmů, movité a nemovité věci), přičemž daňový bonus exekucí postihnout nelze, na druhou stranu insolvenční zákon říká, že je dlužník povinen odevzdat insolvenčnímu správci všechny mimořádné příjmy, kromě příjmů zákonem přímo vyjmenovaných, přičemž daňový bonus v těchto příjmech uveden není. Bude-li po Vás insolvenční správce požadovat, abyste mu vyplatila ten daňový bonus, můžete se obrátit na insolvenční soud a požádat jej o rozhodnutí, zda jste povinna daňový bonus insolvenčnímu správci vydat či nikoliv. Soud buď rozhodne, že daňový bonus nejste povinna vydat insolvenčnímu správci, nebo Vám vysvětlí, že jste povinna daňový bonus insolvenčnímu správci vydat.