Danovi bonus

Danovi bonus

Dobrý den mam dotaz jsem v insolvenci a dočetl sem se ze mohu poslat žádost na soud o prominuti odevzdání daňovi přeplatek insol správkyni? Je to prosím možné děkuji nebo jsem povinný odevzdat daňovi bonus!!

Odpověď

Dobrý den,

existují dva opačné názory na to, zda je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci daňový bonus či nikoliv. Na jednu stranu podléhají insolvenci příjmy, které lze postihnout výkonem rozhodnutí či exekucí, a daňový bonus nelze postihnout ani výkonem rozhodnutí ani exekucí, takže z tohoto důvodu by se daňový bonus vydávat neměl, na druhou stranu insolvenční zákon vyjmenovává příjmy, které se nepovažují za mimořádný příjem a které není dlužník tudíž povinen vydat insolvenčnímu správci, a daňový bonus mezi takovými příjmy uveden není, takže z tohoto důvodu by se daňový bonus vydávat měl. Pokud by po Vás insolvenční správce požadoval, abyste mu ten daňový bonus vydal, napište soudu, zda jej máte insolvenčnímu správci vydat či nikoliv, když se domníváte, že tento příjem nejste povinen vydat, neboť se jedná o příjem, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí. Soud pak buď rozhodne, že nejste povinen tento příjem vydat insolvenčnímu správci, nebo Vám vysvětlí, že jste povinen tento příjem insolvenčnímu správci vydat.