Daně

Daně

Dobrý den. Pry si mame zažádat o vrácení dani které nám byli sebrany u insolvenciho správce. Jen mame napsat důvody. Jeden je dluh na nájemném ale děla jen 4800 a my bychom rádi zpět vše (32000) co ještě uvést a ověřuji si tyto informace? Nestačí uvést že peníze potřebujeme na vse( jídlo, dětem obleceni atd)?

Odpověď

Dobrý den,

přeplatek na dani z příjmů je tzv. mimořádný příjem, který je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci. Pokud přeplatek na dani představuje alespoň zčásti daňový bonus, pak částka představující daňový bonus nepodléhá insolvenci a náleží dlužníkovi; to neplatí, pokud byl daňový bonus vyplacen/poukázán (insolvenčnímu správci, nebo exekutorovi) nejpozději 23.4.2020. Zákon, který vylučuje daňový bonus z exekuce (a tedy i z insolvence), nabyl účinnosti dnem 24.4.2020.

Pokud Vám insolvenční správce na Vaši žádost vrátí přeplatek na dani z příjmů a tento přeplatek nepředstavuje daňový bonus inkasovaný po 23.4.2020, bude se jednat jen o jeho dobrou vůli. Do žádosti napište, na co konkrétně ty peníze potřebujete. Zda bude chtít insolvenční správce ty výdaje nějak doložit (ověřit), to nedokáži říci, protože se jedná o individuální postup jednoho insolvenčního správce (tuto situaci zákon nijak neupravuje).