Daně

Daně

Dobrý den podala jsem si sama daňové přiznání dne 18.2 včera mi byla schválena insolvence musím přeplatek za děti odevzdat ikdyz mam v rozhodnutí že může ins.spravce může nahlédnout počínající dnem schválení do daňového přiznání.ale peníze mi byli vyplaceny dřív než mi insolvenci schválili dekuji za odpoved

Odpověď

Dobrý den,

předpokládám, že máte na mysli daňový bonus. Problematická je samotná otázka, zda je dlužník, vůči kterému probíhá insolvenční řízení, povinen odevzdat insolvenčnímu správci daňový bonus či nikoliv. Na jednu stranu podléhají insolvenci jen příjmy, které podléhají exekuci, přičemž daňový bonus exekuci nepodléhá, což může být argument pro názor, že dlužník není povinen daňový bonus vyplácet insolvenčnímu správci, na druhou stranu insolvenční zákon říká, že dlužník je povinen vyplácet insolvenčnímu správci veškeré mimořádné příjmy, kromě příjmů, které insolvenční zákon vyjmenovává. Daňový bonus do příjmů, které dle insolvenčního zákona není dlužník povinen vyplácet insolvenčnímu správci, zahrnut není, což může být argument pro názor, že dlužník je povinen daňový bonus insolvenčnímu správci vyplatit. Doporučuji Vám proto obrátit se na Vašeho insolvenčního správce a zeptat se ho, zda si budete moci ten daňový bonus ponechat, nebo zda mu jej budete muset vydat. Bude-li jej insolvenční správce požadovat, můžete se obrátit na insolvenční soud s návrhem, aby vydal rozhodnutí, že daňový bonus nejste povinna vydat insolvenčnímu správci. Jako argument můžete uvést, že daňový bonus nepodléhá exekuci (a navíc Vám byl vyplacen před schválením oddlužení), takže by neměl podléhat ani insolvenci. Insolvenční soud pak Vašemu návrhu buď vyhoví, nebo Vám vysvětlí, že jste povinna daňový bonus odevzdat insolvenčnímu správci.