Daň z příjmu

Daň z příjmu

Dobrý den,
mám problém s daňovým přiznání u OSVČ kdy jsem byla přihlášená do režimu paušální daně v roce 2021 a dostala jsem se do insolvence v březnu 2021. Insolvenční správce říká podat daňové přiznání za rok 2021 i když jsem platila daň paušálně ve výší 5 469,- Kč a měsíc. Prosím o informaci zda musím podat daňové přiznání za rok 2021 i když mi přišlo oznámení o ukončení režimu paušální daně až k 1.1.2022. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

dle § 38lh odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, se na poplatníka, jehož daň je rovna paušální dani, hledí, jako by v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání podal daňové přiznání, ve kterém tvrdí daň ve výši paušální daně. K podanému daňovému přiznání ani dodatečnému daňovému přiznání se nepřihlíží. Z tohoto důvodu se proto domnívám, že po Vás insolvenční správce nemůže požadovat, abyste daňové přiznání podala (finanční úřad by k němu stejně nepřihlížel).

Insolvenční správce obecně požaduje od dlužníka daňové přiznání proto, aby zjistil, jaké měl dlužník příjmy v daném zdaňovacím období, aby mohl vypočítat tzv. referenční splátku, kterou poté (jednou za rok) porovnává s tzv. zálohovou splátkou (tuto zálohovou splátku určuje soud v usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty). Je-li součet referenčních splátek vyšší než součet zaplacených zálohových splátek, vzniká nedoplatek, který musí dlužník zaplatit na účet insolvenčního správce. Je-li součet referenčních splátek nižší než součet zaplacených zálohových splátek, vzniká sice přeplatek, ale tento přeplatek se dlužníkovi nevrací, jelikož zálohové splátky mají charakter nevratných splátek. Dlužník ale v takovém případě může požádat soud o snížení zálohových splátek. 

S ohledem na výše uvedené se domnívám, že by insolvenčnímu správci mělo stačit, kdybyste mu předložila doklady o Vašich příjmech za rok 2021 (faktury, příjmové pokladní doklady, příp. výpis z bankovního účtu) a doklady o skutečných provozních výdajích (např. doklad o výši záloh na zdravotní a sociální pojištění, dodavatelské faktury, doklady o platbách za pohonné hmoty apod.). Z těchto dokladů bude insolvenční správce schopen vypočítat onu referenční splátku.