ČSSZ připsala starý dluh po 2 leté insolvenci

ČSSZ připsala starý dluh po 2 leté insolvenci

Dobrý den z manželem platíme 2 roky insolvenci a ostravská ČSSZ mi poslala z mého OSVČ z minulého roku 2021 souhrn zaplacených záloh a konečnou částku dluhu 0 ale připsala roky 2008-2009 dluhy ve výši 15681 ? Neměla by tato dlužná částka spadat do insolvenčního řízení když bylo vyhlášeno 2020 a schváleno?Nikdy mi nic nepřišlo že dlužím na ČSSZ Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

podle mého názoru dlužná částka, která vznikla v letech 2008 – 2009, měla být ČSSZ do Vašeho insolvenčního řízení přihlášena. Pokud by byla v řízení i zjištěna, byly by tyto pohledávky v rámci oddlužení poměrně uspokojovány.

V době probíhajícího oddlužení nemuže být pro tyto dluhy vedeno exekuční řízení a vy je ani nemůžet mimo insolvenci splácet.  Pokud po skončení oddlužení soud vydá tzv. osvobozující usnesení, bude se toto osvobození vztahovat  i na tyto dluhy a věřitel je nebude moci vymáhat. V případě, že by k jejich vymáhání přesto přistoupil, musíte namítat nemožnost jejich vymáhání právě s ohledem na osvobozující usnesení.