Covid odmeny

Covid odmeny

Dobrý den

Čekám na schválení odd. od soudu.
Přišla nam covid odd. a zajímalo by mě zda podléhá celá do srážky či částečně nebo vůbec ??
Na internetu jsou různé informace.

Pokud mi částečně zůstanou jak a koho ,, urgovat”:)) účetní či soud?

Odpověď

Dobrý den,

ano, názory na tyto odměny byly rozdílné. Vrchní soud v Praze v lednu 2021 judikoval, že mimořádné COVID odměny zdravotníků nelze postihnout v insolvenčním řízení. Vrchní soud v Olomouci se svým rozhodnutím z dubna 2021 proti tomuto přístupu vymezil, když neshledal žádné důvody pro vyloučení mimořádných COVID odměn z provádění srážek z příjmu dlužníka. Zákonodárce však k 31. 7. 2021 zákonem č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, postavil najisto, že mimořádné COVID odměny podléhají výkonu rozhodnutí nebo exekuci z jedné poloviny. Je tak stanovena postižitelnost mimořádných COVID odměn i v insolvenčním řízení. Informovaná by měla být Vaše mzdová účetní, která srážky ze mzdy provádí.