Co se počítá do insolvence

Co se počítá do insolvence

Dobrý den chtěla jsem se zeptat můj dluh je cca 800000 ale i s penále mě, odměna a ex, atd pokud bych si zažádala o insolvenci počítá se pouze dluh na počátku od kterého to vzniklo nebo i příslušenství.
Jsem rozvedená ale bývalý manžel neplatí vůbec nic z dluhu společně a ne rozdílné, takže to budu muset zaplatit já?,

Odpověď

Dobrý den,

věřitel si do insolvenčního řízení přihlašuje pohledávku ve výši ke dni rozhodnutí o úpadku, a to včetně příslušenství (tj. smluvní úrok, úrok z prodlení či poplatek z prodlení, smluvní pokuta, náklady právního zastoupení v soudním a exekučním řízení). Pokud sankční úroky přesahují 100% původní jistiny (tj. částka, kterou Vám poskytl věřitel), částka úroků, která převyšuje 100% se nezapočítává do částky, jež je rozhodná pro posouzení, zda dlužník splatil za 3 roky alespoň 60% nezajištěných pohledávek (splatí-li dlužník za 3 roky alespoň 60% nezajištěných pohledávek, osvobodí jej soud ihned od placení zbylých pohledávek a insolvenční řízení skončí).