Insolvenční správce nezrušil katastrální úřad

Insolvenční správce nezrušil katastrální úřad

za dva roky jsem již zaplatil veškerý svůj dluh a soudce vydal rozsudek o zrušení insolvence; co mohu dělat, když insolvenční správce, který řešil můj úpadek, nezruší katastrální úřad a neodpovídá na mé telefonáty, na telefonáty mého advokáta a na naše emaily?

Odpověď

Dobrý den,

bylo by potřeba, abyste svůj dotaz upřesnil. Z dotazu není zřejmé, jaký zápis v katastru nemovitostí by měl správce zrušit. Samo ukončení insolvenčního řízení nemusí znamenat, že zanikají všechna omezení, která na majetku dlužníka vázla. Např. pokud v průběhu oddlužení nebyl zpeněžený majetek, který slouží k zajištění pohledávky, nebyla tato pohledávky uhrazena a zajištění pohledávky trvá i po skončení oddlužení.  Proto doporučuji, abyste se s doklady k nemovitosti a upřesněním Vašeho dotazu dostavil do některé z poraden zabývajících se oddlužením. Seznam těchto poraden naleznete zde: justice/sako.cz