Co a jak udělat po prohlášeném a ukončeném konkurzu

Co a jak udělat po prohlášeném a ukončeném konkurzu

Dobrý den, byl jsem v insolvenci, ale neplnil jsem a proto jsem skončil v konkurzu. Konkurz je již pravomocně ukončen. Můj dotaz se týká rady, jak kontaktovat věřitele a dohodnout si s nimi splacení dluhů. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, ve Vašich záznamech v  insolvenčním rejstříku naleznete seznam/upravený seznam přihlášených pohledávek, kde jsou uvedeni všichni Vaši věřitelé. Kontaktovat je můžete písemně prostřednictvím pošty nebo emailem, kontakty naleznete na jednotlivých webových stránkách věřitelů. Jestliže byly nařízené exekuce před prohlášením Vašeho úpadku, tyto se začnou v co nejbližší době opět vymáhat. Jestliže nebyl při zrušení oddlužení a prohlášení konkurzu insolvenčním soudem zmíněn Váš nepoctivý záměr, můžete Vaši situaci řešit opětovným podáním návrhu na povolení oddlužení. Jestliže nepoctivý záměr byl důvodem ke zrušení oddlužení, nový návrh na povolení oddlužení můžete podat až po uplynutí pětileté lhůty.