Chráněný majetek v insolvenci

Chráněný majetek v insolvenci

Dobrý den, je někde v insolvenčním zákoníku či exekučním napsáno, že již nikdo nemůže přijít ke do místa bydliště a zabavovat věci?

Stěhuju se do podnájmu a majitel bytu má strach, že mu někdo přijde vzít majetek. Potřebovala bych pro něj nějaký podklad na vysvětlení.

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

v exekučních řízeních jsou i nadále mobiliární exekuce povoleny, v oddlužení pak po povolení oddlužení přijde insolvenční správce na obhlídku obydlí, zde ale je ohrožen pouze majetek, který je dlužníka a který není uveden v seznamu majetku. Netýká se běžného vybavení domácnosti, to se v oddlužení nepostihuje. Doporučuji k nájemní smlouvě sepsat seznam majetku, který je ve vlastnictví pronajímatele, tuto listinu opatřit ověřeným podpisem.