Chráněné obydlí

Chráněné obydlí

Jsem v insolvenci a potřebuji stanovit hodnotu družstevního bytu 2+KK v okrese Teplice, obec Teplice, abych věděl, zda jej musím, či nemusím vydat ke zpeněžení. Našel jsem sice nějaké tabulky s počty obyvatel za roky 2017-2019 a průměrné ceny bytů v okrese, ale neumím si poradit s výpočtem. Našel jsem jen výpočet pro RD, ale potřebuji byt. Prosím pomůžete mi? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

způsob výpočtu hodnoty obydlí, které není dlužník povinen vydat ke zpeněžení v insolvenčním řízení, resp. v oddlužení (tzv. chráněné obydlí), stanoví nařízení vlády č. 189/2019. Způsob výpočtu hodnoty chráněného obydlí je složitější a zde není prostor na podrobný výpočet. Jsou k tomu zapotřebí statistické údaje o průměrných cenách a metrážích nemovitostí  (bytů vč. družstevních bytů, domů a pozemků) v daném okrese za 3 roky zpětně a z těchto údajů se poté vypočítává hodnota chráněného obydlí.

Jestliže vůči Vám probíhá insolvenční řízení, resp. bude-li Váš úpadek řešen oddlužením, pak hodnotu chráněného obydlí vypočte Váš insolvenční správce. Tuto hodnotu porovná s odhadní cenou Vašeho družstevního bytu (u družstevního bytu bude pravděpodobně vycházet z ceny, za kterou se prodávají/nabízejí podobné družstevní byty ve Vaší lokalitě). Bude-li obvyklá hodnota Vašeho bytu nižší než hodnota chráněného obydlí, nebudete muset tento byt vydávat ke zpeněžení (prodeji).