Částečné zastavení exekuce

Částečné zastavení exekuce

Dobrý den, nedávno jsem ukončila oddlužení, splaceno bylo 100%přihlášených závazků. Nyní mi exekutor poslal dopis s informací o částečném zastavení exekuce. Tato exekuce vznikla tím, že jsem byla ručitel a dlužník své závazky nesplnil.Jak mám prosím rozumět slovům částečné zastavení pro povinného 3,kdy já jsem byla tímto povinným.Za odpověď děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

exekutor zastavil exekuci jen částečně, a to jen ve vztahu k Vám, protože jste byla osvobozena od placení zbylých závazků. Vůči ostatním povinným bude exekuce nadále pokračovat. Ve vztahu k nim se pohledávka úročí, takže nedošlo ke splacení celého dluhu, i když jste Vy v rámci oddlužení splatila 100% pohledávek (navíc budou předmětem exekuce další náklady exekutora). Vůči Vám se pohledávka úročila i v průběhu insolvenčního řízení, ale úroky přirostlé od rozhodnutí o úpadku se v insolvenčním řízení neuspokojují a od jejich placení jste byla osvobozena. Vaše úhrady z insolvenčního řízení exekutor započte na vymáhanou pohledávku (pravděpodobně je započte přednostně na příslušenství pohledávky, tj. na úroky z prodlení a náklady právního zastoupení, a teprve poté na jistinu).