Částečná úhrada insolvenční splátky

Částečná úhrada insolvenční splátky

Dobrý den, mám probíhající insolvenci, ale z důvodu nedostatku peněz na živobytí jsem neposlala celou částku z mojí výplaty, jak po mě insolvenční správce požadoval, ale pouze část. Jaké to bude mít následky a co mi hrozí?

Odpověď

Dobrý den,

nebudete-li řádně plnit splátkový kalendář, podá insolvenční správce soudu návrh na zrušení oddlužení. Soud Vám pak (na jednání, na kterém se bude projednávat návrh na zrušení oddlužení) pravděpodobně určí podmínky, za kterých oddlužení nezruší. Nebudete-li tyto podmínky plnit, soud Vám oddlužení zruší a insolvenční řízení se zastaví. Věřitelé pak budou moci zbytek svých pohledávek vymáhat prostřednictvím exekutora. Kdykoliv však můžete podat nový insolvenční návrh. Jestliže však převážně žijete v zahraničí, musela byste nový insolvenční návrh podat v zemi, v níž žijete (tamější soud, nebo insolvenční správce vyzve české věřitele, aby si přihlásili své pohledávky).