Bolestné

Bolestné

Dobrý den, od 04/2021 platím insolvenci. 14.2.2021 se mi stal úraz, byla jsem na neschopence do 16.3.2021. Uplatnila jsem nárok z úrazové pojistky na DNL(dřívější bolestné) a propad příjmu (pojištění neschopnosti). Pojišťovna, i když jsem nahlásila svůj bankovní účet, peníze poslala na účet insolvenčnímu správci. Má otázka zní: Insolvence má nárok na oboje peníze z úrazové pojistky? Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

dlužník není povinen vydat insolvenčnímu správci pojistné plnění z pojistných smluv o tzv. škodovém pojištění. Pojistné plnění ze smlouvy o úrazovém pojištění má povahu tzv. obnosového pojištění, které zákon nevylučuje z příjmů podléhajících oddlužení, a proto je dlužník povinen tento příjem (plnění z pojistné smlouvy) vydat insolvenčnímu správci. Obdobně to bude platit i pro plnění z pojistné smlouvy uzavřené pro případ poklesu příjmů.