Banka, insolvence a zesplatnění úvěru

Banka, insolvence a zesplatnění úvěru

Dobrý den, zažádal jsem si o insolvenci. Povolena by byla 21.ledna letošního roku. Minulý týden mi banka u které jsem měl jeden z úvěrů zaslala dopis, že je vstup do insolvence porušením obchodních podmínek a zesplatňuje úvěr a bude částku vymáhat mimo insolvenci, kterou nerespektuje. Dnes mi na její příkaz strhli celou výplatu u zaměstnavatele. Je toto jednání v pořádku? Myslel jsem, že všichni věřitelé musí přihlašovat pohledávky do insolvenčního řízení.

Odpověď

Dobrý den,

právo na zesplatnění úvěru v případě zahájení insolvenčního řízení, resp. v případě vydání rozhodnutí o Vašem úpadku banka má. Banka však nesmí pohledávku vymáhat, může si jen přihlásit svoji pohledávku do Vašeho insolvenčního řízení. Není možné, aby Vám zaměstnavatel na příkaz této banky srazil celou výplatu (příkaz k provádění srážek ze mzdy může vydat jen exekutor, soud, příp. jiný orgán, ale ne banka). Spíše se domnívám, že banka provedla tzv. zápočet, tedy že z Vašeho bankovního účtu převedla celý zůstatek (tedy minimálně celou Vaši mzdu) na úvěrový účet. Banka však smí provést zápočet jen do vydání rozhodnutí o úpadku a poté jen v případě, že byly podmínky pro zápočet splněny již před vydáním rozhodnutí o úpadku. Jinak řečeno, pokud by Vám na účet přišla výplata před vydáním rozhodnutí o úpadku, pak může banka provést zápočet (může si vzít celou Vaši výplatu) i po vydání rozhodnutí o úpadku. Výplatu, kterou jste na účet obdržel po vydání rozhodnutí o úpadku, Vám banka už vzít nesmí. Pokud se tak stalo, oznamte bance, že provedla zápočet v rozporu s § 140 odst. 2 insolvenčního zákona, vyzvěte ji, aby Vám tu částku vrátila, a pokud tak neučiní, sdělte jí, že na ni podáte stížnost u České národní banky. Zároveň můžete celou situaci sdělit insolvenčnímu soudu a požádat jej o vydání rozhodnutí, jímž přikáže bance, aby Vám tu částku vrátila.