Auto

Auto

Dobrý den, měl jsem na sebe napsán osobní automobil. Automobil nebyl můj ale od známého který měl osobní problémy a já mu pomohl tím že jsem nechal na sebe napsat vůz momentálně vůz již není napsán na mě. Můžu tedy vstoupit do insolvence?

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správce může zjišťovat převody majetku dlužníka až 5 let zpátky. Zjistí-li insolvenční správce, že dlužník převedl bezúplatně (tedy daroval) vůz na jinou osobu, může se domáhat od nového majitele zaplacení obvyklé ceny vozu, příp. se může domáhat neplatnosti právního úkonu, jímž byl tento vůz převeden na nového majitele (v takovém případě se na vůz pohlíží jako na majetek ve vlastnictví dlužníka a insolvenční správce jej může prodat). Dlužník i nový majitel mohou insolvenčnímu správci vysvětlit, jak se celá věc s tímto vozem měla (kdo skutečně za vůz zaplatil, proč byl napsaný nejdříve na dlužníka a poté přepsán na nového majitele). Pak bude záležet na insolvenčním správci. Buď ho ten vůz nebude zajímat, nebo bude požadovat od nového majitele zaplacení obvyklé ceny, příp. se bude domáhat neplatnosti smlouvy o převodu, aby mohl vůz prodat.