Alokace plateb z insolvenčního řízení

Alokace plateb z insolvenčního řízení

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali je zákonem stanoveno, v jakém pořadí
má věřitel započíst plnění, obdržené v rámci insolvenčního řízení?
V případě, že je pohledávka složena z jistiny, úroků z prodlení a zákonného úroku. Děkuji

Odpověď

Dobrý den, věřitelé si v insolvenčním řízení vyčíslí veškeré své pohledávky za dlužníkem ke dni prohlášení dlužníkova úpadku a přihlásí se v dané lhůtě přihláškou. V přihlášce si započtou ke dni prohlášení úpadku k jistině veškeré příslušenství, má-li jeden věřitele více pohledávek, uvede každou zvlášť, na posledním listu se pohledávky sečtou. Do řízení se tak přihlásí celková dlužná částka, na kterou, je-li na přezkumném jednání zjištěna, se pak plní procentuálně stejně všem věřitelům.