6adost

6adost

Dobrý den.Prosím jsem v Insolvenci,která mi končí.Dnes mi přišel platební rozkaz.Neměl by ho dostat i Insolvenční zpravce?A jak mam postupovat pokud pohledávka nebyla přihlášena do Insolvence.Moc děkuji.J.V

Odpověď

Dobrý den,

jde-li o pohledávku, která vznikla před rozhodnutím o úpadku, pak by Vám platební rozkaz neměl vůbec přijít, protože od okamžiku zveřejnění usnesení o úpadku nemůže soud rozhodnout o žalobě, která se týká pohledávky vzniklé před rozhodnutím o úpadku, ledaže se jedná o pohledávku na náhradu škody. Může se ale také jednat o případ, že Vám soud znovu doručuje platební rozkaz, který již vydal a doručil Vám v minulosti, ale tento platební rozkaz nenabyl právní moci (pokud bylo usnesení o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku dříve, než uplynula lhůta pro podání odporu, pak platební rozkaz nenabyl právní moci). Jde-li o takový případ, podejte proti platebnímu rozkazu odpor a uveďte v něm, že se domáháte zrušení platebního rozkazu, protože jste byl insolvenčním soudem osvobozen od placení zbylých pohledávek, a že se toto osvobození vztahuje i na předmětnou pohledávku.