Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Zrušení insolvence

Dobrý den, mám insolvenci kterou mě chce soud zrušit,byla jsem dlouhodobě nemocná, vážná dopravní nehoda, dlouhodobá léčba, následně dvě operace atd ,moje správkyně se mnou vůbec nekomunikovala tak jsem nic netušila, nevěděla jsem ani o možnosti případného pozastavení splátek a podobné možnosti. Co mohu pro to udělat aby to soud nezrušil je nějaká možnost? Mám to dva roky splátky odcházel jen né pravidelně. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

aby nedošlo ke zrušení Vašeho oddlužení, musela byste doplatit na účet insolvenčního správce částku, kterou Vám vyčíslí. Můžete také požádat soud o přerušení průběhu oddlužení (přerušení splátek). V žádosti (návrhu) musíte uvést, z jakého důvodu žádáte o přerušení průběhu oddlužení, a na jakou dobu (ze zákona lze oddlužení přerušit max. na 12 měsíců).

Insolvence

Dobrý den,jsem v insolvenci a v půlce července mám svatbu a chci se zeptat jestli už v srpnu mi zůstane víc peněz ve výplatě, nebo až od září děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

vyšší nezabavitelnou částku Vám začne vyplácet zaměstnavatel v nejbližším výplatním termínu poté, co mu (resp. mzdové účtárně) předložíte oddací list.

insolvence

Dobrý den,
syn se dostal do dluhů, nesplácel, dluhy narůstaly. Ze začátku jsme se mu, jako rodiče snažili pomoc, bohužel způsobem, že jsme si brali různé půjčky, celková výše měsíčních splátek je 19000Kč. Tuto výši nám syn měsíčně dává, většinou. Nyní mu hrozí exekuce na jeho dluhy, a tak chce podat žádost o insolvenci. Jak by to v tomto případě bylo s našimi závazky, když jsou úvěry na nás, ale hradili jsme s tím jeho dluhy. Platby na tyto dluhy máme v bankovních výpisech. Zahrnuli by se do pohledávek synovi a byly by nám vyplaceny od IS na hrazení těchto splátek?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

za úvěry, které jste si vzali za účelem placení závazků Vašeho syna, odpovídáte právně Vy a nikoliv Váš syn. Proto budou Vaši věřitelé požadovat splátky pouze od Vás a nikoliv od insolvenčního správce Vašeho syna (v případě prodlení se splácením budou věřitelé vymáhat nezaplacené splátky od Vás). Vy si ale můžete do insolvenčního řízení Vašeho syna přihlásit na příslušném formuláři (https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR) své pohledávky (tj. rozdíl mezi tím, co Vám měl syn vrátit, a tím, co Vám již vrátil) a insolvenční správce Vám pak bude vyplácet určitou (poměrnou) částku.

Změna zaměstnání- 2x neproběhla srážka že mzdy v

Dobrý den před 3 měsíci jsem vzhledem k okolnostem musel změnit zaměstnání…
Bohužel jsem si finančně značně pohoršil a poslední 2 měsíce mi nebyla provedena sražka že mzdy, z důvodu toho že moje výplata v novém zaměstnání je menší , než nezabavitelna částka… insolveční správce mi hrozí zrušením insolvence…
Platím již přes 2 roky bez problémů a teď tohle. Mohli by jste mi prosím poradit, jak v této situaci postupovat…předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

v daném případě doporučuji, abyste sám dobrovolně platil na účet insolvenčního správce částku min. 2 200 Kč (minimální zákonná splátka). Pokud byste nezaplatil více než 3 po sobě jdoucí splátky, mohlo by dojít ke zrušení oddlužení.

INSOLVENCE

Dobrý den, mám dotaz. Jsem v insolvenci ale nepodávala jsem nikde žádný navrh. Jak je možné že jsem tedy v insolvenci? Předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční řízení se nezahajuje pouze na návrh dlužníka, ale může být zahájeno i na základě insolvenčního návrhu věřitele, což je i Váš případ. Insolvenční návrh na Vás, jakožto na zaměstnavatele, podala bývalá zaměstnankyně (věřitelka) z důvodu nevyplacené mzdy a odstupného. Na základě zahájeného insolvenčního řízení nahradí úřad práce Vašim bývalým zaměstnancům nevyplacenou mzdu a odstupné a tuto částku bude poté uplatňovat (požadovat) ve Vašem insolvenčním řízení. Insolvenční správce bude zjišťovat Váš majetek a Vaše dluhy. Případný majetek insolvenční správce zpeněží a výtěžek vyplatí věřitelům. Po vyčerpání majetkové podstaty (po zpeněžení majetku) dojde k zastavení konkurzu. Neuhrazené pohledávky budou moci věřitelé vymáhat prostřednictvím exekutorů. Vy byste pak mohla požádat o oddlužení.

Auto před vstupem do insolvence

Hezky den, chtěla bych poprosit o radu. Mám na sobě opravdu hodně úvěru, které prozatím splacim, nejsem zatím vedena v žádném registru, ale je to jen otázkou času. Pritel o mých dluzích neví. Koupil auto na splatky, které kupoval přes svůj účet, ale auto i pojistku napsal na me, jelikož pracuje v zahranici. Chtěla bych vstoupit do insolvence, ale obavám se zabavení auta, které má vysokou hodnotu. Lze nějak prokázat, ze jsem auto opravdu nekupovala já, aby jej nezabavili? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

po právní stránce jste majitelem předmětného vozu Vy, a to bez ohledu na to, kdo vůz zaplatil, takže v případě, že podáte insolvenční návrh, sepíše insolvenční správce tento vůz do Vaší majetkové podstaty a bude jej prodávat. Nejste-li zatím v prodlení s úhradou žádné splátky, mohla byste ten vůz teoreticky převést na 3. osobu. Pokud však následně podáte insolvenční návrh, insolvenční správce zjistí, že jste v nedávné době převedla majetek nemalé hodnoty na 3. osobu a pravděpodobně by takový převod napadl žalobou. Výsledkem takové žaloby by v lepším případě bylo rozhodnutí, že úkon, jímž jste vůz převedla na 3. osobu, je neplatný, čímž by se ten vůz vrátil do Vaší majetkové podstaty. V horším případě, by soud rozhodl, že je 3. osoba povinna zaplatit na účet insolvenčního správce částku odpovídající hodnotě toho vozu. Převody majetku dlužníka zjišťuje insolvenční správce až 5 let zpětně.

darovací smlouva a úmrtí

Dobrý den, co se stane v případě úmrtí osoby, která mi podepsala darovací smlouvu o důchodu a měsíčních splátkách? Jsem na mateřské, nelze mi nic strhávat z příjmu. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

zemřel-li Váš dárce, musíte si buď najít jiného dárce a předložit insolvenčnímu správci novou darovací smlouvu, nebo musíte sama posílat na účet insolvenčního správce alespoň částku 2 200 Kč (tj. zákonná minimální splátka). Nezaplatíte-li více než 3 po sobě jdoucí splátky, může dojít ke zrušení oddlužení (předtím by Vás ještě insolvenční správce vyzval, abyste platila alespoň minimální splátku, a upozornil by Vás na možnost zrušení oddlužení v případě, že byste tak neučinila).

Odměna za sepis a podání návrhu

Dobrý den.
Se společnosti ”Dluhová poradna” jsem sepsala Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení.
Následně vyšlo Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení a mne neustále telefonují a urgují s tím, abych JÁ zaplatila odměnu za sepis a podání návrhu ve výši 6 000,- ( 7 260,- s DPH).
Mám ale za to, že zákonná odměna za sepis a podání návrhu si příslušná kancelář uplatňuje sama v pohledávce post. na roveň pohl. za podstatou a ta se zaplatí ze splátek z mojich příjmu, které budou zasílány každý měsíc na účet majetkové podstaty.
Chci se zeptat, zda-li mám odměnu zaplatit nebo ne. Nerada bych se dostala ještě do nějakého problému.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

jakým způsobem bude zaplacena odměna za sepis insolvenčního návrhu, tedy zda bude zaplacena dlužníkem ihned po sepsání insolvenčního návrhu, nebo zda bude zaplacena až v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty jako přednostní pohledávka, to by si měl dlužník se sepisovatelem dohodnout před sepsáním insolvenčního návrhu. Pokud se dlužník nijak nezavával zaplatit odměnu za sepis insolvenčního návrhu ihned po jeho sepsání, a nezaplatí-li ji dobrovolně sepisovateli před schválením oddlužení, bude odměna za sepis insolvenčního návrhu zaplacena sepisovateli z první splátky/prvních splátek.

Postižitelnost OČR v insolvenci

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat na postižitelnost OČR během insolvence. Pravidelně se mi z platu strhává cca 35tis měsíčně a teď jsem potřeboval být s nemocným synem doma, cca týden. Má insolvenční správce nárok na OČR, mám to hlásit nebo na to nárok nemá? Jak na internetu, tak i tady na stránkách insolvencnizona.cz jsou rozdílné odpovědi na toto téma.

Děkuji za objasnění a vysvětlení

Odpověď

Dobrý den,

má-li dlužník v daném měsíci více postižitelných příjmů, měla by se srážka/splátka vypočítat ze součtu všech těchto příjmů. Pokud zaměstnavatel provedl srážku pouze ze mzdy, měl byste na účet insolvenčního správce doplatit příslušnou částku. Musíte sečíst čistou mzdu a OČR, poté vypočítat insolvenční srážku (https://insolvence.justice.cz/#kalkulacka-splatek), odečíst od ní srážku provedenou zaměstnavatelem a zbytek je částka, kterou byste měl doplatit na účet insolvenčního správce.

Výživné

Dobrý den, s bývalou přítelkyní (nebyly jsme manželé) mám dítě skoro 3 leté. Máme pouze dohodu s ověřenými podpisy. Budu hradit já sám výživné nebo můj správce ? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

někteří insolvenční správci neuznávají výživné, není-li určeno/schváleno soudem. Bude tedy záležet na postoji Vašeho insolvenčního správce. Neuzná-li jej a neuzná-li jej ani soud, měla by Vaše expřítelkyně podat k soudu návrh na určení výživného. Neučiní-li tak, budete jí muset výživné platit z nezabavitelné částky.

Vyúčtování za elektřinu

Dobrý den mám zahajenou insolvenci a běží 2 měsíční lhůta pro přihlášení pohledávek. V zaměstnání mně deponuji peníze které by strhli na exekuce. Čez mi vystavil mimořádné vyúčtování za elektřinu. Vznikl tam přeplatek. Tento přeplatek mně vezme insolvencni správce nebo mně zůstane. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

vzniklý přeplatek by Vám měl ČEZ vrátit, příp. by jej mohl použít jako zálohy na další období.

Je trestný čin když nevstoupím do insolvence?

Dobrý den, dostal jsem se do dluhové pasti a řeším to insolvenci. Některé společnosti mi vyhrožují že jde o trestný čin, že je to účelové ode mě, že jsem nezaplatil ani jednu splátku a že jsem zaškrtnout políčko kde prohlašuji že nemám v plánu vstoupit do insolvence, ale už je to neúnosné a nemám jinou možnost. Mám šanci nebo kde vážně o trestný čin?

Odpověď

Dobrý den,

o trestný čin by se mohlo jednat v případě, kromě toho, že jste neuhradil žádnou splátku, jste naplnil ještě další znaky skutkové podstaty trestného činu, např. úmysl dluhy nesplatit, uvedl jste v žádosti o úvěr nepravdivé informace o výši příjmu, o výši vašeho zadlužení a pod.

Posuzování, zda se v konkrétním případě jednalo trestný čin znamená vyhodnocená jednotlivých skutečností ve vzájemných souvislostech. Na otázku, zda se ve Vašem případě jednalo o trestný čin či nikoliv není bez toho možné odpovědět.

Neúspěšně ukončená insolvence OSVČ

Dobrý den,
mám neúspěšně ukončenou insolvenci z důvodu placení malých částek a po 5 letech jsem nenaplnila správná procenta. Insolvence schválená 2018. Jakou teď mohu očekávat reakci od věřitelů? Kdy mohu zkusit znovu zažádat o insolvenci?
A portálu živnostenského podnikání se mi objevilo toto: “Překážky v provozování živností: od 24.01.2023 Zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující”
Znamená to, že živnost nemohu provozovat?
Děkuji moc!

Odpověď

Dobrý den,

po skončení oddlužení, ve kterém soud dlužníka neosvobodil od placení nesplacených částí pohledávek,  budou věřitelé pokračovat ve vymáhání nesplacenýc částí pohledávek. Mohou podávat návrh na exekuční vymáhání, již zahájené exekuce budou poračovat. Pokud osvobozující usnesení nebylo vydáno jen pro nízkou míru uspokojení pohledávek věřitelů, může dlužník nový návrh na oddlužení podat, jakmile bude splňovat podmínky pro povolení oddlužení, zejména jakmile bude mít příjem v dostatečné výši. Informaci ohledně možnosti provozování živnosti doporučuji ověřit přímo na živnostenském úřadě.

Insolvence na Slovensku

Dobrý den, mám dotaz ? Pocházím ze Slovenska , ale pracuji v ČR a též bydlím v ČR na ubytovně takže nemám zde trvalí pobyt. Chci se zeptat mám exekuce a dluhy jen na Slovensku odtud pocházím, ale jestliže pracuji v České Republice a bydlím i když zde nemám trvalý pobyt mohu vyhlásit insolvenci zde v České Republice i když mé dlužné částky v již exekucí pochází ze Slovenska?
Předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

podle mého názoru skutečnost, že  v ČR bydlíte s úmyslem se zde zdržovat a pracujete, splňuje podmínku  soustředí hlavních zájmů v ČR a je tedy dána  místní příslušnost  českých soudů. Návrh na povolení oddlužení je možné podat v České republice. V návrhu je potřeba  všechny Vaše zahraniční věřitele uvést.

Prodej majetku v insolvenci

Dobrý den, prodal jsem v zastavárně 1g zlata za 1100kč. Hrozí mi nějaký postih, když mám insolvenci? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pokud jste měl zlato uvedené v seznamu majetku a soud Vám při schválení oddlužení neuložil povinnost vydat ho insolvenčnímu správci. Potom jste k němu měl dispoziční právo a mohl ho prodat.

Jiná situace  by byla v případě, že jste zlato v seznamu majetku uvedené neměl, potom byste měl povinnost ho vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení. Takže výnos z jeho prodeje by náležel do majetkové podstaty.  V každém případě by se jednalo o porušení povinností dlužníka v oddlužení, v důsledku kterého by soud mohl rozhodnout i o zrušení schváleného oddlužení.

Novela insolvenčního zákona 2023 EU

Bude se hranice 3 let týkat u již probíhající insolvence z roku 2020? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

podle navrhovaných přechodných ustanovení se v insolvenčních řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti navrhované právní úpravy (ta se předpokládá od 01.01.2024), bude postupovat podle zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti navrhované právní úpravy.  To znamená, že změna doby trvání splátkového kalendáře na 3 roky se již probíhajících insolvenčních řízení nedotkne.  Samozřejmě znění návrhu  zákona  se může v průběhu legislativního procesu ještě měnit. Změnu v přechodných ustanoveních ale nepředpokládám.

Ukončení insolvence

Dobrý den, mám dotaz na moji insolvenci na 5 let. Splácím pravidelně a za 3 roky by jsem měla mít splaceno 61,5793%. Mám možnost požádat insolvenčního správce nebo přímo soud o ukončení insolvence po 3 letech? Nejsem důchodce ani jinak hedikepovaná. Mám stálé zaměstnání na dobu neurčitou. Prosím o radu a předem děkuji za odpověď. Přeji hezký den.

Odpověď

Dobrý den,

pokud o Vašem úpadku bylo rozhodnuto po 30.06.2019, měl by správce sám podat zprávu o splnění oddlužení na soud. Doporučuji, abyste  např. po 35 splátce ověřila u správce míru uhrazení  pohledávek, abyste měla jistotu, že nejpozději 36 měsíc bude zaplaceno min. 60%.

Lze žádat o insolvenci, když je člověk nezaměstnaný?

Dobrý den, dcera má dluh cca 260000, půjčky nabrala, ale ani nezačala splácet v říjnu 2022. K tomu ji v dubnu přišla exekuce ještě na nějaký menší dluh do 10000, ten taky nesplácí. Je nezaměstnaná, bez majetku a momentálně hospitalizována už druhý měsíc v psychiatrické nemocnici se schizofrenií. Příjem má jen cca 5000 invalidní důchod. Uvažujeme o odebrání svéprávnosti, aby se už víc nezadlužovala. Má vůbec šanci na insolvenci? My za ní určitě platit nebudeme, já jsem nezaměstnaná a manžel je důchodce. Co musí dcera udělat aby dostala insolvenci a nebo jak jinak se těch dluhů může zbavit? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud dcera nemá vlastní příjem, ze kterého by bylo možné provádět srážky pro insolvenci, potom by oddlužení bylo možné pouze za předpokladu, že by za ni splátku do oddlužení platila jiná osoba, která by se k tomu zavázala na základě darovací smlouvy. Minimální výše splátky je 2 500,– Kč. Pokud by dcera byla omezena na svéprávnosti, musel by s oddlužením vyslovit souhlas opatrovnický soud.

Finanční odškodnění

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Mám insolvenci. Vyřizují si za nemoc z povolání covid a dostanu finanční odškodnění. Musím to hlásit a dát finanční odškodnění insolvenčnímu správci?

Odpověď

Dobrý den,

toto pojistné plnění (odškodnění) se bude považovat za plnění z titulu práva na náhradu nemajetkové újmy a takové plnění (příjem) není dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci.

Vyúčtování nákladů na soukromé vozidlo

Dobry den,
V případě vyúčtování nákladu na soukromé vozidlo, v případě použití vozidla na dopravu na ozařování se bere náhrada od pojišťovny jako příjem podléhající insolvenci? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

náhrady se obecně považují za příjem, který není dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci.