Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Výše nezabavitelné mzdy od 1.10.2022

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jakou budu mít čistou mzdu od 1.10.2022, četl jsem že se má od října zvyšovat nezabavitelné minimum, nyní mám čistou mzdu 31500kc, 3 děti, nejsem ženatý a nejsou splaceny přednostní pohledávky. Děkuji moc za odpověď. Přeji hezký den.

Odpověď

Dobrý den,

z čisté mzdy 31 500 Kč při vyživovací povinnosti ke 3 dětem (děti musí být ve Vaší péči, aby se zohledňovaly při výpočtu nezabavitelné částky) lze od října 2022 provádět insolvenční srážky/exekuční srážky pro přednostní pohledávky ve výši 6 754 Kč, takže nezabavitelná částka v tomto případě činí 24 746 Kč.

Insolvence

Dobrý den.Mám od začátku insolvence do teď zaplaceno 28%dluhu.Dluhy jsem měl cca 600000kc.Veřitele dostaly už 180000kč.V Ůnoru bude ins.spravce dávat soudu zprávu o plnění oddlužení.Muže soud již ukončit insolvenci?.Nemám byž.povinost, svobodný.Insolvence probíhá od 1.4.2020

Odpověď

Dobrý den,

oddlužení, resp. splátkový kalendář u dlužníka, u kterého bylo usnesení o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku po 31.5.2019, končí:

a) v okamžiku zaplacení 100% pohledávek, nebo

b) po 3 letech splácení, splatil-li dlužník za 3 roky alespoň 60% nezajištěných pohledávek, nebo je-li dlužník ke dni splatnosti 36. splátky invalidní v 2. či 3. stupni invalidity, anebo pobírá-li dlužník po celou dobu oddlužení starobní důchod, nebo

c) po 5 letech, nenastala-li varianta a) nebo b)

Prodej auta

Dobrý den, máme insolvenci a teď nás čeká soud. Máme tam zahrnuté osobní auto které bylo ve špatném stavu a teď je již nepojízdné.
Otázka zní, dá se po soudu prodat jako soubor náhradních dílu? Má hodnotu max 5000
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud soud v usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku označí předmětný vůz jako majetek, který se bude v insolvenčním řízení zpěněžovat (prodávat), pak bude prodej vozu organizovat insolvenční správce. Neuvede-li soud tento vůz v usnesení o schválení oddlužení jako majetek, který se bude zpeněžovat (prodávat), pak byste měli nejdříve u insolvenčního správce podat návrh na vynětí tohoto vozu ze soupisu majetku. Poté, co dojde k vynětí tohoto vozu ze soupisu majetku, můžete s vozem volně nakládat, tedy ho i prodat jako soubor náhradních dílů.

Prodej nemovitosti

Dobrý den, pokud jsem v exekuci již dobrovolně uhradila téměř polovinu, jistina byla 49000,-,Kč, celkem exekutor požaduje 217000,-kč. Uhradila jsem 90 000,-ke
Další pohledávka je dluh na zdravotním pojištění ve výši cca 8000,-kč. Může dát exekutor souhlas k prodeji mě nemovitosti, může insolvenční soud schválit oddlužení pouze splátkovým kalendářem bez prodeje nemovitostí nebo o všem rozhoduje pouze exekutor? Děkuji Vám za odpověď. S pozdravem Dana Tomešová

Odpověď

Dobrý den,

dokud není zahájeno insolvenční řízení, rozhoduje o prodeji majetku exekutor. V exekučním řízení exekuční soud na návrh povinného (dlužníka) zastaví exekuci prodejem nemovitosti povinného (dlužníka), pokud se nejedná o nemovitost sloužící k zajištění pohledávky, jistina všech pohledávek, pro které byla nařízena exekuce, nepřesahuje částku 100 000 Kč a zároveň má povinný (dlužník) v této nemovitosti bydliště.

Od okamžiku zahájení insolvenčního řízení již exekutor nesmí provádět úkony směřující ke zpeněžení (prodeji) majetku. V insolvenčním řízení dochází ke zpeněžení (prodeji) majetku dlužníka podle pravidel insolvenčního zákona. Jedná-li se o majetek, který slouží k zajištění některé pohledávky, dochází k jeho prodeji na pokyn věřitele, v jehož prospěch je majetek zajištěn, přičemž tento zajištěný věřitel určuje podmínyk prodeje (zejm. způsob prodeje a nejnižší cenu). Jedná-li se o majetek, který neslouží k zajištění žádné pohledávky, zpeněžuje majetek insolvenční správce podle pokynů věřitelského výboru, který rovněž určuje podmínky prodeje (zejm. způsob prodeje a nejnižší cenu).

Insolvenční soud může schválit oddlužení pouze plněním splátkového kalendáře (tedy bez prodeje majetku) jedině v případě, že tento způsob oddlužení odhlasují nezajištění věřitelé. Nezajištění věřitelé však v praxi v drtivé většině případů o způsobu oddlužení nehlasují a v takovém případě musí soud ze zákona schválit oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku. Aby nedošlo ke zpeněžení nemovitosti v insolvenčním řízení, muselo by dojít k zaplacení 100% zjištěných pohledávek dříve, než by insolvenční správce nemovitost prodal.

Insolvence poradna

Dobry den jsem v insolvenci 3 roky minuly tyden jsem se v davala a jsem tehotna mam prozbu budu mit splatky stejny co jem celou dobu platila je ste to stahuje na moha manzela dekuji za odpoved

Odpověď

Dobrý den,

pokud Vám soud nestanovil paušální (konstantní) splátku, budou se Vám provádět srážky z příjmu, jakého dosáhnete v daném měsíci. Jestliže nyní budete pobírat dávky nemocenského pojištění, budou se Vám provádět srážky z těchto dávek. Jakmile začnete pobírat rodičovský příspěvek, budou se Vám provádět srážky z rodičovského příspěvku. V případě, že Váš příjem (dávky nemocenského pojištění, rodičovský příspěvek apod.) nebude dosahovat výše, z níž lze provádět insolvenční srážky nebo výše těchto srážek bude nedostatečná (https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/), musíte zajistit, aby na účet insolvenčního správce docházela částka alespoň 2 200 Kč, a to v případě, že usnesení o Vašem úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku po 31.5.2019. Bylo-li usnesení o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku před 1.6.2019, pak musíte zajistit, aby na účet insolvenčního správce docházela alespoň taková částka, abyste za 5 let splatila minimálně 30% nezajištěných závazků.

Vaše insolvenční řízení se Vašeho manžela netýká, resp. věřitelé od něj nemohou požadovat, aby platil Vaše dluhy.

Konkurs a účast v sro

Dobrý den, 16.12.2019 bylo zahájeno ins.řízení, v současné době je prohlášený konkurs a dluh byl uspokojen z prodeje nemovitosti. Můj dotaz zní, mohu v současné době založit sro?

Odpověď

Dobrý den,

vzhledem k faktu, že jste měl majetek, který byl v konkurzním řízení zpeněžen má naše poradna za to, že založit s.r.o. můžete. Pro přesné informace se ale obraťte na osobu, která se zabývá korporátním právem nebo na osobu, která se zakládáním s.r.o. přímo zabývá.

Insolvence

Dobrý den jen bych se chtěl zeptat. Mám vzitou půjčku s tydenni splátkami kterou poctivě hradním. Přemýšlím o insolvenci a kdybych tu insolvenci dostal tak nemusím už platit tu půjčku s tydenni splátkami. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pro povolení oddlužení musíte soudu prokázat Váš úpadek, tedy mít minimálně dva věřitele v prodlení. Po podání návrhu na povolení oddlužení již nesmíte žádného svého věřitele upřednostnit, tedy nehradíte žádnému ze svých věřitelů ničeho nebo rozdělíte finanční částku, kterou chcete hradit věřitelům, poměrově mezi všechny své věřitele. Do insolvenčního řízení se pak mají přihlásit všichni Vaši věřitelé, tedy i ti, kterým jste do podání návrhu řádně hradil.

Insolvence – List vlastnictví

Dobrý den, jsme v insolvenci a prodává se manželova půlka bytu, jeho bratr je druhý vlastník který souhlasí s prodejem – dědictví. Na listu vlastnictví v katastrální úřadu jsou neustále vedeny exekuce. Je možné zažádat katastr nemovitostí o výmaz? Byt se stěžka prodává, pokud jsou na LV neustále vedeny exekuce. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

bohužel, exekuce se v průběhu oddlužení nezastavují, pouze se nevykonávají. Exekutorská zástavní práva nelze v průběhu oddlužení vymazat. Při prodeji nemovitosti v insolvenčním řízení se zástavní práva a exekutorská zástavní práva ruší při prodeji, nový vlastník nabývá nemovitost již bez těchto zástavních práv.

Třetí strana v insolvenci

Dobrý den mám známého který chce podat insolvenci ale poprosil mě zdali bych mu tam nedělala třetí stranu což jsem mu řekla že se rozhodnu do 3 dnů ale nikde nemohu najít co to pro mě může znamenat když budu vedena jako 3 osoba v insolvenci známého dekuji

Odpověď

Dobrý den,

v oddlužení takovýto termín neexistuje, Váš známý s největší pravděpodobností myslel, zda byste mu nepodepsala darovací smlouvu či smlouvu o důchodu ( darovací smlouvou se navyšuje příjem dlužníka v případě, že sám má svůj příjem nedostatečný ). Jiný způsob zavázání další osoby do insolvenčního řízení dlužníka není možný. Smlouvu o důchodu nedoporučuji podepsat, není ji možné vypovědět, darovací smlouvu ano, nenese velká rizika.

Normativní naklady

Dobry den chtel bych se zeptat kolik mi bude vyplaceno od 1.10.2022 pokud mam cisty prijem 24000 dekuji

Odpověď

Dobrý den,

neuvádíte vyživované osoby, jestliže nikoho nevyživujete, tak nezabavitelná částka mzdy by měla být 15.404,-Kč. Jestliže nějakou vyživovanou osobu máte, propočet si můžete provést zde :

https://www.kurzy.cz/kalkulacka/nezabavitelna-castka-2022/

Insolvence

Dobrý den, jsem v insolvenci, řádně vše splacim chci se zeptat, když jsou zvýšené norm náklady, a bude mi z výplatu odvaden insolvence, musí tam být odváděna mminin částka, když není musím ji posílat sama, myslím doplatek, nebo to udělá účetní, nebo se mi ozve správce? A když za 5 let nesplatil 30 %, bude to problém na konci?

Odpověď

Dobrý den,

mzdová účetní může odvádět pouze srážku ve výši zabavitelné částky mzdy bez ohledu na její výši. Musíte si sama hlídat, zda se odvádí alespoň minimální částka, která musí do oddlužení být hrazena ( pro jednotlivce cca 2.300,-Kč v případě, že je úpadek prohlášen po 1.6.209). Jestliže byl Váš úpadek prohlášen po 1.6.2019, nemusíte uhradit 30% nezajištěných závazků. U těchto řízení po uplynutí pětiletého splátkového kalendáře soud bude zkoumat poctivost Vašeho přístupu za dobu oddlužení, ne výši uhrazené částky.

 

Insolvence

Dobrý den, jsem v insolvenci, příjem přihlášek dluhu již skončil. Jsem OSVC a mám pronajatou kancelář. Pronajimatel kanceláře se přihlásil, měl jsem u něj dluh na najmu. Cas pro prihlaseni jiz zkoncil v pulce září. Přišel mi od něj dopis at do 15 dnu vyklidím prostory. Může mi vypovědet nájem a jaká je doba pro vystěhování ? Další najem má byt placen na 4 ctrvtleti, již mi fakturu neposlali a mam se vystěhovat. Předem děkuji za odpověd.

Odpověď

Dobrý den,

nevím, jestli nemáte podmínky výpovědi z nájmu upraveny jinak ve Vaší nájemní smlouvě, obecně ale je výpovědní lhůta z nájmu ať již na dobu určitou či neurčitou, tříměsíční. Vystěhovat by se nájemce měl nejpozději ke konci výpovědní lhůty. jestliže se tak nestane, může podat pronajímatel hned po uplynutí výpovědní lhůty návrh na soudní vystěhování. Pronajímatel Vám může dát výpověď z nájmu i když si přihlásil svou pohledávku za Vámi do insolvenčního řízení.

Ukončení insolvence po 3 letech

Dobrý den, přítel má schválenou insolvenci ke konci roku 2019. První placení měsíčních plateb začalo v dubnu 2020. Přibližně tedy do půl roku mu konci 3 roky. Momentálně má zaplaceno přibližně 100tis.z celkových 400tis. Vznesli jsme dotaz na insolvensniho správce, kolik má zaplaceno a kdy končí období 3 let, že by tu byla teoretická možnost, že bych mu pomohla doplatit do 3 let 60% dluhu. Správce však odpověděl, že neví, zda by soudce insolvenci po 3 letech ukončil.
Mysleli jsme, že v případě zaplacení alespoň 60% do 3 let se tak stane. Není tomu tak vždy? Co pro to můžeme udělat, aby to soudce schválil? Děkuji za odpověď, Petra

Odpověď

Dobrý den,

pokud bylo usnesení o úpadku Vašeho přítele zveřejněno v insolvenčním rejstříku po 31.5.2019 a pokud bude mít po zaplacení 36. splátky splaceno min. 60%, přičemž je zcela lhostejno, jakým způsobem dojde k zaplacení takové částky (např. jednorázovým zaplacením potřebné částky nejpozději ke splatnosti 36. splátky), pak je insolvenční správce povinen podat soudu tzv. zprávu o splnění oddlužení. Na základě této zprávy soud vydá usnesení, jímž osvobodí Vašeho přítele od placení zbylých pohledávek. Právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení končí.

Insolvence

Prosím jsem invalidní důchodce a mám insolvenci kolik bude prosím moje splátka v insolvenci od 1.10.2022!!!!Důchod mám 17580kč !!!!!!!!

Odpověď

Dobrý den,

od října 2022 by měla Vaše insolvenční srážka, s ohledem na navýšení tzv. normativů, činit 4 596 Kč, nemáte-li žádnou vyživovací povinnost.

Vyplacene pojistne

Dobrý den.v době, před rozhodnutim o upadku jsem mela uraz a bylo mi vyplaceno pojistne.nyni mam jiz ins.spravce.ma pravo po me chtit zpetne toto odskodne?

Odpověď

Dobrý den,

pokud Vám bylo pojistné plnění (odškodné) vyplaceno před rozhodnutím o úpadku a ještě před rozhodnutím o úpadku jste toto plnění spotřebovala (utratila), pak se domnívám, že ho od Vás insolvenční správce zpětně požadovat nemůže. Jestliže Vám ale byl nárok na výplatu pojistného plnění přiznán až po rozhodnutí o úpadku, a má-li plnění z titulu pojistné smlouvy povahu tzv. obnosového pojištění (zejm. pojištění zdraví), pak jste povinna vydat tuto částku insolvenčnímu správci.

Pokud předmětnou částku insolvenčnímu správci nevydáte, pravděpodobně to oznámí soudu. Soud by pak musel posoudit a rozhodnout, zda jste povinna tento příjem insolvenčnímu správci vydat či nikoliv.

Insolvence v manželství

Dobrý den, před rokem jsme měli svatbu. Všechny půjčky co mám, jsem nabyla před svatbou a jsou jen na mé jméno. Hrozí mi insolvence. Můj dotaz zní: Dotkne se to mého manžela? Sáhnou mu na peníze? Nebo to bude pouze má záležitost a on tam nebude vůbec figurovat? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže podáte insolvenční návrh sama, Vaše dluhy se Vašeho manžela nijak nedotknou, resp. věřitelé po něm nebudou moci vymáhat Vaše dluhy. Pokud byste insolvenční návrh nepodala a pokud by došlo k zahájení exekuce, mohl by exekutor zablokovat bankovní účet Vašeho manžela a dále by mohl postihnout věci, které tvoří Vaše společné jmění manželů (tj. věci, které jste si pořídili za doby trvání manželství).

Nepoctivý záměr dlužníka

Dobrý den , prosím o informaci, kdo může podat podnět k prošetření zda podáním návrhu na oddlužení nebyl dlužníkem sledován nepoctivý záměr? Podala jsem takový podnět a Krajský soud v Plzni mi sdělil, že se nebude podnětem zabývat protože nejsem účastník řízení. Jak tedy pak soudy zjišťují zda byl sledován nepoctivý záměr ? Dlužník ho nepřizná a věřitelé zase neznají okolnosti dlužníkova příběhu. Postupoval pak tedy Krajský soud správně ?
Děkuji mnohokrát za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

na Váš dotaz bez prostudování Vašeho podnětu soudu neumím odpovědět. Všeobecně lze ale sdělit, že soud může přihlédnout k podnětu, který nepodal účastník. Nevím však, co za důvody a  jaké faktické údaje jste do podnětu uvedla, neumím se tedy k odpovědi soudu vyjádřit.

Zabaveny majetek exekutorem

Dobrý den chci se zeptat sem v insolvenci ale majetek co my byl zabaven exekutorem (veškerá elekronika) je u něj na skladě doma my zůstali akorat staré skříně a gauč chápu že vše vlastní stále exekutor po dobu 5 let ale jedná se my o to zda my může být elektronika vrácena domu.A ta důležitější otázka je co s nábytkem 5 let nevydrží prosím o radu jestli to může správce převzít a prodat nechci mít problémy kdyby náhodou se skrin poškodila dekuji

Odpověď

Dobrý den,

Pokud Vám insolvenční soud neuložil vydat sepsaný majetek ke zpeněžení, zůstává tento majetek po dobu trvání oddlužení zablokován pro případ, že by došlo ke zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu (pak by byl i tento majetek zpeněžen insolvenčním správcem), nebo k zastavení insolvenčního řízení (pak by bylo možné pokračovat v provádění exekuce). Elektronika Vám tedy bude vrácena až po řádném ukončení oddlužení v případě, že Vám soud vydá osvobozující usnesení. Skříň insolvenční správce jako majetek nepatrné hodnoty také prodávat nebude ( musel by tak určit soud v usnesení o schválení oddlužení ). 

Normativní náklady

Dobrý den ještě ohledně předešleho dotazu , manželku nemám ani žádné dítě , kolik mi zůstane od zvednutí normativních nákladů v insolvenci ? Mám 30 000 čistého díky

Odpověď

Dobrý den,

základní nezabavitelná částka od 1.10.2022 by měla být 12.791,25Kč, Vaše nezabavitelná částka mzdy by tedy od 1.10. měla být 18.527,-Kč.

 

Možnost ukončení insolvence?

Dobrý den,
jsem v insolvenci již pátým rokem (nabíhám pátý rok) a mám splacených už víc jak 70%. Je prosím možné, že bych požádala soud už o ukončení v rámci splnění těch 60%?
(To se asi zřejmě týká jen těch, u kterých toto bylo schváleno rovnou na 3roky hned na začátku že..?).
Děkuji předem za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

po třech letech může ukončit oddlužení dlužník při úhradě 60 a více % pouze u oddlužení, kdy byl úpadek prohlášen po 1.6.2019. U řízení, kdy byl úpadek prohlášen dříve je oddlužení vždy pětileté, dříve končí pouze úhradou 100% zjištěných přihlášek.