Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Nejčastější dotaz březen 2021:  Přeplatek na dani z příjmu a jeho vydání –  přeplatek vzniklý z ročního zúčtování daní je považován za mimořádný příjem, tudíž pokud jste v insolvenci, je nutné tuto částku vydat insolvenčnímu správci. 

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Průběh Insolvenčního řízení

Dobrý den,mám dotaz týkající se plnění splátkového kalendáře .Splátkový kalendář byl KS schválen v srpnu 2019 ale návrh na insolvenci byl podán v Březnu 2019 , nevztahovala se tedy na něj novela z téhož roku ,především pak část o podmínce splnění 30% pohledávek.Nicméně žádost byla schválena i když celkové plnění mělo činit 31% všech pohledávek soud tedy schváli plnění splátkovým kalendářem,ale v průběhu dálších měsíců bylo vlivem korona krize moje plnění menší (ošetřovné při uzavření školských zařízení,omezení provozu v zaměstnání na 60% apod.) tedy né moji vinou . Ale podstatné je tedy to,že můj celkový příjem byl řádově nižšší tedy i splátky do splátkového kalendáře.A předpokládané plnění se tedy dostalo na částku né 31% ale spadlo na 21%. Insolvenční správkyně ve své zprávě tuto skutečnost uvádí jako dlouhodobé neplnění závazků i když doporučuje ponechání v insolvenčním řízení.
Otázka tedy zní , bude se i na mne v tomto případě vztahovat novela IZ z Června 2020 kdy dlužník nemusí splnit alespoň 30% svých závazků tak jak je uvedeno v pozdějším znění zakona z Dubna 2020 .Nebo bude po 60měsících vydáno rozhodnutí o nesplnění splátkového kalendáře ?Mám někoho s touto skutečností obeznámit jako insolvenčního správce nebo soud ?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud bylo rozhodnutí o Vašem úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku před 1.6.2019, tak byste musel za běžných okolností splatit za 5 let min. 30% nezajištěných závazků. Vzhledem k mimořádným okolnostem (pandemie koronaviru) byl přijat zákon, podle kterého může být osvobozen i dlužník, který nebyl schopen splatit alespoň 30% nezajištěných závazků z důvodu negativních dopadů pandemie koronaviru na jeho příjem. Laicky řečeno soud osvobodí dlužníka, který nesplatil ani 30% nezajištěných závazků, protože měl díky koronaviru nižší příjem (např. pobíral náhradu mzdy, ošetřovné, podporu v nezaměstnanosti). Do tohoto scénáře zcela zapadáte, takže by zatím nemělo dojít ke zrušení oddlužení. Jestliže insolvenční správkyně uvádí, že dlouhodobě neplníte své povinnosti, resp. že neplatíte dostatečné splátky, aniž by vysvětlila, že je to způsobeno poklesem Vašeho příjmu díky pandemii koronaviru, doporučoval bych, abyste soudu napsal své vyjádření k tomu, proč platíte méně (že došlo k omezení provozu, že jste pobíral jen 60% mzdy, pak ošetřovné). K tomuto vyjádření přiložte doklady o Vašich příjmech od září 2019 do současnosti, aby si soud mohl udělat obrázek o tom, proč Vaše příjmy poklesly, resp. aby si ověřil, že ke snížení Vašich příjmů došlo v souvislosti s pandemií koronaviru.

Návštěva insolvenčního správce

Dobrý den,
V květnu nás má navštívit insolvenční správce z důvodu insolvence manželky. Jaké věci sepisuje správce? Jak je to s autem stáří 20 l psaný na manžela? Když jsou starší spotřební věci (stáří cca 10l ) s dokladem psaný na manžela, také jdou do soupisu?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správce (IS) sestavuje soupis majetku dlužníka. IS sepisuje i majetek tvoří společné jmění manželů (tj. věci, které byly pořízeny za doby trvání manželství bez ohledu na to, na koho je konkrétní věc napsán). Probíhá-li insolvenční řízení pouze proti jednomu z manželů, IS musí vypořádat společné jmění manželů (SJM) obdobně jako při rozvodu. Převyšuje-li hodnota závazků hodnotu majetku dlužníka včetně majetku tvořícího SJM, spadá celý majetek do majetkové podstaty dlužníka a druhému manželovi vzniká právo na zaplacení vypořádacího podílu. Věci staré (opotřebené) či věci zanedbatelné hodnoty IS nesepisuje, anebo je sepisuje, ale posléze je buď ze soupisu vyškrtne, nebo sdělí soudu, že je neekonomické zabývat se jejich prodejem.

Důchod v insolvenci

Od prosince nastupují do řádného důchodu jak to bude dál když budu mít další příjem budu ještě pracovat dál insolvence mi končí za rok dekuji

Odpověď

Dobrý den,

při souběhu několika příjmů (typicky mzda a důchod) se insolvenční srážky vypočítávají zpravidla ze součtu obou příjmů. Doporučoval bych Vám informovat Vašeho insolvenčního správce (IS), že jste začal pobírat důchod, až takový stav nastane, a zeptat se ho, jak se budou vypočítávat a provádět další srážky. Existuje několik způsobů, jak se může v takovém případě postupovat. Pokud Vám IS neposkytne dostatečnou součinnost, obraťte se na insolvenční soud, sdělte mu, že jste začal ke mzdě pobírat i důchod, a požádejte ho, aby rozhodl, jak mají být srážky nadále prováděny. Soud by pravděpodobně rozhodl tak, že oba plátci (zaměstnavatel i ČSSZ) mají celý Váš příjem vyplatit na účet IS, a IS by uložil, aby Vám ze součtu obou příjmů vyplácel tzv. nezabavitelnou částku.

Dotaz na insolvenci

Dobrý den chci se zeptat mám už nějakou dobu schovanou insolvenci kterou pravidelně splácím.v srpnu 2021 jse budu vdávat chtěla jsem se zeptat zda se něco změní s mou insolvenci nebo zda zůstane vše tak já je to teď děkuji pěkně

Odpověď

Dobrý den,

změní se pouze výše Vašich srážek, resp. Vám bude zůstávat vyšší nezabavitelná částka, protože Vám vznikne zákonná vyživovací povinnost k manželovi. Po svatbě předložte mzdové účetní oddací list, aby Vám mohla při výpočtu srážek zohledňovat vyživovací povinnost k manželovi. Zároveň sdělte Vašemu insolvenčnímu správci, že jste se vdala, a také mu předložte oddací list.

Prodej podílu na bytu v insolvenci

Dobrý den, jsem v insolvenci a mám povoleno odlužení splátkovým kalendářem od roku 2018. Mám třetinový podíl na bytu, a byt jako celek chceme společně prodat prostřednictvím realitní kanceláře. Z výnosu bych ráda uhradila zbytek dlužné částky v insolvenci. IS tvrdí, že musím s prodejem počkat do doby než mi skončí insolvence. Prosím o radu, jak nejlépe postupovat. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže máte schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře, tak můžete libovolně nakládat se svým majetkem, tedy ho můžete i prodat (svépomocí nebo přes realitní kancelář). Insolvenční řízení tedy nebrání tomu, abyste prodala svůj podíl na nemovitosti, resp. abyste společně s ostatními spoluvlastníky prodali nemovitost jako celek.

Insolvence manželů

Dobrý den, chceme s manželkou podat návrh na insolvenci. Já jsem v důchodu a manželka ještě né. Na jak dlouho budeme insolvenci mít ? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

podají-li insolvenční návrh manželé, z nichž pouze jeden pobírá starobní důchod, plní se splátkový kalendář po dobu 5 let. Dodávám, že existuje novela insolvenčního zákona, která zkracuje oddlužení na 3 roky u všech dlužníků, kteří podají insolvenční návrh po 30.6.2021, ovšem je otázka, zda se ji podaří projednat a schválit do konce června.

Výplata majetkové podstaty

Dobrý den, insolvenční správce zaslal závěrečnou zprávu k insolvenčnímu soudu,který to potvrdil 16.3.21. Jaký je další postup k výplatě majetkové podstaty a jaké jsou lhůty pro výplatu? Zdá se mi ,že se vše neuvěřitelně prodlužuje. Moc děkuji za odpověď. Jiří

Odpověď

Dobrý den,

pokud soud schválil konečnou zprávu, tak po nabytí právní moci tohoto usnesení vyplatí insolvenční správce věřitelům částky připadající na jejich pohledávky. Zákonná lhůta na provedení výplaty není dána, ale IS zpravidla provádí výplatu do měsíce od právní moci usnesení, jímž byla schválena konečná zpráva. Po provedení výplaty podává insolvenční správce zprávu soudu o výplatě věřitelům a soud následně vydává usnesení o zrušení konkurzu. Právní mocí tohoto usnesení končí insolvenční řízení.

Dotaz

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,komu všemu musím nahlásit v insolvenci nové číslo účtu a Banku.Děkuji.V.

Odpověď

Dobrý den,

údaje o Vašem novém bankovním účtu nemusíte v rámci insolvenčního řízení nikomu hlásit, protože to není důležitá informace a nemá vliv na průběh insolvenčního řízení. Nový bankovní účet nahlaste jen plátci Vašeho příjmu (zaměstnavatel, ČSSZ).

Žádost o výmaz

Dobrý den po schvaleni inslovence jsem asi po 2,5 letech zaplatila 100% dlužné částky. Je možné požádat o výmaz? Děkuji Olšiaková.

Odpověď

Dobrý den,

údaje o dlužníkovi jsou vymazány (resp. znepřístupněny) z insolvenčního rejstříku po uplynutí 5 let od skončení insolvenčního řízení. Dřívější výmaz není možný.

Insolvence

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na dotaz ohledně insolvence. Právě končím 2. rok oddlužení formou splátkového kalendáře a někdo mi říkal, že i přesto, že dokončím celých 5 let nemusí to znamenat že mě soud na konci 5ti letého oddluží a vystaví potvrzení o osvobození od zbylých dluhů, které vznikli před schválením insolvence. Na internetu jsem zase četl, že to není pravda a chtěl jsem se tedy zeptat jak to v reálu je? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pokud budete plnit řádně všechny povinnosti, které pro Vás z insolvenčního řízení plynou, potom není důvod, aby soud na konci řízení nevydal osvobozující usnesení. Jestliže dlužník  neplní některou z  povinností, insolvenční správce ho na tuto skutečnost upozorní a vyzve dlužníka k nápravě, informaci v rámci zprávy o plnění oddlužení předá insolvenčnímu soudu, který sleduje, dlužníkovo chování.  Takže  situace, kdy by bez předchozího upozornění správcem a soudem soud osvobozující usnesení nevydal, není pravděpodobná.

Platba v insolvecnim řízení

Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat. Mám povolenou insolvecni. Teď se přihlásuji, věřitele. U některých věřitelů, je velmi nízký dluh,. Mohu tento dluh ještě uhradit, než se završí datum pro přihlášení věřitelů ? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

ne vy sama již žádný dluh, který vznikl před zahájením insolvenčního řízení, hradit nemůžete. Zvýhodnila byste věřitele a porušila zásady insolvenčního řízení.

insolovence

Dobrý den prosím o odpověď jsem v insolovenci dlužím 327 000kč příjem mám 23400 a mám 1dítě paní IS mi spočítala,že budu měsíčně dávat na splátky přes 8tisíc,ale zajímá mě ona říkala,že insolovenci mám na 5let moc tomu nerozumím přece to přeplatím ještě více ne?nevyznám se v tom prosím o vysvětlení jesti se mě týká to oddlužení na 3roky nebo opravdu musím splácet 5let děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud zjištěné pohledávky a náklady správce uhradíte dříve než za 5 let, potom splátkový kalendář skončí dříve. Zjištěné pohledávky určitě nepřeplatíte. Aby bylo možné oddlužení splátkovým kalendářem na 3 roky, muselo by o Vašem úpadku být rozhodnuto po 01.06.2019. V takovém případě, pokud by se Vám do tří let podařilo zaplatit 60% zjištěných nezajištěných pohledávek a náklady správce, by splátkový kalendář skončil po třech letech.

covid odměny

Dobrý den. Jsem pracovníkem přímé péče v domově pro seniory a je na mě vedena exekuce. Blíží se odměny, je nějaká cesta aby mi odměna zůstala celá a nebyla odvedena na exekuce? Děkuji za radu.

Odpověď

Dobrý den,

bohužel covid odměny jako takové tvoří součást čisté mzdy, ze které je srážka pro exekuci vypočítána. Takže minimálně o část odměn přijdete. Přesnou částku Vám sdělí Vaše účetní.

Insolvence

Dobrý den,
Mám schválenou insolvenci v dubnu 2017 ještě jsem byl rozvedený a vše bez problémů probíhá. V roce 2020 jsem se znova oženil a dnes t.j. rok před koncem insolvence má být na manželku převedený rodinný dům. Je možnost, že by byl tento dům zabaven a prodán IS ? Jak prosím postupovat? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud dům získá do svého výlučného majetku Vaše manželka, nebude spadat do Vaší insolvence a nemůže být v důsledku Vaší insolvence prodán.

Daňový bonus v insolvenci

Dobrý den, chci se zeptat zda podléhá daňový bonus insolvenčním srážkám? Jednou píšou že ano a někde že ne!!! Nikdo mi neřekne přesně-zda ano-ne! Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud máte na mysli daňový bonus na dítě, tak v insolvenci není jednotný výklad. Z toho důvodu doporučuji, abyste se obrátil na váš insolvenční soud se žádostí o vynětí daňového bonusu na dítě z plnění do insolvence.

Pokud ale máte na mysli přeplatek na dani, ten patří jako plnění do oddlužení.

Konec insolvence

V březnu 2021 mě po 5ti letech pravidelných splátek skončila insolvence. Znamená to, že již dále budu brát plat bez srážek? V průběhu insolvence mě bylo přiznáno dědictví po zemřelé matce 30 000,-Kč. Zatím mě nebylo vyplaceno. Ins.správce tvrdí, že insolvenci nelze ukončit, dokud jemu zděděné finance(které ještě nemám) nezašlu. Nevím, kde je ve všem pravda, nebo jak postupovat, abych se už konečně insolvence zbavil. Děkuji moc.

Odpověď

Dobrý den,

splátkový kalendář Vám skončil, jak sám uvádíte v březnu 2021. To znamená, že v následujících měsících  budete již brát příjem v celé výši. Insolvence jako taková ale neskončila. Ta bude opravdu bude ukončena až po té, co Váš podíl z dědictví jako mimořádný příjem insolvenční správce obdrží, rozdělí mezi věřitele a vypracuje zprávu o splnění oddlužení, kterou soud vezme na vědomí

Vrácení daní,sleva na děti,bonus

Dobrý den,chci se zeptat…Jsem v insolvenci a bude mi vyplacen bonus sleva na děti v daních. Musím částku odevzdat insolvenčnímu správci. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

doporučuji, abyste požádala soud o možnost si daňový bonus na dítě ponechat. Důvodem je nejednotný postup insolvenčních správců. Jen upozorňuji na skutečnost, že daňový bonus na dítě není totéž, co přeplatek na dani, ten naopak jako mimořádný příjem musí být do insolvence odevzdaný

par 414 IZ

Dobrý den. Můžou být nezaplacené náklady trestního řízení a tím vzniklá exekuce vyjímkou k par.414 IZ.Zádná pokuta peněžitý trest prostě nic mi nebylo uloženo.Soud byl ale za trestný čin.Děkuji Jiří

Odpověď

Dobrý den,

domnívám se, že Vámi uváděná pohledávka nespadá pod výjimky obsažené v ust. § 415 insolvenčního zákona, takže tato pohledávka, pokud vznikla před rozhodnutí o úpadku, nemůže být předmětem exekučního řízení. Osvobozující usnesení by se na  pohledávku bez ohledu na její charakter nevztahovalo, pokud by to byla pohledávka vzniklá po rozhodnutí o úpadku – ust. § 414 odst. 1 posl. věta  zák.č. 182/2006 Sb.

insolvence

Dobrý den chci se zeptat ohhledně insolvence kterou mám už skoro rok a po roce se mi ozval insolvenční správce že mi navýší dluh na insolvenci který odklepl soud.Tvrdí mi že se stala někde chyba že si toho nikdo nevšiml a podali prý přihlášku k soudu v čac tudíš mi po roce mužou stanovit vyšší častku než uznal soud.Prý se stala někde chyba šlo to přes moc ruk a nikdo si toho prý nevšiml.Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

bohužel nevznášíte konkrétní dotaz. Obecně mohu konstatovat, že výše splátek dlužníka v oddlužení je závislá na výši jeho příjmu, popř. osobním stavu a počtu vyživovaných osob. Výše splátek nezávisí na výši zjištěných závazků. Takže ani skutečnost, že by došlo k dodatečnému zjištění pohledávky, nemá vliv na změnu výše splátky. Každá přihlášená pohledávka musí být předmětem přezkumného jednání, takže pokud nějaká pohledávka z jakéhokoliv důvodu nebyla přezkoumána, musí být správcem nařízené zvláštní přezkumné jednání. Pokud máte o správnosti postupu insolvenčního správce pochybnosti, obraťte se s podnětem na příslušný soud, aby v rámci dohlédací činnosti postup správce prověřil.

pojišťovna

Dobrý den, je nějaký etický kodex na to, že nemohu pracovat jako finanční poradce či pojišťovací poradce, když jsem v insolvenci?
Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

na váš dotaz neumím odpovědět. Doporučuji, abyste se se svým dotazem obrátila na Českou asociaci pojišťoven.