Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

prodej podílu baráku

jsem v insolvenci a mám 1 pětinu baráku ostatní sourozenci to prodali a na mě ted tlačí většinový podílník abych se vystěhoval že bude dělat rekonstrukci má na to právo a když to budu moct prodat peníze dostane správce nebo já

Odpověď

Dobrý den,

i když jste jen minoritní spoluvlastník nemovitosti, máte plné právo nemovitost užívat a majoritní spoluvlastník nemůže omezovat Vaše vlastnické právo (nemůže Vás nutit, abyste dům opustil). Majoritní vlastník může provádět rekonstrukci domu a má právo požadovat od Vás, abyste se na nákladech na rekonstrukci přiměřeně podílel, resp. může od Vás zpětně požadovat přiměřenou částku/náhradu.

Standardně prodává majetek dlužníka insolvenční správce, ledaže se Vaše insolvenční řízení řídí právní úpravou platnou do 31.5.2019 a soud Vám schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře. V takovém případě Vám zůstalo zachováno dispoziční oprávnění k Vašemu majetku (podílu na nemovitosti) a můžete si ho sám prodat a nemusíte částku získanou prodejem tohoto majetku vydat insolvenčnímu správci. Jestliže se však Vaše řízení řídí právní úpravou platnou od 1.6.2019, pak by měl majetek zpeněžit (prodat) insolvenční správce, ledaže soud tento majetek neoznačil v usnesení o schválení oddlužení jako majetek, který se bude zpeněžovat. V takovém případě ho můžete prodat sám a částku získanou prodejem tohoto majetku nemusíte vydat insolvenčnímu správci.

Vrácení srážek po zvýšení normativních nákladů na bydlení

Dobrý den, jak je to prosím se srážkami po zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1.4.2022. Byly mi prováděny vyšší srážky, protože můj insolvenční správce to zvýšení nepřijal. Ale po rozhodnutí Nejvyššího soudu už to platí. Budou se mi vracet ty vyšší srážky zpětně od dubna nebo ne? Pokud ano na koho se mám obrátit? Může mi je třeba vrátit insolvenční správce z další výplaty? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

rozhodnutí (stanovisko) Nejvyššího soudu ČR ze dne 8.6.2022, č.j. Cpjn 202/2022, které máte na mysli, upravuje/sjednocuje postup při provádění exekučních a insolvenčních srážek tzv. pro futuro (do budoucna), tedy pro srážky, které budou dlužníkům prováděny po 8.6.2022. Dlužníkům, kterým plátce příjmu (např. zaměstnavatel, Česká správa sociálního zabezpečení) při výpočtu exekučních/insolvenčních srážek nenavýšil normativní náklady o částky uvedené v § 26a zák.č. 117/1995. Sb., v platném znění, v období od února 2022 do června 2022, nemají automaticky nárok na vrácení příslušné částky či na jiný způsob kompenzace (např. ponížení budoucích srážek/splátek). Pokud by chtěl dlužník dosáhnout nějaké kompenzace, musel by podat žalobu u insolvenčního soudu, jíž by se domáhal určité kompenzace. Náš právní názor je však takový, že na takovou kompenzaci dlužník právo nemá, a to z důvodu, že sjednocující rozhodnutí (stanovisko) vydal Nejvyšší soud ČR dne 8.6.2022 a toto rozhodnutí (stanovisko) nemá retroaktivní účinky.

Zvýšení nezabavitelné částky

Dobrý den,

jsem v insolvenci a změnil jsem zaměstnání. Mám teď čistý příjem 37 000,- měsíčně, mělo by mi z toho cca 15 500,- zůstávat. Problém je tom že dojíždím denně tam a zpět do práce 200km. Měsíčně mám tedy náklady na dojíždění cca 12 000,-. Jak postupovat aby mi o tuhle částku zvýšili nezabavitelnou částku? Podat žádost k soudu? Popřípadě jak to správně zformulovat? Pak schovávat účtenky za celý měsíc dojíždění? Protože by mi zbylo cca 3000, což je nereálné. Další problém je v tom že takhle aktuálně uhradím za 5 let necelých 18%, ale když prostě víc už platit nemůžu?

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

můžete požádat (písemně) soud o navýšení nezabavitelné částky o částku, kterou musíte vynaložit na dojíždění do zaměstnání. V žádosti se pokuste tuto částku vyjádřit paušální částkou (např. 12 000 Kč) a přiložte nějaké doklady o těchto nákladech (např. jízdenky). Dále byste měl soudu sdělit, že ve Vašem okolí nelze získat tak vysoký příjem, jaký máte u současného zaměstnavatele, a pokud by Vám soud alespoň zčásti nevyhověl, budete muset pracovní poměr ukončit a najít si hůře placenou práci ve svém blízkém okolí.

Jestliže bylo usnesení o Vašem úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku před 1.6.2019, musíte splatit za 5 let alespoň 30% nezajištěných pohledávek, jinak Vás soud neosvobodí od placení zbylých závzků. Pokud bylo usnesení o Vašem úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku po 31.5.2019, musíte splácet tolik, kolik lze srážet z Vaší mzdy, min. však 2 200 Kč měsíčně, ale zároveň se musíte snažit navyšovat si svůj příjem. Po zaplacení 60. splátky soud posoudí, zda jste se dostatečně snažil v navyšování příjmů, a podle toho Vás buď osvobodí nebo neosvobodí od placení zbylých závazků. Pokud byste za 5 let splatil alespoň 30% nezajištěných pohledávek, soud by měl za to, že jste se dostatečně snažil a osvobodil by Vás.

info

Dobrý den
Jsem 7 let po ukončení insolvence a pořád jsem veden v insolvecním rejstriku

Odpověď

Dobrý den,

zápis v ins. rejstříku by měl být znepřístupněn 5 let od právní moci ukončení ins. řízení. Jestliže se stalo pochybení a soud Váš záznam dosud neskryl, podejte k soudu písemnou žádost o nápravu.

insolovence

Dobrý den,jsem asi rok a půl v insolovenci dělám ve školce učitelku,před rokem jsem po 12letech změnila školku díky lepším platovým podmínkám a to asi byla chyba měla jsem smlouvu na rok s tím,že nyní by mi měla paní ředitelka dát smlouvu na dobu neurčitou místo toho mi pracovní poměr po roce ukončila,když jsem se zeptala jestli jsem dělala něco špatně nebo co byl za problém řekla mi,že ať se nezlobím,ale nechce mít ve svém týmu nikoho z insol,že jí to zatěžuje posílat výplat pásky správci a účetní to musí taky počítat apod prosím z Vaší zkušenosti stává se to často tohle?můj správce mi tvrdí,že tohle je extrém,že nedělám v bance nebo někde v pojišťovně aby mě za tohle vyhodili prosím stává se to,že zaměstnavatel kvůli tomuhle opravdu někoho propustí?a mám se bát,že jakmile si najdu nové místo tak mě zase po roce propustí,že jsem v úpadku?děkuji moc za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

bohužel ojediněle se tato situace stane. Tím, že jste měla smlouvu na dobu určitou se ani nemůžete nijak bránit. Nemusíte mít ale obavy, při pohovoru o oddlužení dopředu zaměstnavatele informujte, pro účetní je insolvence méně zatěžující než když má zaměstnanec exekuce, kdy musí účetní poskytovat exekutorům často součinnost. Většina zaměstnavatelů oddlužení zaměstnanců vítá, tento Váš zaměstnavatel bohužel nikoli. Stává se to, ale rozhodně tento názor není pravidlem.

Srážky ze mzdy v případě přerušení procesu oddlužení

Dobrý den,
v měsíci červnu jsem zažádala krajský soud o přerušení procesu oddlužení. Mé žádosti bylo, s ohledem na poskytnuté důvody, vyhověno s účinností od 1. 7. 2022 a zároveň bylo uloženo plátci mzdy, aby po doručení usnesení po dobu přerušení průběhu oddlužení neprováděl z příjmů srážky, nýbrž aby zasílal celý čistý příjem v pravidelných termínech výplaty.
Chtěla bych se zeptat, zda zaměstnavatel ještě odvede srážku ze mzdy za měsíc červen ve výplatním termínu v půlce července nebo nikoliv. Zde se liší několik názorů. Z pohledu mezd prý ano. Moc děkuji za radu.

Odpověď

Dobrý den,

ano, toto bude záležet na možnostech zaměstnavatele, nevím, kdy se u Vás zpracovávají mzdy. Jestliže bude srážka provedena, požádejte ins. správce o její navrácení.

Vyhláška o vydání výtěžku

Dobrý den, potřebovala bych poradit co to znamená vydání výtěžku? A za jak dlouho tedy můžu čekat že po zaplacení dluhů se vrátí zpět zbytek dědictví děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

po zpeněžení majetku dlužníka ( u vás byl zřejmě zpeněžen majetek, který jste nabyla dědictvím ) insolvenční správce provede výplatu částek nezajištěným věřitelům. Tento úkon se označuje vydání výtěžku. Zákonná lhůta k provedení tohoto úkonu zde není, bližší informace k danému Vám sdělí Váš insolvenční správce.

Náklady exekuce

Dobrý den, ins.soud mi povolil oddlužení na základě návrhu, kde byl jeden věřitel společnost a druhým věřitelem byl exekutor, který pohledávku společnosti vymáhá a vymohl cca 100.000 Kč. Věřitel můj úpadek rozporoval, že náklady exekuce jsou příslušenství a tudíž soud neměl povolit oddlužení. Je to 3 měsíce a nic se neděje, pouze platím insolvenčnímu správci. Jak může tato situace dopadnout? Pokud soud schválí splátkový kalendář, může se věřitel proti tomuto rozhodnutí odvolat? Prosím o radu, jak postupovat. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

soud zkoumá zda je dlužník v úpadku před tím, než úpadek prohlásí a povolí oddlužení. Exekutorský úřad Vaším věřitelem je v případě, že odměna a náklady nejsou v průběhu exekuce hrazeny, vydal-li exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce, který uhrazen nebyl. K návrhu na povolení oddlužení jste musela doklad o existenci závazku vůči exekutorskému úřadu doložit. Tvrzení věřitele, že náklady exekuce jsou příslušenství jeho pohledávky není pravdivé.

Vyúčtování

Dobrý den. Dcera je v insolvenci a přišlo ji vyúčtování kdy má zaplatit 15000kč. Je možné zažádat o jednorázové nebo dvouměsíční pozastavení splátek, aby se nedostala do problémů. A kde žádat. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

jestli máte na mysli přerušení oddlužení, tak ano, lze požádat u úpadků prohlášených po 1.6.2019. Soud může z důležitých důvodů přerušit oddlužení až na 1 rok. Učiní tak na návrh dlužníka nebo insolvenčního správce. Přerušit průběh oddlužení lze pouze 1x za dobu trvání oddlužení. Návrh na přerušení se zasílá insolvenčnímu soudu k jednacímu číslu dlužníka.

Stahuje se insolvence v nemocenském stavu?

Dobrý den,jsem v insolvenci,nyní jsem v nemocenském stavu,kolik mi zůstane z nemocenské když mi stáhnou,insolvenci?

Odpověď

Dobrý den,

z nemocenské Vám bude provedena srážka stejně jako ze mzdy, tedy 2/3 zabavitelné částky z tohoto příjmu. Výše srážky se i u nemocenské odvíjí od její výše. Kalkulačka, kde si výši srážky můžete ověřit je zde https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/.

Hyperocha

Je nutné si při oddlužení v případě vzniklé Hyperochy zažádat o její vyplacení nebo je to ze zákona povinnost insolvenčního správce

Odpověď

Dobrý den,

veškeré přeplatky v insolvenčním řízení včetně hyperochy insolvenční správce vrátí automaticky, bez žádosti nebo návrhu dlužníka.

Insolvence a nemoc z povolani

Dobrý den, jsem v INS a lékař mi podal návrh na nemoc z povolání – covid 19 jelikož jsem pracovník v rizikové prostředí a covid 19 jsem prodělala 2x a měla bych jít pred komisi a pojišťovna by měla vyplatit náhrady, je možné zažádat o to aby mi náhrady z pojišťoveny jakožto nemoci z povolání nesebrala INS? Pokud ano jak? Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

předpokládám, že plnění z daného pojištění bude mít povahu tzv. obnosového pojištění (pojištění zdraví). Plnění z tohoto titulu, narozdíl od plnění z titulu škodového pojištění, je dlužník povinen vydat v plném rozsahu insolvenčnímu správci jako tzv. mimořádný příjem. Dlužník může požádat soud o rozhodnutí, že není povinen vydat určitý mimořádný příjem insolvenčnímu správci. Soud však nemusí takovému návrhu vyhovět.

Registracni poplatek na insolvenčním řízení

Dobrý den,
Chci se zeptat, chtěla jsem získat informace o nemovitosti v registračním řízení tak jsem se zaregistrovala na s-drazby. Vůbec nepsali že se to má platit a teď po mě chcou 6000kc. Je cesta jak z toho ven? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

Váš dotaz nesouvisí s insolvenčním řízením. Doporučuji Vám obrátit se na některou občanskou poradnu nebo poradnu pro spotřebitele (např. Poradna při finanční tísni – www.financnitisen.cz).

insolovence

Dobrý den prosím mohu si zažádat o příspěvek nebo doplatek na bydlení i když jsem v insolovenci?můj správce mi tvrdí,že nevidí důvod proč by ne,když mám nyní pokles příjmů jelikož mi zkrátili v práci úvazek na poloviční je to pravda,že mohu?jedná se mi o to at tam nepřijdu a nekoukají na mě jako na blázna,že mám IS a chci zažádat o pomoc děkuji

Odpověď

Dobrý den,

obecně platí, že o příspěvek na bydlení může požádat každý, kdo má náklady na bydlení vyšší než 30% (v Praze 35%) svého příjmu. Je si však třeba uvědomit, že úřad práce, u kterého se o příspěvek na bydlení žádá, bude vycházet z Vašeho příjmu před insolvenční srážkou (jako byste žádné srážky neměla) a nikoliv z příjmu, který Vám zaměstnavatel vyplácí (tzv. nezabavitelná částka).

Insolvence a někdo půjčí

Dobrý den jsem v insolvenci a někdo mi půjčil na papír peníze který jsem podepsal pod nátlakem.. Kdo je v právu a co dělat? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

to, že jste v procesu oddlužení, neznamená, že nemůžete na sebe brát žádné nové závazky. Nesmíte na sebe brát pouze takové závazky, které nebudete schopen řádně a včas plnit. Proto Vaše smlouva o zápůjčce nemůže být prohlášena za neplatnou jen proto, že jste byl ke dni uzavření této smlouvy v procesu oddlužení. Za neplatnou by mohla být tato smlouva teoreticky prohlášena, podepsal-li jste tuto smlouvu pod nátlakem. Ovšem prokázat, že tomu bylo skutečně tak, je téměř nemožné, protože samotné Vaše prohlášení, že jste smlouvu podepsal pod nátlakem, nestačí a žádný audiovizuální záznam či svědky asi nemáte. Podá-li na Vás věřitel žalobu, můžete se sice bránit tvrzením, že jste byl k podpisu donucen nátlakem, ale neprokážete-li takovou skutečnost, soud žalobě vyhoví. Po právní moci soudního rozhodnutí (např. platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, rozsudek) pak na Vás může věřitel nechat nařídit exekuci a taková skutečnost je důvodem ke zrušení oddlužení. Pokud by tím věřitelem byla společnost poskytující spotřebitelské úvěry, mohla by být smlouva prohlášena za neplatnou v případě, že by soud dospěl k závěru, že poskytovatel spotřebitelského úvěru (věřitel) dostatečně neprověřil Vaši úvěruschopnost (v takovém případě byste musel věřiteli vrátit jen to, co Vám půjčil, a mohl byste to splácet ve splátkách podle Vašich možností).

Strhávání peněz na insolvenci

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat.Jsem v insolvenci,koukala jsem na insolvenční rejstřík,ve splátkách mám jiné částky než co mi strhávají z práce,nebo tam mám za jeden měsíc splátku 0kč Ale na pásce mám strženo skoro 5 tisíc.A většinou si tam bere peníze insolvenční správce a minimum jde na věřitele.Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

částka, kterou Váš zaměstnavatel poukáže na účet insolvenčního správce, musí být shodná s částkou, kterou insolvenční správce uvádí ve zprávě o plnění oddlužení. Nesouhlasí-li tyto částky, sdělte to zaměstnavateli (mzdové účtárně), insolvenčnímu správci a soudu. Soud pak přikáže insolvenčnímu správci, aby celou situaci prošetřil. Insolvenční správce uspokojuje z přijatých splátek/srážek nejdříve tzv. zapodstatové pohledávky (zejm. měsíční odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce, běžné výživné, zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce na dobu 6 měsíců, odměnu za sepsání a podání insolvenčního návrhu, sepsal-li jej a podal-li jej advokát, notář, insolvenční správce či exekutor, odměnu za zpracování znaleckého posudku, je-li součástí majetkové podstaty nemovitost, dlužné výživné) a teprve zbytek rozděluje mezi věřitele.

žádost o snížení splátky

Dobrý den, prosím o radu.
Od ledna 2019 mám schválené oddlužení splátkovým kalendářem s výši splátky 10250, takto bylo hrazeno až do března 2021
od té doby pobírám rodičovský příspěvek ve výši 6977 Kč, tedy tak velkou splátku nejsem schopna hradit.
V usnesení je uvedeno, že mi soud ukládá povinnost hradit měsíční splátky ve výši “maximálně” 10250 Kč, tedy můj dotaz zní.. jsem povinna nějak žádat o snížení této splátky..
Nebo stačí, že i tak posílám správci 2000 Kč měsíčně..?
A žádnou povinnost žádat soud o nějakou změnu nemám..
Aktuálně mám uhrazeno cca 44% ..do konce oddlužení za těchto podmínek, ale nepřesáhnu hranici 50%.
Předem díky za odpověď.

Eva K.

Odpověď

Dobrý den,

o snížení splátek soud žádat nemusíte, protože soud svým rozhodnutím určil, že se Vám mají provádět klasické srážky, přičemž pouze omezil jejich maximální výši na částku 10 250 Kč. Aby Vás však soud po skončení splátkového kalendáře osvobodil od placení zbylých závazků, musíte jakýmkoliv způsobem (např. mimořádnými splátkami) zaplatit dohromady min. 50% nezajištěných pohledávek. V opačném případě Vás soud neosvobodí a věřitelé budou moci zbytek pohledávek vymáhat po skončení insolvenčního řízení prostřednictvím exekutorů, příp. byste mohla pro zbytek pohledávek podat nový insolvenční návrh.

vyplacení po rozvodu

Dobrý den,chtěla bych se zeptat přítel se před 10lety rozvedl a v rámci vypořádání má dát dětem v 18 každému nějaké peníze.Přítel se dostal do insolvence a bývala manželka se nepřihlásila.přítel nestihl našetřit celou částku a stále je v insolvenci a má otázka z ní co se stane jestli bude moct bývala manželka částku vymáhat nebo ne.děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pohledávka dětí má v tomto případě povahu podmíněné pohledávky vázané na splnění odkládací podmínky (právo na výplatu určité částky jim vznikne, až splní podmínku, tedy až dovrší 18 let). V insolvenčním řízení platí, že na podmíněné pohledávky vázané na splnění odkládací podmínky nemá zahájení insolvenčního řízení žádný vliv. Děti tak budou moci, až dosáhnou zletilosti, požadovat po svém otci splnění jeho závazku, a to i soudní cestou, příp. prostřednictvím exekutora. Na tuto pohledávku se tedy nevztahují účinky oddlužení ani účinky osvobozujícího usnesení, bude-li takové usnesení vydáno, přičemž je bez významu, že tato pohledávka nebyla přihlášena do insolvenčního řízení. 

Vyplácení spoření

Dobrý den, pred řešením insolvence jsem zažádal o zruseni a vyplácení spoření. Je nějaká možnost aby mi penize zustali a nemusel je odevzdávat?

Odpověď

Dobrý den,

peníze ze spoření by Vám mohly zůstat jedině v případě, že jste tento majetek (zůstatek na účtu spoření) uvedl v seznamu majetku a soud neoznačil tento majetek v usnesení o schválení oddlužení jako majetek, který se má zpeněžit. Pokud jste tento majetek neuvedl v seznamu svého majetku a/nebo soud označil tento majetek v usnesení o schválení oddlužení jako majetek, který se má zpeněžit, pak budou prostředky ze spoření vyplaceny na účet insolvenčního správce. V případě, že by byly vyplaceny Vám, jste povinen tyto prostředky vydat insolvenčnímu správci.

ukončeni ins.po 5 letech

Dobrý den ,bude mi končit insolvence po 5 letech .Jak správně sepsat žadost o prominutí zbytku dluhu ….

Odpověď

Dobrý den,

dlužník již žádnou žádost o osvobození od placení zbylých závazků soudu nepodává. Insolvenční správce po poslední splátce pošle soudu zprávu o splnění oddlužení a soud následně vydá usnesení, jímž vezme na vědomí splnění oddlužení a osvobodí dlužníka od placení zbylých závazků (tímto je dlužník oddlužen). Právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení končí.