Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Majetková podstata

Dobrý den,

dnes jsem nahlédl do insolvenčního rejstříku a pak správce uvedl do majetkové podstaty zatížení společenského uplatnění o které jsme žádali v 10.měsíci 2020, ale vzhledem k pokračování léčení byla tato žádost stornovaná v plném rozsahu. Lze nějakým způsobem toho vyškrtnout i z majetkové podstaty?? Mockrát děkuji za odpověď. S pozdravem Michal Hurtík

Odpověď

Dobrý den,

dlužník může uplatnit vyjmutí majetku z majetkové podstaty návrhem na vynětí majetku z majetkové podstaty dle § 226 IZ. Návrh se podává insolvenčnímu správci.

Omylem jsem neuvedl dluh

Dobrý den, v lednu v roce 2019 jsem podal návrh na oddlužení a od června splácím. Měl jsem složité období a rychle jsem chtěl oddlužení vyřešit. Nechal jsem vystavit výpis z registrů, kde měli být mé závazky všechny. V tom spěchu jsem zapomněl nahlásit zápůjčku ale od fyzické osoby, která v registrech nebyla samozřejmě. Měl jsem od zápůjčky jen smlouvu. Může po mě dluh vymáhat po skončení insolvence, když nebyl uveden v návrhu? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

při podání návrhu na povolení oddlužení podaných do 1.6.2019 byl povinnou přílohou návrhu zpracovaný seznam závazků, kde musel dlužník uvést všechny své závazky, o kterých ke dni podání návrhu věděl. Osvobozující usnesení se pak vztahuje i na ty závazky, které v seznamu závazků nejsou uvedené a kde se věřitel včas přihláškou nepřihlásil. Jestliže jste ale závazek záměrně zamlčel a věřitel bude moci prokázat, že jste o závazku věděl ( emaily apod. ), může věřitel namítnout již povolené oddlužení a soud může toto povolené oddlužení pro nepoctivý záměr zrušit. 

Zaplacena insolvence díky dědictví 100% a půl roku potom stále bez konce

Dobrý den, v srpnu jsem poslal insolvecnimu správci celý podíl přesahující 100% s dědictví. Teď už je konec ledna a stále nemám konečné rozhodnutí. Zároveň čekám na přeplatek 200 000kc který mi má být vrácen. Co mám dělat?

Odpověď

Dobrý den,

zkontrolujte si insolvenční rejstřík, zda je již soudu zaslána konečná zpráva. Jestli není, kontaktujte se stížností Váš insolvenční senát, insolvenční soud má nad insolvenčním správcem dohledovou činnost.

Insolvence manželky důsledky pro manžela povinné

Dobrý den.
S manželkou jsme udělali v prosinci zúžení sjm a majetkové vypořádání u notáře. Jednalo se o vybavení bytu (nic cenného běžné spotřební věci ) s tím že si vezmu půjčku na dluh a zaplatím ho.
Jenže v lednu přišla manželce exekuce na účet neboť má dluhy které mi neřekla a nebyly uvedené v registrech
1_Může manželka napsat do insolvence dluh který se zavázala splácet a má to nějaký význam pro manžela povinné ?
-Kdyby přišel exekutor může zabavit běžné spotřební věci které byly u notáře potvrzený v zuženém sjm, že patří manželovi povinné?
2_Zúžení sjm jsem dělal do budoucna vím, že se na něho nevztahují dluhy před uzavřením.
3_Má nějaký význam pro manžela že manželka uvedla v notářském zapíse, že už o žádné dluhy nemá.
4_ Má nějaký význam pro exekuci dluh na který je vedena exekuce že nebyl ve výpisu bankovních a nebankovnich registru a tudíž manžel povinné který se snažil pomáhat a dohledat všechny dluhy a ty vyrovnat, se o něm nemohl dozvědět?
5. Může manžel povinné z toho profitovat, že udělal max, že se u něho bude u insolvence nebo exekuci jinak pohlížet? Např doložení dokladů co vše zaplatil?
6. Kdy budou odblokované účty manžela povinné?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

v případné mobiliární exekuci se k vašemu zúžení SJM nebude nijak přihlížet, exekutor sepíše majetek bez ohledu na tento notářský zápis. V insolvenčním řízení se přihlásí pouze věřitelé dlužníka, jestliže není Vaše manželka zavázaná na úvěrové smlouvě jako spoludlužník nebo ručitel, nebude na takovýto závazek nijak hrazeno. Manželky údaj o závazcích uvedený v notářském zápise nemá žádný význam a bohužel na exekuci nemá význam ani absence zápisu jejího závazku v registrech. A ani fakt, že se manžel snažil závazky manželky splácet není nijak důležitý, není kdo by toto zohledňoval. Zablokované účty manžela povinného budou odblokovány buď po úhradě exekuce, po rozvodu na návrh na zastavení exekuce nebo až po řádně ukončeném oddlužení. 

Vrácení daní v insolvenci

Dobrý den. Mám dotaz jak je to s vrácením daně pokud jsme s manželkou v insolvenci?Předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

daňový bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí nebo exekuci (novelizace § 317 odst. 2 o. s. ř.), nenáleží do majetkové podstaty, a nelze jej postihnout ani v oddlužení. Daňový bonus nelze považovat za mimořádný příjem ve smyslu § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona,  dlužník nemá povinnost jej použít k mimořádné splátce nad rámec splátkového kalendáře.

Insolvence

Dobrý den mám požádanou insolvenci a čekám na schválení splátkového kalendáře v práci mi byli strženy peníze do depozitu když jsem jsem se ptal jisté osoby jestli to může správce strhávat tak mi bylo řečeno že do usnesení o splátkového kalendáře mi peníze strhávat nemůže tak jsem napsal sekretářce panu správcovi a ta mi peníze uvolnila ale řekla mi že pak budu muset peníze vrátit do majetkové podstaty. Tak se chci zeptat : to tedy znamená že budu muset ty peníze schovávat do usnesení o splátkového kalendáře a pak je poslat správci ? A ještě mám jeden dotaz ? Až přijde správce na osobní schůzku na adresu kde pobývám co všechno může zabavit do té majetkové podstaty a kolik musí mít ta věc hodnotu aby jsi jí mohl vzít ? Příklad: bydlím u mé manželky jen jako nájemník a já osobně mám jen notebook. A manželka má strach aby jí nevzal myčku a sušičku která je její ale nemá to jak doložit. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

jestliže jste před prohlášením úpadku neměl nařízenou exekuci srážkami ze mzdy, do insolvenčního řízení budou náležet srážky až poté, co soud vydá usnesení o schválení oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty, Celá mzda do vydání toho usnesení náleží Vám. Ohledně soupisu majetku Vám neumím sdělit, jestli insolvenční správce do soupisu bude chtít pojmout i toto vybavení bytu, myčka a sušička je majetek nad rámec obvyklého vybavení domácnosti. V oddlužení je ale prodej těchto spotřebičů  jev spíše neobvyklý. Kdyby i tak insolvenční správce tyto spotřebiče do soupisu majetku pojal, musí majitel věcí postupovat jako v případě exekuce, tedy podat návrh na vyškrtnutí věci, případně vylučovací žalobu.

ukončení insolvence

Dobrý den,mám ukončenou insolvenci a nabyla i právní moci.chtěla bych se zeptat,jak mám přimět exekutory,aby zrušili zástavní právo na nemovitosti,nebo za jakou dobu,to musí udělat oni.Zatím ani ti co se do insolvence nepřihlásili zástavní právo nezrušili.Děkuji za radu,Skřivanová

Odpověď

duplicitní dotaz

ukončení insolvence

Dobrý den,insolvence mi byla schválena v prosinci 2015 a v 7.1,2021 mi přišlo od soudu,že vzali na vědomí ukončení odlužení a odpuštění zbývajících dluhů.Doposud mám zajištěnou nemovitost exekutorskym právem.Jak mám postupovat,aby to zrušili na katastru nemovitostí.Děkuji Skřivanová

Odpověď

Dobrý den,

podejte k exekutorskému úřadu návrh na zastavení exekuce, přiložte kopii osvobozujícího usnesení. Exekutor po zastavení exekuce zruší všechny exekuční příkazy, které vydal, včetně exekutorského zástavního práva.

Úvěrový podvod

Dobrý den. Jsem Matka samoživitelka a mám dvě děti.
Na syna pobíram alimenty 3000 ale platime školku na půl. Otec dcery mi dává na dceru minimum. Před 3mesici jsem si vzala půjčku. Myslela jsem ze to zvladnu splácet. Ale díky tomu ze mám syna už 2 měsíc doma a neni ve školce tak to finančně nedavam. Pobiram 10.000materskou a 3000 alimenty co mám potvrzené. Platim 6000 nájem. Nezaplatila jsem u společnosti 2 splátky už ti dělá 2905kc a chtějí me dat na policii za úvěrový podvod.
Já bych splátku uhradila ale ted po vánocích to vážně nezvladam. Co mohu dělat. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže bude podáno věřitelem trestní oznámení na úvěrový podvod, bude se zkoumat, zda jste si brala závazek s tím, že jste věděla, že jej nebude moci nebo nebude chtít hradit. V případě, že jste uhradila alespoň jednu splátku, neměl by být Váš nepoctivý záměr prokázán. Doporučuji hradit alespoň částečné úhrady, čímž prokážete svou snahu závazek dle Vašich možností splácet.

Stravenkový bonus

Dobrý den, minulý rok jsem dostávala k výplatě stravenky (poukaz).V letošním roce mi bude zaměstnavatel vyplácet (penězi) stravenkový bonus ke mzdě.Jsem v insolvenci,přijdu o tento bonus?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

o stravenkový paušál byste v insolvenčním řízení přijít neměl. Dle informace Ministerstva financí se jedná o peněžitý příspěvek na stravování, který je samostatným nenárokovým benefitem, poskytovaným nad rámec mzdy. Srážkám ze mzdy podléhá pouze mzda a také příjmy, které nahrazují mzdu jako odměnu za práci nebo které jsou poskytovány vedle mzdy a jsou zároveň vyjmenovány v § 299 občanského soudního řádu. Stravenkový paušál ale není mzda a ani není uveden ve výčtu občanského soudního řádu – §299. 

 

Insolvence a Exekuce manželky

Dobrý den.
Moje žena má finanční problémy, byla uvalena exekuce na její i mé účty.
Problémy má snahu řešit, příjmy má a vyřizujeme společně její osobní oddlužení.
Chtěl jsem se zeptat, Může mi být provedena exekuce na plat, exekuce penzijního spoření a exekuce družstevního bytu, který jsem nabyl před manželstvím?

Odpověď

Dobrý den,

jestliže jste přibrán do exekučního řízení jako manžel povinné, mohou Vám být postiženy Vaše běžné i spořící účty a penzijní připojištění. Nemůže Vám být postižena mzda a majetek, který jste nabyl před uzavřením manželství.

Splátka insolvence

Prosim insolvenčni částka je dána 3600 a z důchodového mi navýšili splátku po přidání na mém duchodu v novem roce

Odpověď

Dobrý den,

Jestliže insolvenční soud povolil jinou výši měsíčních splátek, tedy usnesením určil, že pravidelná měsíční splátka bude 3.600,-Kč, obraťte se na ČSSZ pro zjednání nápravy. Kdyby ČSSZ nechtěla nebo nemohla vyhovět, budete se muset obrátit přímo na insolvenční soud.

Insolvence

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jestli se mohu dostat do insolvence když mám celkové dluhy cca 350.000 ale zároveň jsem spoluvlastník nemovitosti a moje polovina má hodnotu cca 2mil ? Pokud ano je možné aby mi nemovitost zůstala ? Bydlí v ní můj bratr, který je druhý spoluvlastník. Nemovitost není zastavena.

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže nemáte v nemovitosti trvalé bydliště Vy jako dlužník, s největší pravděpodobností by byl Váš podíl na nemovitosti v oddlužení zpeněžen. Po novele účinné od 1.6.2019 je oddlužení splátkovým kalendářem vždy v kombinaci se zpeněžením majetkové podstaty. Chráněné obydlí se vztahuje pouze na obydlí, ve kterém bydlí sám dlužník.

Insolvence

Dobrý den, chtěla jsem se optat manžel ma insolvenci,kterou vyřizovali za svoboda a já bych se chtěla optat zda když jsem na rodičaku mužů si přivydělávát aniž by jsme to museli hlásit na insolvenčním?Pokud ano mohu uplatňovat odečet na syna já když bude plnit podmínky určené soudem?

Odpověď

Dobrý den,

ano, Vaše příjmy insolvenčnímu správci ani soudu hlásit nemusíte a daňové zvýhodnění na dítě si uplatnit můžete.

Vyplácení deponované mzdy

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat. Nacházím se nyní v insolvenci,tedy už jsem byla i na přezkumném jednání.Pred insolvenci jsem již měla několik exekuci. Proto mi nyní deponovali 2 měsíce po sobě částky nad rámec životního minima. Chtěla bych se zeptat,jestliže mi bude schváleno oddlužení splátkovým kalendářem,komu deponována částka náleží? A jestliže ins.spravci,vezme mi vše,nebo se to zase rozpocita tak,že mi přijde Rodičovský příspěvek plus deponace a vezmou si jen tolik,aby mi to vyšlo do životního minima,když mám vyživovací povinnost na 2 děti? Děkuji pěkně za odpověď.S přáním hezkého dne.

Odpověď

Dobrý den,

srážka pro oddlužení se vypočítává z Vaší čisté mzdy, v případě který popisujete to bude ze součtu rodičovského příspěvku a čisté mzdy. Srazí se tzv. zabavitelná částka mzdy, nejedná se o životní minimum, propočet si můžete udělat zde : https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/ . Po podání návrhu na povolení oddlužení se deponují exekuční srážky, které jsou vyplaceny do majetkové podstaty insolvenčnímu správci k přerozdělení mezi Vaše věřitele. Deponovaná částka se na účet ins.správce vyplácí až po vydání rozhodnutí o schválení oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty.

Žádost o insolvenci pokud nemám prodlevu ve splácení

Dobrý den mám 5 půjček které zaplatím pak výživné na dvě děti a nezbyde mi nic dá se s tím něco dělat četl jsem o osobním bankrotu ale nemám půjčky z prodlevou takže nemohu o bankrot zažádat můžete mi prosím poradit moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 oddlužení je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku, který musíte soudu prokázat. Úpadek ve Vašem případě prokázat nelze, o hrozící úpadek jde tehdy, jestliže lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. O hrozící úpadek by šlo tehdy, kdyby se Vám navýšily např. výdaje na bydlení či výživné a Vy byste tím neměl na splácení svých úvěrů nebo by byl objem Vašich měsíčních splátek vyšší než je Váš příjem ( typicky dluhová spirála, kdy si dlužníci pořizují nové závazky na úhradu těch předcházejících ). Jestliže nemáte dosud žádné prodlení se splácením, pokuste se kontaktovat finančního poradce, zda by byla možnost nějaké konsolidace či restruktualizace Vašich závazků. Kdyby ta možnost nebyla, bez prodlení bohužel návrh na povolení oddlužení podat nemůžete.

Kolísavá výše splátek

Dobrý den
Mám dotaz ohledně strhavani peněz v insolvenci. Bylo nám řečeno ze aby jsme splnily 30% musí nám byt strhavano 4500 Kč dohromady, mě i manželovi. Peníze mají byt posílány od 8 měsíce 2020. Od manžela je posíláno každý měsíc 2500kc a jelikož já mám menší výplaty jeden měsíc jsem měla strženo 1500kc, druhy ale už 3200kc, volala mi správkyně ze posílám málo. Tak jsem byla za účetní aby mi strhavala víc. Což nechtěla. Pak mi tam ale přišla odměna za covid -19 a bylo mi strzeno 20 000kc. V prosinci nepřišlo nic protože jsem měla opět malou výplatu, nikdo se ale neozval. Myslela jsem ze těch 20 tisíc stačí. Teď v lednu soud rozhodl o vracení odměn za covid -19 tak jsem volala správci jak to tedy je. Bylo mi oznámeno ze nic nevrátí jelikož už to mají věřitele a pokud ji do konce měsíce neposlu 7 500 Kč podá soudu navrh ze nesplnujeme podmínky o zaplacení 30%. I když posílám každý měsíc aspoň něco. Byla na mne Hrubá a vyloženě vyhrozovala. Muže si to správkyně dovolit? Neměla by se mi ozvat ze je něco v nepořádku? A jakto ze jim nestačí těch 20 tisíc a chce po mě ještě takovou částku ? Mě se to zda vyloženě jako vydírání. Můžete mi prosím poradit jak se v této situaci zachovat a jak dal postupovat?
Předem děkuji ta odpověď
S pozdravem Eva

Odpověď

Dobrý den,

na jednání insolvenčního správce si můžete stěžovat písemně Vašemu insolvenčnímu senátu. Jestliže byl Váš úpadek prohlášen po 1.6.2019, nemusíte plnit na 30%, je nutné, aby odcházela každý měsíc minimální částka, která činí pro oddlužení manželů cca 3.500,-Kč měsíčně. Ten, kdo neuhradí za pět let 30% bude poté, na konci splátkového kalendáře soudu dokládat, zda se dostatečně snažil uhradit věřitelům co největší plnění.  Rozhodně insolvenční správce nebude navrhovat soudu zrušení oddlužení v případě, který popisujete. Jestliže ale byl Váš úpadek prohlášen před novelou, tedy před 1.6.2019, skutečně na 30% musíte plnit a insolvenční správce navrhne zrušení oddlužení v případě, že je zřejmé, že tuto částku v oddlužení nemůžete uhradit. Což ani v tomto případě by ještě nebylo možné, platíte.li splátkový kalendář od 8/2020. Soudím, že se ze strany insolvenčního správce jedná o nepřiměřený nátlak a doporučuji o tomto jednání informovat insolvenční soud.

Vyplacení deponované částky

Dobrý den. Chci se zeptat zda je možné vyplatit deponovanou částku u zaměstnavatele na jiný účet než který mám daný u zaměstnavatele. Exekuci mám zaplacenou a zaměstnavatel mi to potvrdil. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

na tomto se budete muset domluvit se zaměstnavatelem, neumí Vám sdělit, jaké vnitřní předpisy zaměstnavatel má. Mzdová účtárna by Vám ale měla deponovanou částku vyplatit až poté, co exekutor zruší vydaný exekuční příkaz na srážku ze mzdy.

Odpuštění zbylého dluhu po 3 letech

Dobrý den,
kamarád má od března roku 2020 schválenou insolvenci. Jeho celkový dluh je 100.000,- Kč. Má splaceno víc jak 60% z celkové částky. Je možné požádat soud o ukončení insolvence a odpuštění zbylého dluhu již nyní?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

toto možné není. V případě Vašeho kamaráda bude insolvenční řízení skončeno s největší pravděpodobností dříve jak za tři roky úhradou 100% jeho zjištěných závazků.

Insolvence na 3 roky

Dobrý den chci se zeptat máme z manželem insolvenci, 600 000 na pět let kterou platíme měsíčně deset tisíc Kč a v říjnu 2021 jí budeme mít už tři roky tak se chci zeptat jestli bychom v tom říjnu mohli požádat soud o odpuštění . Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

bohužel, tato novela insolvenčního zákona se vztahuje pouze na oddlužení, kdy byl úpadek dlužníka prohlášen po 1.6.2019. Vaše insolvenční řízení se řídí předcházející úpravou, tedy za pět let musíte uhradit minimálně 30% Vašich závazků a dříve jak za pět let by Vám oddlužení skončilo pouze v případě úhrady 100% Vašich závazků.