Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

UKONČENÍ INSOLVENCE

Dobrý den,
nyní 27 . záží je to 5 let , kdy mi bylo schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře. Byla tedy srážka ze mzdy v měsíci září poslední a v měsíci říjnu už budu pobírat plnou výplatu . Insolvenční správce mi řekl ,že informuje zaměstnavatele o ukončení splátek . Nemusí se tedy čekat na rozhodnutí soudu , ale splátky mohou být ukončeny , když správce bude informovat zaměstnavatele . Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

povinnost hradit splátky dle schváleného splátkového kalendáře končí podáním zprávy o splnění oddlužení správcem soudu.   Na soudní rozhodnutí tak skutečně není nutné čekat.

Splnění odlužení §412a(4)

Dobrý den .Mám dva dotazy
1.)Vstahuje se vyjímka splnění oddlužení podle §412 a (4), když jsem invalida III.stupně a splňuji ,že před vstupem do insolvence jsem jím byla a invalidita trvá,platí to pro všechny insolvence i u starších insolvencí ?
2.)Nařízení vlády č. 189/2019 o obydlí ve kterém trvale bydlí dlužník s rodinou,jako obydlí dlužníka v insolvenčním řízení ,že není povinen ke zpeněžení platí pro všechny insolvence i starší?

Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

obě Vámi zmiňovaná ustanovení byla do insolvečního zákona implementovná novelou účinnou od 01.06.2019 a  lze je použít pouze v řízeních, ve kterých bylo o úpadku rozhodnuto  od tohoto data včetně.  Jestliže ve Vašem řízení bylo o úpadku rozhodnuto dříve, postupuje se podle insolvenčního zákona ve znění před tímto datem.

Životní minimum

Dobrý den,právě u mne probíhá insolvence,.Jsem zaměstnanec,kterému strhávají ins.ze mzdy,kde si vydělám asi 20tis čistého.Po srážce mně přijde na účet 11800kc.Pred nedávnem mě byl majitelem bytu zvednutý nájem t znamená 7200kc nájem,500kc energie,500kc cesta do práce,480kc internet+ televize,300kc tel.Chci jen poukázat na to že mě nezůstane ani život.minimum.
Počítám to dobře?Co mužů v teto situaci dělat?Děkuji za Vaši pomoc,nebo radu.

Odpověď

Dobrý den,

částka životního minima, které je aktuálně ve výši 3 860,– Kč Vám zůstává. Stejně tak jako náklady na bydlení, které se při výpočtu zákonné srážky zohledňují ve výši 6 637,– Kč,  je  součástí tzv. nepostižitelné částky, která vám zůstává ve Vámi uváděné výši 11 800,– Kč. To je částka  odpovídající zákonné výši splátky.

Pokud u Vás od schválení oddlužení došlo ke změně podmínek, rozhodných pro stanovení výše splátek, můžete požádat soud o změnu splátkového kalendáře a povolení nižší, než zákonem  stanovené splátky. Soud však nižší splátku povolí pouze za předpokladu, že stávající výše splátky by mohla ohrozit splácení oddlužení jako takového. Tuto skutečnost byste musel soudu prokázat.  Na  povolení nižší splátky není právní nárok, rozhoduje o tom insolvenční soud právě na základě vaší žádosti a doložené změny skutečností.

Odlužení

Dobrý den,mám šanci na odlužení když jsem nemajetná?Trvalé bydliště mám na obecním úřadu a bydlím asi 6 let na ubytovně.Pracuji na HPP s příjmem cca 14500-15500 Kč.Děti jsou dospělé a mají svůj příjem i bydlení.Já jsem vdova a po manželovi mi zůstali dluhy na zdravotním a exekuce.Celkově asi 600000Kč.Dosáhnu tedy na odlužení i když žiju na ubytovně?Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

skutečnosti, že jste nemajetná a žijete na ubytovně, nebrání podání návrhu na povolení oddlužení. Ve Vašem případě by oddlužení probíhalo plněním splátkového kalendáře. Výše srážky, která je vždy závislá na výši čistého příjmu dlužníka, by se u Vámi uváděného příjmu pohybovala v rozmezí 4 418,– Kč – 5 084,– Kč. Se žádostí o zpracování návrhu na povolení oddlužení se můžete obrátit na naši poradnu, popř.  kteroukoliv z akreditovaných osob.  Jejich seznam naleznete zde: https://sako.justice.cz/

Zastavení strhávání peněz

Dobrý den-před několika měsíci mi zkoncila insolvence a na důchodovém mi nadále strhávají část peněz…co mám dělat?

Odpověď

Dobrý den,

ověřte si na ČSSZ důvod provádění srážek, pro jistotu jim zašlete  osvobozující usnesení a zároveň požádejte o sdělení,zda a popř. kam byly sražené splátky poukázány. Pokud se jedná o srážky provedené z důvodu insolvenčního řízení po skončení splátkového kalendáře, budou Vám v celé výši vyplaceny . A to buď ČSSZ, pokud je má deponované, nebo insolvečním správcem, jestliže mu je ČSSZ zaslala.

Povolení oddlužení

Dobrý den, jsem ve fázi povolení oddlužení – čeká se teď na přihlášení věřitelů. Přišel mi dopis od ins.spravkyne, že kromě seznamu majetku mám vyfotit i obydlí. Bydlím u rodičů a nejsem vlastník domu. Můžou rodičům prodar dům když tady mám trvalý pobyt ale nejsem majitel? A mám do seznamu majetku uvést jen věci které jsem si kupovala sama? Rodiče mají 3 auta ale všechny jsou napsané na otce. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pokud nemovitost Vašich rodičů neslouží k zajištění některého z Vašich závazků, Vaše insolvenční řízení se jí nedotkne. Stejně tak jako jejich ostatního majetku. Do seznamu majetku uveďte pouze ty věci, které jsou Vaše a to bez ohledu na to, zda jste je kupovala, dostala darem či získala jiným způsobem.

Muze mi insolvenčni správce sáhnout na přesčasy?

Dobrý den platím z výplaty 4.800 a můj teď už manžel platí děrovačku za mě 3.500 můj dotaz zní..jestli mi můžou z výplaty strhnout moje přesčasy drkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud nemáte soudem  stanovenou pevnou výši splátky, bude se srážka do oddlužení počítat z Vašeho čistého příjmu. Odměny  za přesčasy jsou součástí čistého příjmu a tudíž součástí částky, ze které se srážka do oddlužení vypočítává. Odměny za přesčasy Vám tedy nebudou  strženy v celé výši, ale jejich poměrná část. Výši srážky si můžete orientačně ověřit zde: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

Zablokování účtu

Dobrý den podala jsem insolovenci ale nemám exekuce zablokuje se mi účet?
Nikdo mi nedokáže odpovědět.
Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

podání insolvenčního návrhu není důvod pro zablokování běžného účtu bankou. Důsledkem takového  návrhu ale mohou být různá omezení a to v závislosti na stavu Vašeho účtu popř. dalších sjednaných produktech. Může být například nemožnost čerpat kontokoretn/povolené přečernání, pokud je máte k účtu sjednané, popř. započtení splatných pohledávek banky (to mohou být např. dlužné splátky na úvěru) proti zůstatku na běžném účtu.

Inslovence

Dobrý den chtěla bych se zeptat mám tři děti a jsem samozivitelka … Mám brigádu teď v říjnu budu ještě nastupovat do svojí práce na neurcito po rodicaku. A ještě mam rodicak …. ptám se tedy to mi budou posílat pořád životní minimum nebo se splatka sníží když budu mít smlouvu na neurčitou

Odpověď

Dobrý den,

pokud nemáte soudem stanovenou pevnou výši splátky, bude se výše splátky  a výše nepostižitelné částky měnit v závislosti na výši dosaženého příjmu. Vaše příjmy se sečtou a z tohoto součtu se vypočte výše splátky a výše nezabavitelné částky. K ověření výše nepostižitelné částky, která by Vám měla zůstávat, můžete použít kalkulačku, kterou naleznete zde: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

vedlejsi prijem

musim priznat vedlejsí prijem nebo jen co mi prijde na ucet dekuji za odpoved

Odpověď

Dobrý den,

pokud jste v insolvenčním řízení, musíte přiznat všechny příjmy tedy i vedlejší příjem. V případě oddlužení je porušení této povinnosti důvodem pro nepovolení  nebo neschválení oddlužení popř. pro zrušení již schváleného oddlužení.

dědictví

Dobrý den, Chtěla bych se zeptat ohledně dědictví v insolvenčním řízení. Příteli zemřel otec, který s manželkou žil v družstevním bytě. Víme, že v insolvenčním řízení nelze dědictví odmítnout. Ve stanovách tohoho družstva se píše: “Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela; k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví”. Lze druhou část věty chápat tak, že maminka nebude muset vyplatit přítele z družstevního bytu? Kdyby nebyl přítel v insolvenci, tak se dědictví zřekne ve prospěch maminky. Ona nemá prostředky, aby mohla syna vyplatit a ani by to po ní nechtěl. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

jak sama uvádíte, v insolvenčním řízení se dlužník dědictví zříci nemůže a nemůže ho ani odmítnout. Při vypořádání dědického řízení může Váš přítel nabýt jiný majetek, který je předmětem dědictví (movité věci včetně automobilu, finanční hotovost, popř. prostředky na účtu u banky, aj.) a který bude vydán správci ke zpeněžení. Pokud by hodnota tohoto majetku nestačila na vyrovnání jeho dědického podílu, bude mu maminka muset zbývající část vyplatit. Jestliže by k vyplacení mělo dojít až po skončení splátkového kalendáře, bude insolvenční řízení (ne splátkový kalendář) ukončeno až po tom, co bude  příslušná částka do insolvence vyplacena.

Insolvence

Dobrý den rušila jsem dětem urazovou pojistku a pojistky byli poslány insolvenčnímu správci pojistky byli psané na mě ale jsou děti a měli by být vyplaceny dětem nebo je to jinak děkuji za odpoved

Odpověď

Dobrý den,

 okruh  oprávněných osob  a pravidla výplaty plnění z pojistných smluv se řídí uzavřenou smlouvou. Domnívám se, že  pokud pojištěnými a příjemci plnění mají být Vaše děti, nespadá toto plnění do insolvenčního řízení. Doporučuji, abyste kontaktovala insolvenčního správce a pojistnou smlouvu mu předložila.

Insolvence v roce 2021

Dobrý den, mám dotaz ohledně insolvence mám povolené oddlužení od 19.5.2020 insolvence samotná podána 2/2020 byla nějaka změna kdy oddlužení z původních 5 let se zkracuje na 3 roky někde jsem četl že mají probíhat nějaké úpravy a změny můžete prosím říct případně jaké

Odpověď

Dobrý den,

Vámi zmiňovaná novela insolvenčního zákona doposud schválena nebyla.

Služebnost

Dobrý den,

pokud mi otec zřídí během mého oddlužení služebnost užívání domu (pouze užívání k bydlení), je to nějaká hodnota, kterou budu muset vydat insolvenčnímu správci? A jak se to dělá?

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

podel mého názoru se nejedná o hodnotu, která by se měla použít jako mimořádná splátka do oddlužení.

Pridavky na děti

Dobrý den, podléhají insolvenci i přídavky na děti? Tzn, musela bych insolvencnimu správci odvádět i tento příjem, který je vlastně příjmem dítěte ?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

nárok na přídavky na dítě jako dávku stání sociální podpory má nezaopatřené dítě. Takže příadvky na dítě nemohou být postiženy exekucí /insolvencí/ některého z rodičů. Přídavky, na které mají nárok Vaše děti, se nezapočítavají  tedy do Vašich příjmů, ze kterých se vypočítává splátka ve Vašem oddlužení.

Dobrý den požádal jsem si o insolvenci

Dobrý den,
Požádal jsem si o insolvenci dlužím cca 400 tisíc korun 5 věřitelům.Soud vydal vyhlášku co a jak bude probíhat dále?
Vlastním dům se zahradou,který jsem zdědil cena hrubým odhadem 2 mil.korun.bydlim v něm a nemám kam jinam jít.znamena to že mi insolvenční správce prodá dům ? A já skončím na ulici?

Odpověď

Dobrý den,

pokud bude Váš návrh v pořádku, bude následovat rozhodnutí soudu o úpadku, povolení oddlužení a ustanovení insolvenčního správce. Věřitelům bude stanovena lhůta 2 měsíců k přihlášení jejich pohledávek. Po té  u insolvenčního správce proběhne přezkumné jednání a správce zpracuje zprávu pro oddlužení, na základě které soud rozhodne o schválení oddlužení, které může proběhnout plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty a nebo pouze zpeněžením majetkové podstaty.  K prodeji domu může dojít z několika důvodů. Může to být na návrh  zajištěného věřitele, pokud dům k zajištění nějakého závazku slouží. Mohou to navrhnout i nezajištění věřitelé a to bez ohledu na to, zda  dům k zajištění sloučí či nikoliv. Ti se rozhodnutí v závislosti na hodnotě domu, výši zajištěného závazku a výši nezajištěných závazků a případné výši splátek, které jste schopen do oddlužení plnit.

Z opačné strany. Ke zpeněžení domu nedojde v případě, že na domě není zástavní právo dům splňuje podmínky tzv. chráněného obydlí ( v domě bydlíte a jeho hodnota nepřesahuje hodnotu učenou podle prováděcího předpisu.

Návrh na stanovení jiné výše měsíčních splátek

Dobrý den, byla by možnost pomoci mi s návrhem na stanovení jiné výše měsíčních splátek? Popřípadě cenu. Děkuji za odpověď, Svobodová

Odpověď

Dobrý den,

naším úkolem je zde odpovídat na dotazy z oblasti insolvenčního řízení. S žádostí o pomoc se sepsáním žádosti o stanovení jiné než zákonné splátky se musíte obrátit na nějakou organizaci pomáhající dlužníkům.

Mohu jen dodat, že není nijak složité sepsat žádost o stanovení jiné než zákonné splátky. V žádosti je třeba uvést, že žádáte o jinou než zákonnou splátku, navrhnout výši této splátky, nebo způsob jejího výpočtu, uvést důvody, pro které žádáte o jinou než zákonnou splátku, vylíčit, proč jste se dostala do platební neschopnosti (např. pokles příjmů z důvodu nemoci či ztráty zaměstnání), a jaká opatření činíte k zachování či zvýšení Vašich příjmů (např. přivýdělek, snížení výdajů např. za bydlení).

Mám nárok na insolvenci

Dobrý den.
Můj partner má cca 450 000kč dluh u 3 věřitelů a je osvč. Podle daňového přiznání mu ale vychází čistý měsíční plat 12 800kč a máme spolu 2 děti. Má nějakou šanci na schválení insolvence? Má možnost mít i dárcovskou smlouvu. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud je příjem (zisk) dlužníka dle daňového přiznání nízký díky uplatnění paušálních nákladů místo skutečných, může se insolvenční návrh postavit na příjmech za aktuální rok. Teprve v případě, že by ani aktuální příjem, resp. rozdíl mezi příjmy a provozními výdaji nedosahoval potřebné výše, by přicházel na řadu dárce. Za určitých podmínek se insolvenční splátka u podnikatele (OSVČ) vypočítává také z průměrné mzdy. Obraťte se na nějakého sepisovatele insolvenčního návrhu (https://insolvence.justice.cz/sepisovatele-navrhu/) a ten to s Vámi probere.

Vrácení peněz

Dobrý den. S manželem jsme měli společnou insolvenci. Já se s ním rozešla a v té době byla na úřadu práce. Jemu se strhávali peníze každý měsíc, mě nikoliv skrze nízký příjem. Následně jsem insolveci vyplatila, ještě za doby manželství. Ale teď už ex manžel, po mě chce vrátit polovinu toho, co platil za dobu co jsme společně již nežili ale byli stále manželé. Má na to nárok, může to dát k soudu nebo nějak vymáhat? Děkuji za radu

Odpověď

Dobrý den,

manželé odpovídají za závazky vzniklé byť jen jednomu z nich za doby trvání manželství společně a nerozdílně. To znamená, že neplatí, že každý má zaplatit polovinu dluhů, ale že každý z manželů odpovídá za splnění dluhů v plné výši. Je tedy lhostejné, kdo kolik zaplatil, protože ke splnění dluhu jsou manželé zavázání společně a nerozdílně, resp. nedělitelně. Jestliže tedy manžel zaplatil např. 3/4 dluhů vzniklých za doby trvání manželství, nevzniká mu vůči Vám nárok na náhradu 1/4 zaplacené částky (tedy aby dohromady zaplatil jen polovinu dluhů). Jiná situace by nastala, pokud byste se při rozvodu, resp. při vypořádání společného jmění manželů (SJM) dohodli, že každý z Vás zaplatí polovinu závazků vzniklých za doby trvání manželství. V takovém případě by od Vás Váš exmanžel mohl požadovat/vymáhat takovou částku, o kterou zaplatil více než jednu polovinu dluhu.

Další příjem a insolvence

Dobrý den. Mám schválenou insolvenci druhým rokem. Splátky se mne strhávají z plného invalidního důchodu, dále z HPP na zkrácený úvazek (2/3 mzdy) . Nyní jsem si našel brigádu na 10 hodin týdně. Peníze z této brigády jsem chtěl využít na lékařské zákroky (platby u zubaře) a základní životní potřeby. Insolvencni správce ale vyžaduje i z tohoto příjmu 2/3. Prosím je nějaká možnost aby mne peníze alespoň z této brigády zůstali? Nemám na zaplacení zubaře a chybí mi základní životní potřeby. Mám se obrátit s žádostí na soud? Děkuji Vám a přeji hezky den

Odpověď

Dobrý den,

jediný, kdo může změnit výši splátky, je insolvenční soud. Proto bych Vám doporučil, abyste napsal soudu, jaké všechny příjmy pobíráte, a požádal jej o určení, jakou částku máte z těchto příjmů odevzdávat, příp. jakým způsobem se má splátka vypočítat. Zároveň můžete soudu napsat, jakou částku potřebujete na živobytí a ostatní potřeby. Soud pak může splátku, nebo její výpočet určit s ohledem na tyto výdaje.