Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Odstupné

Dobrý den,

vznikl mi nárok na odstupné a chtěl bych se zeptat, zda mi bude vyplaceno nezabavitelné minimum jednorázově nebo postupně, v průběhu tří měsíců?

Děkuji
Zbyšek Horník

Odpověď

Dobrý den, pane Horníku,

z odstupného Vám náleží tolik nezabavitelných částek, na kolik měsíců Vám bylo odstupné poskytnuto. Pokud Vám bylo např. odstupné poskytnuto na dobu 3 měsíců, obdržíte z něj částku odpovídající trojnásobku (měsíční) nezabavitelné částky (plus nezabavitelnou částku ze mzdy za poslední měsíc). Zda Vám zaměstnavatel vyplatí nezabavitelnou částku z odstupného najednou, nebo postupně, to záleží na jeho rozhodnutí. Může se stát, že Vám zaměstnavatel vyplatí tu nezabavitelnou částku postupně, a to v těch měsících, na které bylo odstupné poskytnuto.

Pohledávka u Free Satt

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jak se mám zachovat ohledně pohledávky u Free Sat.V roce 2012 jsem si sjednala satelitní příjem u jmenované společnosti s propujčením Tv karet na příjem signálu.Karty jsem používala 4 roky a potom jsem se rozhodla ukončit tyto služby,neboť se začala zvyšovat platba za používání.Poslala jsem tedy dopis na kontaktní adresu do Hodonína,že chci smlouvu zrušit a jak mohu vrátit tyto karty a kolik mám ještě zaplatit,aby vše bylo vyrovnáno.Odpovědi jsem se nedočkala,ani jejich portál na internetu nepracoval.Musím tedy podotknou,že moji hloupostí jsem dopis poslala obyčejně,takže teď nemohu dokázat,že jsem ho poslala. Nyní mi volala paní ze společnosti M.B.A. Finance,že došlo k postoupení pohledávky,že ode mne se stal pro společnost Free Sat,můj dluh neřešitelný a že mám zaplatit 4 609,-kč,jinak mě budou naskakovat úroky.Od roku 2017 jsem v insolvenci,což jsem paní,řekla,ale ona stále trvala na svém a že budou chtít zaplatit dluh jednorázově.Tak se tedy ptám co mám dělat,jestli mám tuto pohledávku platit,ale se bojím,aby mi potom nezrušili insolvenci a zda na mne M.B.A.Finance mohou vydat exekuci a jestli třeba po ukončení insolvence mohou tuto pohledávku vymáhat.

Děkuji předem za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, paní Pavlíčková,

způsob, jakým bylo možné ukončit (vypovědět) danou smlouvu, upravuje buď přímo předmětná smlouva, nebo obchodní podmínky dané společnosti. Pokud jste nepostupovala v souladu se smlouvou, nebo obchodními podmínkami, nemohlo dojít k účinnému ukončení smluvního vztahu, a proto Vám nadále plynuly závazky z této smlouvy. Předpokládám, že smlouvu ukončila nakonec sama společnost Free Sat. Pohledávka, která vznikla této společnosti do rozhodnutí o Vašem úpadku, se řídí pravidly insolvenčního zákona (tzn. že věřitel měl tuto pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení a dostával by měsíčně poměrnou částku z Vaší splátky/srážky). Pohledávka, která mu vznikla po rozhodnutí o Vašem úpadku, se neřídí insolvenčním zákonem. Takovou pohledávku může věřitel vymáhat i soudní cestou a prostřednictvím exekutora. Jestliže tedy ta částka (pohledávka) ve výši 4 609 Kč vznikla až po rozhodnutí o Vašem úpadku, tak Vám doporučuji pokusit se s vymáhací společností domluvit na splátkovém kalendáři; nedohodnete-li se, plaťte podle svých možností. Pokud by ta pohledávka vznikla před rozhodnutím o úpadku, sdělte věřiteli, že se na ni vztahují pravidla insolvenčního řízení (měl si pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení a pokud tak neučinil, má smůlu a nejste povinna mu nic na tuto pohledávku platit, příp. žalobu by soud zamítnul, resp. by zastavil soudní řízení s tím, že pohledávku vzniklou před rozhodnutím o úpadku nelze uplatnit žalobou, nýbrž jen přihláškou do insolvenčního řízení).

Dědictví

Dobrý den,před pár měsíci mi zemřel tatínek a nyní čekáme společně s maminkou a bratrem na dědictví.Já jsem v insolvenci a chtěla bych se svého dědictví zříci ve prospěch maminky.Vím,že to asi v insolvenci nelze,ale jediné dědictví po tatínkovi je být,ve kterém maminka bydlí a na vyplacení jako důchodkyně nemá.Dá se v této situaci něco dělat,aby maminka nepřišla o střechu nad hlavou?Děkuji za odpověď.Strychová

Odpověď

Dobrý den, paní Strychová,

dlužník, vůči kterému probíhá insolvenční řízení, se může zříci dědictví (svého podílu) ve prospěch jiného dědice jedině se souhlasem insolvenčního správce (IS). Pokud IS takový souhlas dlužníkovi neudělí a dlužník se přesto svého dědictví (svého podílu) vzdá ve prospěch jiného dědice, jedná se o tzv. neplatný právní úkon, kterému může IS tzv. odporovat, resp. může po tomto dědici požadovat, aby získané dědictví (majetek) vydal do majetkové podstaty, nebo aby zaplatil na účet IS hodnotu takového majetku, a to i soudní cestou. Nemá-li Vaše matka peníze na to, aby Váš podíl odkoupila, pak by se ho (Váš podíl) IS pokusil zpeněžit (prodat). Nemovitost může vlastnit více spoluvlastníků, přičemž všichni mají právo nemovitost užívat a povinnost se o ni starat. Vaše matka by tak nepřišla o střechu nad hlavou, pokud by IS Váš podíl prodal, “pouze” by musela strpět dalšího spoluvlastníka.

Rozhodnutí soudu o konečném úpadku a výši splátek

Dobrý den, dne 3.12.2019 byl podán návrh na úpadek. 10.1.2020 mi pak bylo oddlužení povoleno. Dne 13.5.2020 jsem byla u svého insolvenčního správce na přezkumném jednání a dne 2.6.2020 byl na portálu justice.cz zaevidována zpráva u přezkumu. Bohužel můj insolvenční správce mi není schopen sdělit, jak dlouho bude ještě konečné schválení trvat a já bych potřebovala vědět, zda mohu tento měsíc ještě využít svoji výplatu (dostávám ji vždy na konci měsíce v rozmezí 24.-28.). Můžete mi prosím sdělit jaké jsou moje momentální možnosti? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

usnesení o schválení oddlužení vydává soud zpravidla do 2 měsíců od okamžiku, kdy od insolvenčního správce (IS) obdrží zprávu o přezkumu, soupis majetkové podstaty a zprávu pro oddlužení. Dokud soud nedoručí zaměstnavateli dlužníka usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, které obsahuje příkaz k provádění insolvenční srážek a termín splatnosti první splátky/srážky, může dlužník se svojí mzdou volně nakládat, nejsou-li mu již prováděny exekuční srážky.

Nájem a insolvence

Přeji dobrý den.
Můj dotaz se týká vzniku nájemní smlouvy před zahájením insolvence. Může mít vliv na snížení výše splátek? Může být smlouva zneplatněna/ukončena, když nájemce (dlužník) pobírá pouze minimální mzdu a nájem je ve výši 3/4 čistého příjmu? Děkuji moc za odpověď.
Krásný den

Odpověď

Dobrý den,

pokud hradíte řádně nájem nemůže být nájemní smlouva z důvodu insolvence ukončena.Snížení nájemného je věco dohody mezi nájemcem a pronajímatelem, zákonný nárok na snížení nájmu není.Jestliže máte nájem ve výši 3/4 čistého příjmu, obraťte se na příslušný úřad práce se žádostí o příspěvek na bydlení popř. doplatek na bydlení. Upozorňuji, že náro kna příspěvek na bydlení/doplatek na bydlení se vypočítává z čistého příjmu nikolv z nezabavitelné částky.

Z důvodu koronavirové pandemie existuje možnost odkladu plateb nájemného v období od 12.03.2020 do 31.07.2020. O odklad je majitele požádat a záreóveň je potřeba obrátit se na příslušný úřad práce. Důvod pro odklad musí být v pandemii, nikoliv v insolvenci. Odložené nájmy je potom potřeba uhradit do 31.12.2020. Odklad se netýká  plateb za služby a energie, ty musí být hrazeny řádně.

mohu upravit délku insolvence

Dobrý den, mám dotaz, když mám splaceno po dvou letech 30% z insolvence a mám jí na 5 let, mohu si zažádat o její zkrácení na 3 roky?

Odpověď

Dobrý den paní Michaelo,

Možnost skončení oddlužení po třech letech, pokud dlužník uhradil alespoň 60%  dluhů, je daná  v řízeních, kde o úpadku bylo rozhodnuto po 01.06.2019 – datum účinnosti novely insolvenčního zákona. Vzhledem k tomu, že o Vašem úpadku bylo rozhodnuto před tímto datem, zmiňovaný režim ve Vašem oddlužení uplatnit nelze. Dříve než za 5 let by Vaše oddlužení mohlo skončit, pokud byste uhradila 100% nezajištěných závazků.

Nnevyplacení deponace

Dobrý den,jsem zaměstnaná a mám schválené oddlužení.Půl roku mi účetní
odkládala zabavitelnou část do deponace s tím,že po schválení mi budou peníze vyplaceny.Nyní jsem se dozvěděla,že dle nového zákona budou všechny peníze
poslány insolvenčnímu správci.Je to tak správně?Děkuji.

Odpověď

Dobrý den paní Vlaďko,

pokud o Vašem úpadku bylo rozhodnuto po 01.06.2019 ( datum účinnosti novely insolvenčního zákona ) budou deponované peníze skutečně poukázány insolvečnímu správci jako splátka v oddlužení.

Výmaz z insolvenčního rejstříku

Dobrý den, koncem letošního června mi skončilo pětileté období po ukončení insolvence. Dnes je 23.7.a už bych tam záznam mít neměla, ale stále ho tam mám. Jak je to možné? Proč nebyl znepristupnen, když ze zákona o insolvenci by už znepristupnen měl být? Zaplatila jsem 100%dluhu a insolvence u mne proběhla v pořádku. Děkuji za odpověď s pozdravem Dvořáková Věra

Odpověď

Dobrý den paní Dvořáková,

doporučuji ověřit, kdy rozhodnutí o skončení oddlužení nabylo právní moci. Pětiletá lhůta běží až od tohto okamžiku.Pokud tato lhůta uplanula a k výmazu z rejstříku nedošlo, obraťte se s podnětem na insolvenční soud, u kterého bylo Vaše insolveční řízení vedeno.

Zaměstnavatel za mě v době koronaviru neposlal insolvenci

Dobrý den, co dělat, když za mě zaměstnavatel po dobu koronaviru neposlal insolvenci?
Ani mi nepožádal o státní kompenzaci, čili jsem byl 2 měsíce bez příjmu a dlužím na odvodech…
Děkuji

Odpověď

Dobrý den pane Adame

Z Vašeho dotazu není bohužel zcela jasný zřejmý charakter Vašich příjmů –  zda jste zaměstnanec nebo  osvč ( kompenzace, dluh na odvodech ). Jestliže jste jako zaměstnanc byl doma z důvodu  překážek v práci,  závisí výše náhrady mzdy na důvodech ( zavření provozovny, omezení výroby), náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel bez ohledu na to, zda si sám o kompenzační příspěvek požádal. Pokud byste byl osvč,   byly Vám platby odvodů odpuštěny a o kompenzační příspěvek si musíte požádat sám.

Jestliže jste po určité období neměl příjmy, popř. příjmy byly v takové výši, že z nich nebylo možné odvádět srážky,  uvedete to  ve zprávě o příjmech, kterou dokládáte insolvenčnímu správci. Souvislost ponížení příjmů v důsledku pandemie koronaviru je nutné i doložit.

V případě zájmu o detailnější konzultaci můžete konatktovat přímo naši poradnu.

Ukončení oddlužení

Dobrý večer, chtěl bych Vás poprosit o informaci zda-li je možné oddluzeni ukončit dříve než za 5let. Nyní mám za sebou 2,5 roku a 50% zaplaceno. Také jsem se dočetl ze pokud do 3let splatim 60%, insolvecni soud ukončí insolvenci. Pokud ano musím soudu napsat a nebo rozhodnutí učiní sám. Děkuji Hruska

Odpověď

Dobrý den pane Hruško,

varianta oddlužení na 3 roky, pokud dlužník uhradí alespoň 60%,  je možná pouze v řízeních, kde bylo o úpadku dlužníka rozhodnuto po 01.06.2019, což bohužel není Váš případ. Pro vaše řízení nadále platí předchozí právní úprava. To znamená, že dříve  než za 5 let může Vaše oddlužení skončit pouze v případě, že uhradíte 100% zjištěných nezajištěných závazků.

Ukončení insolvence

Dobrý den, uhradil kde 100% insolvence.17.6.2020 mi došlo od soudu usnesení o osvobození dlužníka od placení pohledávek.V insolvenčním rejstříku je uvedeno,,vyřízená věc,,.Doslechl jsem se, že tím není insolvence ukončena, že je ukončena až usnesení nabyde právní moci.Je to pravda a jak dlouho trvá nabytí právní moci od usnesení o osvobození dlužníka od placení pohledávek?
Děkuji, Gregor

Odpověď

Dobrý den pane Gregore,

insolvenční řízení končí právní mocí rozhodnutí, kterým vzal soud na vědomí splnění oddlužení. Kdy toto rozhodnutí nabude právní moci  závisí na tom, kdy bylo rozhodnuto o Vašem úpadku. Pokud to bylo před 01.06.2019 Potom do předmětného rozhodnutí není přípustné odvolání a rozhodnutí nabude právni moci jeho doručením . Jestliže ale bylo o Vašem úpadku rozhodnuto po 01.06.2019, je do rozhodnutí soudu přípusné odvolání a potom by rozhodnutí nabylo právní moci marným uplynutím  15ti denní lhůty pro podání odvolání, popř.  až právní mocí rozhodnutí o podaném odvolání. Dovoluji si upozornit, že i po skončení insolvečního řízení budou v insolvenčním rejstříku přístupné informace o řízení. K vyškrtnutí dlužníka dochází po uplynutí 5 let od právní moci rozhodnutí o skončení insolvenčního řízení.

Insolvence jednatel

Dobrý den.
Chci se zeptat zda je možné oddlužení případně insolvence i v případě že mám dluhy jako fyzická osoba ale před 10 lety jsem se zapletl s podvodníkem a byli na mě napsano několik společností kde jsem nyní v rejstříku jako jednatel případně společník s v kladem. Věci se zabývá dlouhodobě policie a již ví že jsem byl podveden. Zajímá mě zda mám nějakou šanci na insolvenci mých osobních dluhu které již nezvládám splácet. Děkuji za odpověď. Pocedic

Odpověď

Dobrý den,

podle mého názoru by Vašemu oddlužení neměla účast ve společnostech bránít. Vklady v jednotlivých společnostech budou zahrnuty do majetkové podstaty a pokud to bude reálné, budou i zpeněženy. Doporučuji do návrhu popř. do seznamu majetku uvést i informaci o probíhajícím trestním řízení. Za závazky společností neodpovídáte. Výjimkou může být případ, kdybyste se ze některý závazek společnosti osobně zaručil, popř. avaloval směnku. Potom už by se jednalo o Váš závazek do oddlužení by spadal.  Zda splňujete zákonem stanovené podmínky  pro povolení oddlužení bude soud posuzovat jako u ostaních dlužníků.

Konec insolvence

Dobrý den, přítelovi emailem potvrdili že dne 30.6.2020 splnil oddlužení na 32.32 procent. Dále mu napsali že peníze které přišli mu budou vráceny. Můj dotaz zní do kdy insolvenční správce má povinost zaslat zprávu o splnění soudu (dnes21.7.2020)a zatím na justici žádna není zveřejněna a poštou nic nepřišlo.nebo jak dále pokračovat aby nebyli opět strženy peníze zaměstnavatelem pokud to nějak jde zřejmě asi jen email stačit nebude. IS nereaguje na email i když si vyžádal číslo účtu na vrácení peněz které byli zaslány zaměstnavatelem měl v insolvenci i výživné které se zřejmě od nich nepošle když si vyžádali účet kam peníze poslat a do jaké doby by měli peníze poslat zpět. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pevná lhůta pro správce k  podání zprávy o splnění oddlužení zákonem stanovena není. Správce  zprávu podává zpravidla do 30 dnů. Stejně tak není v zákoně ani stanovena lhůta  pro vrácení vzniklého přeplatku. Tu zpravidla správci stanoví soud v usnesení, kterým bere na vědomí splnění oddlužení. Pokud by správce zprávu na soud nepodal do konce července, doporučuji Vašemu příteli, aby se v takovém případě obrátil na příslušný insolvenční soud, kterýsi zprávu od správce může vyžádat.

Zrušili mi insolvenci

Dobrý den
Chtěla jsem se zeptat na insolvenci kterou od března neplatím vzhledem k situaci. Tady bych to popsala déle ale já bych Vás moc chtěla poprosit o odpověď na to zda ma člověk šanci na druhou šanci ať to nerozepisuji. Pokud by jste chtěli ráda Vám to popisu více. Dekuju Kristýna

Odpověď

Dobrý den paní Jandusová,

při posouzení možnosti podat nový návrh na povolení oddlužení je nutné znát důvody zrušení předchozíhoschváleného oddlužení. Jestliže důvodem zrušení byl nepoctivý záměr dlužníka, potom nedoporučuji návrh podávat dříve než po uplynutí 5 leté lhůty  od zrušení oddlužení. Soud by nový návrh zamítl. Jestliže schválené oddlužení bylo zrušené z jiného důvodu, nový návrh podat můžete. Pokud byste chtěla důvody zrušení a možnost podání nového návrhu probrat detailněji, můžete kontaktovat naši poradnu.

Zpátky

Dobrý den dočetla jsem se o tříleté variantě oddlužení. Chtěla bych se zeptat jaké jsou podmínky. Musím o tříletou variantu žádat hned při návrhu?? Pokud 60% zaplatím do 3 let insolvence končí??? Nebo pokud 60%zaplatim po třech letech mohu zažádat o ukončení nebo budu splácet nadále??? O ukončení musím žádat sám nebo žádá in. správce???

Odpověď

Dobrý den,

při podání návrhu se doba, po kterou by insolvence měla trvat neuvádí. Aby insolvence mohla skončit po třech letech, je nutné do tří let uhradit alespoň 60% zjištěných nezajištěných zvazků a odměnu insolvenčního správce.  O ukončení a vydání osvobozujícího usnesení doporučuji požádat. Správce by měl soudu předložit zprávu o splnění oddlužení.

Pokud byste uhradila 60% až po třech letech, bude oddlužení pokračovat standardním způsobem, tedy bude trvat 5 let.

Kompenzacnii bonus OSVC

Dobry vecer, dcera podala v breznu insolvencni navrh. Po podani navrhu ji byl zablokovan ucet exekutorem. V kvetnu podala jako OSVC zadost o kompenzacni bonus. Jak , prosim postupovat, aby banka penize uvolnila. Dekuji za odpoved.

Odpověď

Dobrý den paní Rauchmanová,

doporučuji podat k exekutorskému úřadu, který exekuci provádí, žádost o odblokování účtu a uvolnění částky odpovídající  kompezačnímu bonusu s tím, že se jedná o prostředky, které exekuci nepodléhají. Spolu se žádostí předložte výpis z účtu, ze kterého bude  připsání kompezačního bonusu na úžet patrné.

Insolvence manželů

Dobrý den. Chce se optat. Ženě darovali její rodiče nemovitost a pozemky . Platí se z toho jen daň z nemovitostí. V nemovitostí bydlí její rodiče. Teď bysme chtěly jit do oddlužení. Co bude v oddlužení s touto nemovitostí. Děkuji Maršík

Odpověď

Dobrý den pane Maršíku,

neuvádíte, zda nemovitost slouží k zajištění nějakého závazku, takže budu předpokládat, že nikoliv. Píšete, že v nemovitosti bydlí rodiče manželky, takže by nemovitost nepodléhala tzv. chráněnému bydlení. Tato ochrana se vztahuje pouze na obydlí dlužníka. V takovém případě předpokldádám, že by v rámci oddlužení došlo ke  zpeněžení nemovitosti.

Insolvence

Hezký den přeji,,mám prozbičku.V insolvenci jsem zhruba rok a 4 mesíce..Teď poslední měsíc a půl jsem na nemocenské.Mám za sebou operaci páteře.(ploténky.) Měl bych se teď vracet zpět do práce jen bohužel operace nedopadla dobře a pravdepodobně budu muset na reoperaci to znamená další měsíc,dva, nemocenské ted uz jsem doma druhý měsíc…Nerad bych aby mne z Insolvence vyšoupli a tak můj dotaz zní jestli je možnost insolvenční řízení pozastavit ze zdravotních důvodů..Protože z nemocenské jde sotva přežít natož plnit insolvenci…Moc děkuji za radu..

Odpověď

Dobrý den,

bohužel v řízeních, u kterých bylo o úpadku rozhodnuto před 01.06.2019, není přerušení oddlužení možné.Pokud máte vyplácenu nemocenskou, jsou z ní srážky prováděny v závislosti na její výši. Jestliže by v důsledku nemoci došlo k situaci, že byste neuhradil závazky ani v rozsahu 30%, můžete po skončení insolvence soud požádat o  osvobození nesplacené části dluhů. V žádosti je nutné doložit, že jste tuto situaci nezavinil.

Insolvence

Dobrý den,
měla bych dotaz, co se týká insolvenčního řízení. Mám insolvenci, kdy jsem měla poslední splátku v květnu 2020.
Insolvenční správce naposled podával zprávu o plnění insolvence 23. 10. 2019, kdy ve zprávě o plnění oddlužení uvádí nesprávné rodné číslo. Jedná se o jiného dlužníka. Několikrát jsem soud i správce na to upozorňovala, ale
bez výsledku. V poslední zprávě z 23. 10 2020 byla aktuální míra uspokojení 29%. Dle mého předpokladu jsem uhradila okolo 50% z dlužné částky. Insolvenční správce doposud nevypracoval zprávu o splnění oddlužení, proto jsem 30. 6. 2020 zaslala žádost ke Krajskému soudu Návrh dlužníka na osvobození od placení dosud neuspokojených pohledávek, Krajským soudem bylo převzato dne 1. 7. 2020. Krajský soud doposud moji žádost nevyvěsil. Mám takové zkušenosti, že Krajským soudem nebylo vyvěšených více žádostí nebo připomínek a nikdy mi Krajský soud ani insolvenčí správce neodpověděl. Insolvenční správce mě ani nekontaktoval k odsouhlasení pohledávek a je tam spousta dalších věcí, které určitě nebyly v souladu insolvenčního zákona. Jak v takovém případě postupovat? Má insolvenční správce a Krajský soud nějaké lhůty nebo jakým způsobem danou situaci řešit. Podle spisů, které má insolvenční správce, jsem zjistila, že insolvenční řízení s poslední splátkou v červnu 2020 jsou vydaná usnesení a jednožnačně se jedná ze strany insolvenčního správce i Krajského soudu o průtahy . U ostatních insolvenčních řízení jsou dokumenty zveřejňovány téměř ihned. V mém případě i za měsíc a nebo vůbec. Dále mám dotaz zda insolvenční správce může být zaměstnancem Krajských soudů u kterých jsou mu přidělované insolvenční spisy. Dle mého názoru jde o střet zájmů.

Děkuji za odpověď Šimková

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správce ani insolvenční soud nemají v případech, které zmiňujete, danou žádnou zákonnou lhůtu. Jestliže máte výhrady k činnosti či nečinnosti senátu, podejte stížnost předsedovi krajského soudu, který pověří místopředsedu soudu k prošetření stížnosti. Insolvenční správce rozhodně nemůže být zaměstnancem ani krajského ani jiného soudu.

Výpočet výdajů OSVČ

OSVČ v daňovém přiznání počítá výdaje tzv. paušálem a nemůže doložit skutečnou výši výdajů, které byly nízké. Chce-li tato osoba vstoupit do insolvence, existuje nějaký způsob, jak výdaje uplatnit?

Odpověď

Dobrý den,

v oddlužení má OSVČ povinnost vést účetní evidenci a je mu  vypočtena zálohová částka ze zisku za předchozí období ( příjmy – faktické výdaje ). Nejsou-li tyto výdaje za předcházející období doložitelné, použijte fakturaci a výdaje letošní. Minimálně sociální a zdravotní pojištění a daně doložitelné jsou.V následujícím daňovém přiznání pak můžete daňový paušál uplatnit, je-li to pro Vás výhodnější.