Online poradna

Z důvodu ukončení spolupráce se společností Poradna při finanční tísni Vás upozorňujeme, že online poradna bude dočasně pozastavena.
Brzy se k Vám vrátíme. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za dočasnou neaktivitu.

Poslední dotazy budou zodpovězeny 10. 5. 2024

Zodpovězené dotazy

spolupracující osoba

Dobrý den, napsala jsem tento dotaz a moc děkuji za vaši odpověď, bohužel nerozumím přesně odpovědi a nebo spíš bych potřebovala ještě odpověď dovysvětlit.
1. dotaz, spolupracující osoba by byl můj manžel. Můžete tedy přesně prosím odpovědět ano je to možné a nebo ne ní to možné ? Z vaší odpovědi předpokládám, že to možné je.
2 . dotaz, prosím co znamená soudem stanovená nevratná záloha?
3. dotaz je právě to, že jsme se snažili domluvit s manželovou insolvenční správkyní, ale ona si nebyla vůbec jistá jak tuto možnost řešit a odkázala nás abychom si to zjistili jinde, takže se snažíme dopátrat jaké máme možnosti.
4. dotaz, co by měla paní učetní dokládát, jestli měsíční příjmy, čtvrtletní čí roční a nebo nějaký jiný způsob, protože i paní účetní si není jistá jak toto řešit, protože pravděpodobně soud chce vidět měsíční příjmy a i pracovní smlouvu? děkuji předem za odpověď.

toto je muj puvodni dotaz:
Dobrý den, potřebovala bych někde zjistit, jestli když už je člověk v insolvenci, má ji už schválenou a už 4 roky platí všechno tak jak je potřeba, může se stát osobou spolupracující a dodávat příjmy jako spolupracující osoba? A jaké by byly podmínky dokládání tohoto příjmu, pro insolvenčního správce, případně soud. Děkuji předem za odpověď, nejsme schopni to nikde zjistit, děkuji

vaše odpověď:
Dobrý den,

Spolupracující osoba je považována za OSVČ, nepotřebuje ale vlastní živnostenské ani jiné oprávnění. Daň z příjmů i odvody na zdravotní a sociální pojistné odvádí z poměrné části příjmů a výdajů převedených od podnikatele. Není-li spolupracující osoba manžel-ka, měla by být uzavřena smlouva. Analogicky se bude ke spolupracující osobě přistupovat jako k OSVČ, tedy jí bude soudem stanovena nevratná záloha. Čistý příjem by ale nikdy neměl klesnout pod částku, kterou máte nyní v zaměstnání (pozor na faktické náklady, zálohy na zdravotní, sociální pojištění a daně, popř. jiné náklady vztahující se k podnikání – budete mít povinnost vést pro insolvenční řízení jednoduché účetnictví ). Podrobnosti musíte probrat s Vaším insolvenčním správcem.

Odpověď

Dobrý den,

ano, manžel může být spolupracující osobou. S ostatními konkrétními dotazy Vás odkážu na Váš insolvenční soud. Jestliže Vám neuměla dát přesné pokyny Vaše insolvenční správkyně, musíte se obrátit na insolvenční soud. Názory poradců v poradnách se mohou různit, výklady zákonů bývají různé i u soudů a odvolacích soudů. Váš dotaz není běžný a není zákonem ošetřen. Bude záležet na názoru soudu. Jestliže by soud bral spolupracující osobu analogicky jako OSVČ, pak by stanovil výši měsíční zálohy, která by musela měsíčně do oddlužení odcházet ( hradí sám dlužník ).  Spolupracující osoba se musí registrovat na FÚ k dani z příjmu, musí hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Manžel nemůže být Vaším zaměstnancem, tedy nebude mít s Vámi pracovní smlouvu. Obraťte se prosím na soud.

výživné v insolvenci

Otec dluží na výživném pro dítě v pěstounské péči (vymáhá stát) částku 50 000,- Kč. Přihlásil se do insolvence, my jsme dluh na výživném také přihlásili. Přihlásili jsme i běžné výživné ve výši 1 000,- Kč měsíčně. Insolvence probíhala, pravidelně přicházelo běžné výživné a nějaké splátky na dlužné výživné. Insolvence skončila oddlužením. Nám ale zůstal dluh ve výši 10 000,- Kč. Dotaz: je zbytek dluhu také odpuštěn?
Můžeme nadále zbylý dluh vymáhat, a podle jakého paragrafu?
Pokud se do insolvence vůbec nepřihlásíme, zaniká celý dluh ve výši 50 000,- Kč?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

osvobození podle § 414 IZ se mimo jiné nedotýká pohledávek věřitelů na výživném. I po vydání osvobozujícího usnesení můžete pohledávku nadále vymáhat ( § 416 odst. 1 IZ ) a to i v případě, že by nebyla řádně přihlášena do insolvenčního řízení.

Szážky ze mzdy

Dobrý den,
děkuji za odpověď na minulý dotaz. Ještě bych se ráda zeptala, kolik můžeme strhnou peněz zaměstnanci, který je v insolvenci. Čistá mzda mu činní 12800,- ale zaměstnanec má pohledávky za zálohy na elektřině vůči podniku cca 10000. Mohu si dovolit strhnout mu vše z výplaty? Děkuji moc.

Odpověď

Dobrý den,

jestliže zaměstnanec nemá žádnou vyživovanou osobu, zákonná srážka z částky 12.800,-Kč činí do insolvenčního řízení 62,-Kč, vyšší srážka možná není.

Jednorázove vyplaceni rodicaku

Dobrý den, chtěla bych se zeptat,může mi insolvence zabavit jednorázove vyplaceni rodičovské příspěvků na syna? Popřípadě celou částku nebo jen nějakou část z ní? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže se jedná o dočerpání rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte, pak ano, bude se jednat o mimořádný příjem, který musíte nahlásit a odevzdat insolvenčnímu správci. Stejná situace nastává, jestliže by se jednalo o dočerpání nevyčerpané částky při nástupu do zaměstnání. 

 

Dotaz

Mám dotaz,všichni mi potvrdily že mi insolvence nemůže zabavit prispevek na peci který pobírám na své nezletilé dítě,i když sem příjemcem tak oprávněná osoba je moje dítě a tím bych prý i porušila zákon kdybych to měla dát insolvenci,jelikož sou to peníze mého dítěte na jeho péči,takhle by mu ten pnp mohly i odebrat

Odpověď

Dobrý den,

příspěvek na péči se přiznává osobě, která potřebuje péči od 3. osoby (tzv. pečující osoba), aby mohla zaplatit pečující osobě za poskytovanou péči. Proto je tento příjem vyloučený z exekuce a nepodléhá ani insolvenci/oddlužení. Pro pečující osobu se však již nejedná o příspěvek na péči, ale o formu odměny za poskytování péče. Pro pečující osobu se tedy jedná o příjem obdobný mzdě, a proto, je-li dlužníkem pečující osoba, podléhá tento příjem insolvenci/oddlužení.

Je možné být spolupracující osoba

Dobrý den, potřebovala bych někde zjistit, jestli když už je člověk v insolvenci, má ji už schválenou a už 4 roky platí všechno tak jak je potřeba, může se stát osobou spolupracující a dodávat příjmy jako spolupracující osoba? A jaké by byly podmínky dokládání tohoto příjmu, pro insolvenčního správce, případně soud. Děkuji předem za odpověď, nejsme schopni to nikde zjistit, děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Spolupracující osoba je považována za OSVČ, nepotřebuje ale vlastní živnostenské ani jiné oprávnění. Daň z příjmů i odvody na zdravotní a sociální pojistné odvádí z poměrné části příjmů a výdajů převedených od podnikatele. Není-li spolupracující osoba manžel-ka, měla by být uzavřena smlouva. Analogicky se bude ke spolupracující osobě přistupovat jako k OSVČ, tedy jí bude soudem stanovena nevratná záloha. Čistý příjem by ale nikdy neměl klesnout pod částku, kterou máte nyní v zaměstnání (pozor na faktické náklady, zálohy na zdravotní, sociální pojištění a daně, popř. jiné náklady vztahující se k podnikání – budete mít povinnost vést pro insolvenční řízení jednoduché účetnictví ).  Podrobnosti musíte probrat s Vaším insolvenčním správcem.

Střet nalézacího a insolv. řízení

Dobrý den, v roce 2023 jsem podala na dlužnici žalobu na ochranu osobnosti, o omluvu a přiměřené zadostiučinění v penězích ve výši 50.000,- Kč. Dnes mi bylo doručeno vyrozuměn soudu o přerušení řízení z důvodu zjištění úpadku žalované (dlužnice). Soud mne vyzývá, abych sdělila, zda má vyčkat skončení insolvenčního řízení, či zda navrhuji jiný procesní postup (zejména s ohledem na možné osvobození od placení pohledávek po splnění oddlužení). V Ins. rejstříku jsem se dočetla, že dlužnice bude patrně schopna uspokojit věřitele ve 100%, neboť dojde k prodeji jejího majetku a nadále podniká. Nevím, jak postupovat, zda musím zadostiučinění ve výši 50 tisíc Kč, o kterém soud dosud nerozhodl, přihlásit do ins. řízení, co bude s nárokem na omluvu. zkrátka jak mám ve věci postupovat. Děkuji mnohokrát za radu a odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

soud by měl řízení o omluvu vyloučit do samostatného řízení a pokračovat v něm. V řízení o finančním nároku jednat nemůže, tam se musí řízení přerušit. Vy byste si měla podat do insolvenčního řízení přihlášku věřitele, bude-li popřena, je pak nutné podat incidenční žalobu.

Darování plazmy

Darování plazmy za insolvence doložit či ne?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

příjem za darování krevní plazmy je příjem, který není dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci, neboť se jedná o náhradu nákladů spojených s odběrem. V přehledu příjmů by však tento příjem dlužník uvést měl.

Opakovaná insolvence

Je možné znovu vstoupit do insolvence?
Insolvenci jsem zaplatil všechny pohledávky, čili 100 procent. Za necelé 4 roky. Insolvence skončila 2019. Nyní Bohužel mám vysoké dluhy z dědictví. Mohu znovu vstoupit do insolvence?

Odpověď

Dobrý den,

nový insolvenční návrh, resp. návrh na povolení oddlužení může dlužník podat nejdříve po uplynutí 10 let od skončení předchozího řízení, v rámci něhož byl osvobozen od placení zbylých pohledávek. Skutečnost, že v předchozím insolvenčním řízení splatil dlužník 100% pohledávek dříve než za 5 let, je bez významu. Dříve než po uplynutí 10 let může dlužník podat insolvenční návrh, resp. návrh na povolení oddlužení jen v případě, že se znovu zadlužil z ospravedlnitelných důvodů (např. potřeboval peníze na operaci svoji či blízké osoby), nebo v případě, že částka, kterou má věřiteli vrátit, je v hrubém nepoměru s částkou, kterou dostal k dispozici (jistina).

Pomalý postup soudu před schválením oddlužení

Dobrý den,
mám povolené oddlužení (návrh podán 13.11.2023), číslo jednací MSPH 99 INS 17808 / 2023.
Zpočátku soud jednal rychle (do úpadku), ale nyní když už jsem po fázi přezkumu pohledávek, soud začal vydávat všechna usnesení až po několika týdnech.
29.02.2024 byla zveřejněna zpráva o přezkumu a zpráva pro oddlužení od insolvenčního správce.
Soud následně vydal až 19.03.2024 Vyhlášku o zprávě o přezkumu a zprávě pro oddlužení. Týden pro podání případných námitek tedy uplynul 26.3.2024.
Dnes je 2. května a stále se nic neděje. Proč soud stále ještě nevydal Usnesení o schválení oddlužení?
Vím, že doba oddlužení se počítá až od schválení a tím se moje oddlužení prodlužuje. Vzhledem k mému vyššímu věku a povinnosti stále každý měsíc platit zálohu insolvenčnímu správci, je každý měsíc navíc pro mne přítěží.
Dá se nějak urychlit schválení u soudu?

Odpověď

Dobrý den,

dne 2.5.2024 bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno usnesení o schválení oddlužení. K Vašemu dotazu již proto není třeba se vyjadřovat.

Založení sro v insolvenci

Dobrý den zajima me jestli je mozne zalozit sro kdyz bych mel insolvenci a jak by to bylo s prijmem firmi atd? Diky

Odpověď

Dobrý den,

dlužník, kterému soud schválil oddlužení, může založit společnost s ručením omezeným (dále jen s.r.o.). Příjem s.r.o. není příjmem dlužníka. Příjmem dlužníka je podíl na zisku, příp. odměna za výkon funkce ve statutárním orgánu, je-li dlužník členem statutárního orgánu. Takové příjmy spadají do majetkové podstaty dlužníka, resp. tyto příjmy (podíl na zisku a příp. odměna za výkon funkce ve statutárním orgánu) je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci.

Dotaz

Mám dotaz,mám v plánu jít do insolvence jenže jsem pečující osoba pobírám příspěvek na péči na mého nezletilého syna,může mi insolvenční správce pnp zabavit? Pnp byl přiznání mému dítěti ale chodí na mé jméno

Odpověď

Dobrý den,

příspěvek na péči je příjem, který je přiznán osobě, která potřebuje péči od 3. osoby (pečující osoba). Pro pečující osobu se už ale nejedná o příspěvek na péči, jedná se de facto o odměnu za poskytování péče. Tento příjem už podléhá exekuci/insolvenci jako např. mzda nebo důchod. Jinak řečeno, je-li dlužníkem osoba, jíž byl přiznán příspěvek na péči, nepodléhá tento příjem exekuci ani insolvenci. Je-li však dlužníkem pečující osoba, jedná se o příjem, který podléhá exekuci i insolvenci. To je tedy i Váš případ, a proto byste měla informovat insolvenčního správce o příjmu, který dostáváte od Vašeho syna jako odměnu za poskytování péče. Insolvenční splátka by se pak měla vypočítat ze součtu Vašich příjmů (jako např. v případě, kdy dlužník pobírá mzdu a důchod).

Insolvence a bolestné

Dobrý den, máme zaměstnance v insolvenci, který měl pracovní úraz. Má nárok na vyplacení bolestného? Pokud mu necháme peníze zaslat na účet insolvenční správce si peníze vezme? Nebo je máme nechat zaslat na náš účet a pak zaslat na insolvenci. Nebo třetí varianta zaslat zaměstnanci peníze poštovní poukázkou? Která varianta je správně? Předem moc děkuji za opověď.

Odpověď

Dobrý den,

bolestné je příjem, který není dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci. Bolestné tak můžete poukázat na účet dlužníka bez obavy, že si jej “vezme” insolvenční správce.

Ručitel v insolvenci

Mám úvěr a mám ručitele a ten se dostal do insolvence a moje banka se přihlásila do insolvenčního řízení. Co s tím? Proč když já řádně splácím.

Odpověď

Dobrý den,

hlavní dlužník a jeho ručitel odpovídají za závazek společně a nerozdílně. Tím, že byl ručitel zapsán v insolvenčním rejstříku či nejpozději ke dni prohlášení úpadku, musí věřitel vypovědět úvěrovou smlouvu a celou zesplatněnou částku přihlásit do insolvenčního řízení. Vy si musíte s věřitelem dohodnout nový splátkový kalendář.

Daňové přiznání

Dobrý den,mám necelé 3 roky po splacení insolvence.V
Době insolvence jsem půl roku podnikala.Insolvence mi skončila srpen.Danove přiznání jsem měla hotové leden cca.Na soud jsem ho nepodala.Nildo po mě z insolvenčního soudu již nechtěl doložit.Nyni mě někdo udal a vyšetřuje se to.Jak mám postupovat a jak to mám řešit?Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

oddlužení Vám mohou v tomto případě odejmout ( § 417 odst.1,2 IZ ). Poradit, jak máte postupovat nelze, musíte počkat na výsledky šetření. Byly zatajeny příjmy v oddlužení, soud Vás k ničemu vyzývat neměl, byla Vaše povinnost nahlásit všechny příjmy, které jste v průběhu oddlužení měla.

Automobil

Dobrý den chci se zeptat jestli můžu mít na sebe napsaný auto v hodnotě 30 000 Kč i když budu mít insolvenci?

Odpověď

Dobrý den,

jestliže nepotřebujete auto k dopravě do zaměstnání nebo se nejedná o zdravotní pomůcku, bude soudem určeno k prodeji ( je-li prodejné a byl by výtěžek  z prodeje pro Vaše věřitele ).

Insolvence a práce

Dobrý den,
mám na Vás dotaz. Mám povoleno oddlužení v současné chvíli se přihlašují věřitelé. Jako příjem mám ID 2. stupeň a darovací smlouvu. Nyní se mi naskytla nabídka práce. Pokud jí příjmu bude to mít vliv na výši splátek? Vyplatí se spíše počkat? Děkuji za odpověď. Hezký den!

Odpověď

Dobrý den,

ano, splátka bude vypočítána ze součtu Vašich příjmů ( ID + mzda ), bude-li oddlužení schváleno s darovací smlouvou, bude nad rámec srážky nutné odevzdávat i celou výši daru.

Doba oddlužení

Dobrý den, v insolvenčním rejstříku nemohu dohledat, kdy mi končí insolvence. Dne 2..7.2019 byla podána schválená na dobu 60 měsíců, pod značkou — ,tedy by mi podle logiky věci měla končit letos 2024. Podle dotazu insolvenčního správce, prý až v roce 2026. Prosím předem za prověření mého dotazu a odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

oddlužení je 5 let ( 60 měsíců ) splátkového kalendáře, doba se započítává až od 1.splátky splátkového kalendáře. Doba od povolení oddlužení do jeho schválení se nezapočítává. Vaše řízení bylo navíc na Váš návrh na dobu půl roku přerušeno, takže ano, oddlužení Vám bude končit až v roce 2026.

Nepřihlášená pohledávka

Dobrý den, jeden náš bývalý zaměstnanec vstoupil do insolvence, což jsme nevěděli a nepřihlásili jsme pohledávku ve výši 300 000 Kč, kterou nám měl zaplatit na základě rozsudku soudu za naftu, kterou zde ve firmě ukradl. Nezaplatil nic, insolvence byla povolena a dále pokračuje, je možné ještě přihlásit? Děkuji a jsem s pozdravem

Odpověď

Dobrý den,

jestliže jste zmeškali lhůtu k podání přihlášky, nebude se k Vám již přihlížet. Nicméně na pohledávky Vašeho charakteru se nevztahuje osvobozující usnesení, budete moci pohledávku za dlužníkem vymáhat i v případě, že dlužník dostane osvobozující usnesení ( § 416 odst.1 IZ (1) –  Osvobození podle § 414 se nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávek věřitelů na výživném ze zákona a pohledávek věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví).

Insolvence

Dobrý den, mám povolené oddlužení od soudu. Platím přes 1000kc insolvenčnímu správci a čekám na insolvenci. Pracuji jako OSVČ a chci nastoupit na smlouvu do fabriky. Insolvenci mám schválenou na 2500 měsíčně. Kolik mi budou strhávat že mzdy, když nastoupit na smlouvu. Moc děkuji za radu. Mam strach, že neuzivim rodinu. Těch 2500 kdyby strhávali že mzdy tak by se dalo. Nevím, jestli vic

Odpověď

Dobrý den,

srážky se provádějí z čisté mzdy, kalkulátor zde :  https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/