O nás

“Existujeme přes deset let. Začínali jsme u jednoho stolu a dnes platíme za hodnotného parťáka českých insolvenčních správců. Jak jsme se dostali tam, kde jsme?”

Začínali jsme v roce 2007 jako malý tým právníků a programátorů. Díky insolvenčnímu zemětřesení, které proběhlo v následujícím roce a znamenalo přelom v právním prostředí i celé společnosti, jsme se pro insolvenci nadchli a rozhodli se jí věnovat naplno.

Vybrali jsme společnosti název Insolvence 2008 a pustili se do programování softwaru pro správu insolvenčních řízení.

Abychom z něj udělali co nejlepšího pomocníka, zorganizovali jsme pravidelná „klubová setkání“ s insolvenčními správci, na kterých jsme naslouchali každodenním starostem a dávali dohromady jejich představy o usnadnění náročné administrativy. Tak jsme získali první uživatele našeho softwaru, který jsme nazvali prostě „Insolvenční správce“.

Do insolvenčního procesu jsme se rozhodli zapojit nejen softwarem, ale i vlastními silami a znalostmi. Zavedli jsme službu Virtuální asistentka, která pomáhá správcům se zpracováním a kontrolou dat v softwaru. Hlídá termíny, pomáhá vyvažovat administrativní úkony a v problematice se vyzná.

Díky každodenní komunikaci se správci jsme zjistili, že kromě běžné agendy musí sledovat nejnovější dění a neustále se vzdělávat. Oslovili jsme proto kapacity z oboru a uspořádali vzdělávací Semináře s odborníky. Díky velkému zájmu se rozrostly na celoroční záležitost završenou KONFERENCÍ INSOLVENCE.

Pro komplexní podporu oboru začal fungovat tento informační portál Insolvenční zóna, který zpracovává nejen aktuální témata z insolvence ale také dotazy samotných dlužníků a věřitelů.

Abychom pomohli také veřejnosti, naprogramovali jsme Monitoring rejstříku věřitelů a Monitoring insolvenčního rejstříku.

Díky novele insolvenčního zákona v roce 2017 jsme správcům zajistili plynulý přechod na systém provozoven v jednotlivých krajích.