Názor odborníka

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 – 5.

5. Oddlužení: Srážky z příjmů fyzické osoby – podnikatele

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 – 4.

4. Oddlužení: Důvody zamítnutí návrhu na povolení oddlužení  „Zákon je platný i v situaci, kdy byli poslanci před hlasováním uvedeni v omyl.“

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 – 2.

Novela upravuje několik skutečných či zdánlivých problémů týkajících se činnosti insolvenčních správců. Vezměme je postupně, jak jdou jednotlivá ustanovení za sebou.

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 – 1.

Zákonodárce nás svými novelami insolvenčního zákona otužuje soustavně, a tím brání ustrnutí naší mysli; za to mu patří velký dík.

Předkupní právo k nemovité věci po 1. 1. 2018 – část 3

Třetí, závěrečná část Mgr. Bc. Tomáše Jirmáska k předkupnímu právu k nemovité věci po 1. 1. 2018.

Předkupní právo k nemovité věci po 1. 1. 2018 – část 2

Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek v druhé části zaměřené na předkupní právo k nemovité věci.

Předkupní právo k nemovité věci po 1. 1. 2018 – část 1

Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek, tentokrát o předkupním právu k nemovité věci. Článek bude rozdělen do tří částí.

INSOLVENČNÍ VÝZVA II – část 2

Druhý díl Insolvenční výzvy Mgr. Bc. Tomáše Jirmáska, soudce Krajského soudu v Praze, ve kterém přináší další zajímavé podněty k činnosti insolvenčních správců.

INSOLVENČNÍ VÝZVA II

S blížícím se koncem roku přináší Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek, soudce Krajského soudu v Praze, zamyšlení nad insolvenčním oborem a činností insolvenčních správců, které rozhodně stojí za to si přečíst. Proč je insolvenční právo vnímáno společností negativně? Jak by měli pracovat insolvenční správci? Proč by měli přijímat kritiku pozitivně? Je insolvence jako týmový sport? Text jsme z důvodu značné délky rozdělili a dnes Vám přinášíme první díl dvoudílné série.