Judikatura

Přiznání zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce

Dvacátý první judikát komentovaný Tomášem Jirmáskem.