Judikatura

NBZ: Odvolání insolvenčního správce proti usnesení o schválení konečné zprávy.

Přípustnost dovolání podle ust. § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. v insolvenčním řízení. Dvacátý devátý komentář judikátu Tomáše Jirmáska.

NBZ: Předmět incidenčního sporu o pořadí pohledávky podle ust. § 203a InsZ

Dvacátý čtvrtý judikát komentovaný Tomášem Jirmáskem.

Přiznání zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce

Dvacátý první judikát komentovaný Tomášem Jirmáskem.